Szakrális kisemlék - szobor
9 találat

Szobor – Nepomuki Szent János, Ipolyvarbó (Vrbovka)
Szobor – Nepomuki Szent János, Ipolyvarbó (Vrbovka)
Település: Ipolyvarbó [Vrbovka]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Egyéb anyaghomokkő, műkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1989 előtt
Pontos datálás1973
Szimbólumkereszt
TelepülésIpolyvarbó [Vrbovka]
MegyeNógrád
GyűjtőTerbócs Attila (pasztilla01@gmail.com)
Felirat[A szobor lába elé támasztott táblán:] ISTEN DICSŐSSÉGÉRE ADOMÁNYOZTA ÉS ÁLLÍTOTTA FAJCSÍK SÁNDOR 1973
LeírásA római katolikus templom kertjében, a templom keleti oldalán álló festett (polikróm) homokkő szobor. Bár a kihelyezett tábla szerint 1973-ban állították (ez a műkő posztamensre vonatkoztatva akár helytálló is lehet), a Nepomuki Szent János-figura a barokk hagyományokat követő, érett provinciális munka, stílus- és mintázási jegyei alapján nem zárható ki jóval korábbi, 19. századi keltezése sem; ez esetben 1973-ban csak mai helyére került. Az egyszerű posztamenst, csupán kiülő fejezettel tagozott, keresztmotívummal díszített műkő pillértörzset lépcsős emelvényre ültették. Négy sarkán egy-egy pillér támasztja alá a szintén műkő kereszttel koronázott, lapostetős esőfogót. A pillérközökbe applikált plexilapok megnehezítik a fényképezést. Az álló Nepomuki Szent János szokásos papi ornátusában látható (reverenda, karing, stóla, almúcium, mózestáblácskák, birétum). Balját kissé törzse elé ejti, kezében a felkarjának támasztott halotti keresztet tartja, jobb kezét mellkasán nyugtatja, kéztartása az eskü gesztusát formálja: az ökölbe zárt kézből az egymáshoz tapadó mutató- és középsőujjak nyúlnak ki. A halotti kereszt irányába fordított fejét kissé lehajtja, tekintete a korpusz fölött elsiklik.
Az adatfelvétel ideje2022. nov. 10.
Rövid URL
ID104430
Módosítás dátuma2022. november 12.

Képoszlop, pieta, Vajkmártonfalva [Lúčnica nad Žitavou]

Részletek

Fő témaképoszlop / szobor
Helytelepülés központban
Anyagfa
Állapot
Datálás1989 előtt
Szimbólumkereszt
TelepülésLúčnica nad Žitavou [Lúčnica nad Žitavou]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID103413
Módosítás dátuma2022. május 6.

Kápolna – Szent Orbán, Garamkövesd [Kamenica nad Hronom]

Részletek

Fő témaszobor / kápolna
Helyszőlőhegy
Állapotfelújított / elpusztult
Datálás19. század / 1989 előtt
Pontos datálás1825
Szimbólumkönyv / püspöksüveg / szőlőfürt
TelepülésGaramkövesd [Kamenica nad Hronom]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratAZ ISTEN DITSŐSÉGÉRE / SZ. URBAN TISZTELETIRE / E KÁPOLNA FÖLÉPÜLT / FÖLSÖSÉG ENGEDELMIVEL / DARÁZS JÁNOS KÖLTSÉGIVEL / E SZŐLŐK KÖSZT ELKÉSZÜLT / AN 1825
LeírásA szőlőhegyén valamikor állott egy Orbán-kápolna. A második világháború ideje alatti kemény harcok során az építmény gyakorlatilag ugyan nyomtalanul eltűnt, de a rajta lévő márványtáblát ma is őrzi annak az egykori bírónak (Matus Orbánnak) a családja, aki annak idején a kápolnát gondoztatta (a szőlőhegyen ma is áll az a présház, amelynek szemöldökfáján a felirat – Csináltatta Matus Orbán 1873 – e bíró emlékét őrzi). Ezt követően is ez a család (akiket a faluban ma is csak úgy ismernek, hogy az Urbánék) viselte gondját, ükunokáját és annak fiát is Orbánnak keresztelték. Márványtáblán a felirat. Matus Orbánné Hunya Ilona (sz. 1932) visszaemlékezése szerint ez a kápolna nagyjából 3 m széles lehetett. Az oltáron Szent Orbán püspök gipszből készült szobra állott, mellette két oldalról egy-egy gyertyatartó és virágváza. Jobbról és balról egy-egy Jézus Szíve-, ill. Szűz Mária-kép. Az oltár előtt kis zsámoly [térdeplő] volt. A kápolna belülről fehérre volt meszelve, és üvegezett rácsos ajtó zárta. Az egész belvilága akkora volt, hogy a szentmise alatt a pap és a két ministráns gyerek elfért benne.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA második világháborúig Orbán-nap előtt a csőszök lekaszálták a kápolna körüli térséget, s azok a szőlősgazdák, akiknek hajloka [présház] a proseció útvonalába esett, kimeszelték a présházak elejét. Az oltárt virágokkal díszítették (cseresznyét itt sem aggattak rá, mivel a májusi cseresznye ekkorra már elérett). Az Orbán-napi körmenetet és a litániát mindig napján tartották, csak abban a z esetben halasztották a következő vasárnapra, ha az idő nagyon nem kedvezett neki. Litánia után a hazafelé tartókat a szőlősgazdák be- invitálták egy-egy pohár borra, így végül egész népünnepélyként zárult az Orbán-napi körmenet. Hétköznapokon a határból hazajövők egy-egy csokor mezei virágot tűztek az Orbán-kápolna rácsos ajtajába, a férfiak megemelték kalapjukat, s egy-egy fohászt mondtak el. Csak halvány adatokat sikerült gyűjteni arra vonatkozólag, hogy rossz termés esetén megbüntették-e Orbánt. Állítólag előfordult, hogy – miután elverte a jég a szőlőjét – az egyik szőlősgazda vízzel öntözte le az Orbán- kápolna ajtaját. De az ellenkezőjére is volt példa: jó termés esetén a vidám szőlősgazdák borral öntözték le Szent Orbán kápolnájának ajtaját (Sliva Lászlóné Zsákovics Judit sz. 1961). A második világháború során a garamkövesdi Szent Orbán-kápolna teljesen elpusztult. A Matus család (Urbánék) egy falubéli fiatalemberrel, Gyurkovics Ferenccel, aki a modrai majolikagyárban dolgozott akkor, 1953-ban elkészíttetett egy új Orbán-szobrot, amelyet ma is otthon őriznek. Akkor úgy tervezték, hogy a kápolnát ismét felépítik, s a szobor ott nyer majd végső elhelyezést. Erre az ismert társadalmi-politikai körülmények miatt abban az időben nem kerülhetett sor. Amikor 1990-ben ismét meg lehetett rendezni a faluban az úrnapi körmenetet, az egyik sátorban (búdicska) Szent Orbán szobrát állították fel. Orbán szobra azóta is évről évre itt nyeri el a maga funkcióját, arra várva, hogy egyszer talán elkészül szőlőhegyi kápolnája is, ahol végső otthonra lelhet.
IrodalomLiszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 108–110. p.
Az adatfelvétel ideje1994
Rövid URL
ID101862
Módosítás dátuma2021. április 22.

Szobor – Szent Vendel, Kóvár [Koláre]
Szobor – Szent Vendel, Kóvár [Koláre]
Település: Kóvár [Koláre]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: egyéb hely

Datálás: 1918 előtt / 1989 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely
Egyéb helyegy magántelek előkertjében
Anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1918 előtt / 1989 előtt
Pontos datálás1908
TelepülésKóvár [Koláre]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
Felirat1908 1951
Az adatfelvétel ideje1999
Rövid URL
ID101697
Módosítás dátuma2021. április 6.

Szobor – Szent Vendel, Kéménd [Kamenín]
Szobor – Szent Vendel, Kéménd [Kamenín]
Település: Kéménd [Kamenín]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1989 előtt
TelepülésKéménd [Kamenín]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
LeírásA szentet pásztoröltözékben, köpenyben, tarisznyával a vállán, kalapot tartó imára kulcsolt kezekkel, lábánál borjúval ábrázolják. Pontos datálás, felirat nincs.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA műemlékjegyzék szerint Szent Vendel út menti szobrát a 20. Század első felében készítette Bartusz J. [= Július = Gyula] és Berényi J.(SPS-II, 12). A szobor ma a templomkertben áll, és az említett szobrászok a negyvenes évek végén készítették (mellesleg egy időben készült a Bartusz Gyula által faragott párkányi Lenin-szoborral).
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 109Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 77
Az adatfelvétel ideje1993
Rövid URL
ID29599
Módosítás dátuma2021. május 25.

Szobor – Szent Vendel szobra – Vízkelet [Čierny Brod]
Szobor – Szent Vendel szobra – Vízkelet [Čierny Brod]
Település: Vízkelet [Čierny Brod]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1989 előtt
TelepülésVízkelet [Čierny Brod]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratJavítatta
özv. Kiss Béláné
1983
LeírásA falu szélén, a Hidaskürt felé vezető út mentén, egykori, szoborfülkés képoszlop tetején a szobor, amely Szent Vendelt egybekulcsolt kezekkel, nyelével fölfelé álló, kb. mellközépig érő lapáttal ábrázolja. A földre támaszkodó lapát (arasznyi magas, 5-6 cm széles), egyenes felületű. A nyél vastagsága kb. 3 cm. A szent jobb oldalán egy borjú feje, bal oldalán pedig egy bárányfej néz kifelé. A szent bal oldalához tarisznya simul, lábán csizma, fején kalap. Palást nincs rajta.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 116-117
Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 90
Az adatfelvétel ideje1994
Rövid URL
ID27164
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Assisi Szent Ferenc – Imreg [Brehov]
Település: Imreg [Brehov]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Egyéb anyagsárgaréz lap
Állapot
Datálás1989 előtt
Szimbólumkereszt
TelepülésImreg [Brehov]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásAz Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templom közelében, Assisi Szent Ferenc, keresztet tartó, egy megmunkálatlan terméskőre helyezett homokkő szobra. Nem messze tőle egy másik, hasonló csak valamivel kisebb kőtömbön sárgaréz tábla, rajta szlovák nyelvű „ferences ima” (františkánska modlitba).
Az adatfelvétel ideje2008
Rövid URL
ID23592
Módosítás dátuma2019. február 25.

9 találat