Szakrális Kisemlék Archívum

A Szakrális Kisemlék Archívum és a Temető Dokumentáció az Etnológiai Központ gyűjteménye, közel 1600 objektumot és több mint 7000 fotót, térképet, rajzot valamint dokumentumot tartalmaz
1 2 3 172
1718 találat

Képoszlop – Szent Anna – Alsópél [Dolný Pial]
Képoszlop – Szent Anna – Alsópél [Dolný Pial]
Település: Alsópél [Dolný Pial]

Típus: képoszlop

Anyag: / tégla

Hely: templom mellett

Datálás: 1918 előtt / 1989 előtt

Részletek

Típusképoszlop
Helytemplom mellett
Anyag / tégla
Egyéb anyagkő, tégla
Állapot
Datálás1918 előtt / 1989 előtt
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésAlsópél [Dolný Pial]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásA római katolikus templom mellett, beton alapon, hatszögletes keresztmetszetű téglaoszlopra helyezett négyzetes platón látható Szent Anna és a gyermek Mária homokkőből készült féldombormű szobra. Fölötte, igényesen kidolgozott, hajlított fém tetőszerkezet.
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID31720
Módosítás dátuma2018. augusztus 22.

Szobor – Nepomuki Szent János – Bagota [Hurbanovo-Bohatá]
Szobor – Nepomuki Szent János – Bagota [Hurbanovo-Bohatá]
Település: Bagota [Bohatá]

Típus: szobor

Anyag:

Hely: útkereszteződés

Datálás: 19. század

Részletek

Típusszobor
Helyútkereszteződés
Anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század
TelepülésBagota [Bohatá]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
LeírásA település főutcáján, a harangláb közelében, háromszög alaprajzú, mezei oltár formájú, mészkőből készült talapzaton áll Nepomuki Szent János homokkő szobra. Három mellékalak (Szt. Rókus, Szt. Flórián és Szt. Sebestyén), valamint a talapzat aljában kiképzett barlangban Szt. Rozália fekvő alakos szobra. A talapzat oltárlap szerű kiszélesedése mellett kétoldalról egy-egy puttószerű, bőségszarut tartó angyal szobra. A szobor mellett két oldalról egy-egy gesztenyefa, rendellenesen, ám szabályosan mindkettő a szobortól szinte derékszögben elhajolva. Az utóbbi időben az egyik fát kivágták.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA szobor kőanyaga málladozó, felújításra szorul.
IrodalomBagin Árpád: Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 167–170. p. Bagin Árpád:Malé sakrálne pamiatky v katastri Hurbanova a Bohatej. Studia Arhaeologica Slovaca Mediaevalia 6 (2007), 115–120. p.
Az adatfelvétel ideje1997; 2011; 2014
Rövid URL
ID24667
Módosítás dátuma2017. november 27.

Szobor – Nepomuki Szent János – Barancs [Zemplínsky Branč]
Szobor – Nepomuki Szent János – Barancs [Zemplínsky Branč]
Település: Barancs [Zemplínsky Branč]

Típus: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 18. század

Részletek

Típusszobor
Helytelepülés szélén
Egyéb helyfolyó mellett
Anyag
Állapot / felújított
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésBarancs [Zemplínsky Branč]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratA talapzat első oldalán: Örök emlékezetben leszen az IGAZ a gonosz halla tol nem fel Solt. CXI. 7 A talapzat egyik oldallapján: NEPOMU k. sz Ianos P RAGAI CANO nok a képe: azt LátVán tiszteLLyeD a szentet
LeírásA falu szélén, a Helmec patak hídjának közelében, illetve a főútról is jól látható. A kronosztikon alapján 1762-ben állított, homokkő (mészkő?) szobor. Kovácsoltvas kerítés. A zsoltár-helyre való hivatkozás, ill. az idézet nem pontos (lehet, hogy a restaurálás során, mivel nem tudták értelmezni a magyar szöveget, rontották el). Helyesen így hangzik: Örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél (Zsolt. 112. 6–7)
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID25980
Módosítás dátuma2018. augusztus 26.

Római katolikus templom – Bart [Bruty]
Római katolikus templom – Bart [Bruty]
Település: Bart [Bruty]

Típus: lourdesi barlang

Részletek

Típuslourdesi barlang
Egyéb típuslourdesi barlang, Mária-szobor, missziós kereszt
TelepülésBart [Bruty]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
IrodalomVillányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye multjából. Esztergom 1891
Az adatfelvétel ideje2000
HozzászólásEgyházlátogatási jegyzőkönyvek: 1732: "1718 óta anyaegyház; a herczegprimás birtoka. E falunak volt egy igen régi, a szt. kereszt felmagasztalásának tiszteletére emelt temploma; ennek (bizonyosan rombadőlt) alapfalaira évek előtt sövényből emeltek templomot, melyet azonban a forgószél tönkre tett. Helyette gr. Eszterházy Imre hgprimás alapjaiból uj templomot épittetett (1730-ban) ismét a szt. kereszt felmag. tiszteletére. Az egész templom a sekrestyével együtt boltives; van szobrokkal ékesitett szószékee, van orgonával ellátott khórusa is; továbbá el van látva padokkal és fatornyában 2 harangocskával. Felszerelése közepes. Van két gyónószéke is. Temetője nincs körülkeritve..." (115. p.) 1755: "Templomának fatornya elkorhadt, tehát lebontották; 3 harangját haranglábon helyezték el... A nép erkölcsei, vallási buzgalma és kötelességtudása teljesen kielégitő. A szent-ferencziek vezetése alatt álló kordaviselő társulat alakult közöttük; a plébános tűri, mert nem jár saját hatáskörének sérelmével". (116. p.)
Rövid URL
ID24711
Módosítás dátuma2017. szeptember 18.

Szobor – Nepomuki Szent János – Bélád [Beladice]
Szobor – Nepomuki Szent János – Bélád [Beladice]
Település: Bélád [Beladice]

Típus: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 18. század

Részletek

Típusszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésBélád [Beladice]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
FeliratA.D. MDCCLXVI
LeírásA Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt római katolikus templomom bejáratával szemben, az orsós településszerkezet központjában, háttal a templomnak, kétlépcsős, magas beton alapon áll a szent polichróm homokkő szobra. A lábazat dúsan díszített barokk, nemesi címerrel.  A szobor fölött négy lábon álló, sátortetős szerkezet (mintha haragtorony), tetején vas kereszt.
Az adatfelvétel ideje2017
Rövid URL
ID24718
Módosítás dátuma2018. december 30.

Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: szobor

Anyag:

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratOH MÁRIA JÉZUS ANYJA ATE OLTALMADBA ÉS IMÁDBA AJÁNLOM MAGAMAT ÉS ENYÉIMET   SZŰZ MÁRIA ÉDES SZÍVE LÉGY MENEDÉKEM   300 napi Búcsú
LeírásSzűz Mária szobra egy fülkében látható, fejen sárgabronz párta(?). Jobb keze bal mellkasára helyezve. Két keze mellmagasságban egymásra helyezve. Egymásra helyezett kezeiben testéhez szorítva liliomot tart, melynek fölső, virágos része jobb vállára borul. A fülke belseje és külseje világoskék színű. A fülke tetején sárgabronz színű kereszt. A talpazaton vésett, sárgabronz festékkel kiemelt szöveg látható. A talpazat színe szürke, melynek anyaga talán beton. Az objektum mögött fémből készült félkörív látható, melynek átmérője kb. 3,5-4 m lehet. Az objektumot beton és fehér tégla alapzatú, szürke színű fémkerítés veszi körbe, melynek alaprajza négyzet formájú. Évszám nem található rajta.
Az adatfelvétel ideje2016
HozzászólásA szobor viszonylag ép. A rajta lévő fehér festés enyhén töredezett. A fülke belső részének festéke helyenként lepattogott. Az objektum mögött álló fém félkörív mögött orgonabokor található. Az objektum mellett kétoldalt szépen formára igazított puszpáng bokor áll. Az objektum előtt gyertyák, mécsesek állnak, továbbá egy szürke színű fém virágtartón cserépben, kettévágott műanyag flakonokban, illetve befőttes üvegben virágok láthatóak. Feltehetően a ´Sennyey grófok állították még 1945 előtt. A szobor melletti mai lakóházban működött a Keresztény Ifjúsági Egylet, illetve a grófi család alkalmazottai gondozták a szobrot és annak környékét. Más szóbeli források szerint az említett házban a Mária Kongregáció, és a Legényegylet működött.
Rövid URL
ID24722
Módosítás dátuma2019. március 5.

1 2 3 172
1718 találat