Szakrális kisemlék - feszület
5 találat

Út menti feszület – Tótmegyer [Palárikovo]
Út menti feszület – Tótmegyer [Palárikovo]
Település: Tótmegyer [Palárikovo]

Fő téma: feszület

Anyag: fa / / bádog / öntöttvas

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 után

Részletek

Fő témafeszület
MelléktémaSzűz Mária
Helytemplom mellett
Egyéb helytemplom közelében, de nem közvetlenül mellette
Anyagfa / / bádog / öntöttvas
Állapot
Datálás1989 után
Szimbólumgabonakalász / IHS / INRI / kehely / kereszt / szív / szőlőfürt / egyéb szimbólum / szlovák címer
TelepülésTótmegyer [Palárikovo]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2014
Rövid URL
ID32058
Módosítás dátuma2019. április 12.

Feszület – Nagytárkány [Veľké Trakany]
Feszület – Nagytárkány [Veľké Trakany]
Település: Nagytárkány [Veľké Trakany]

Fő téma: feszület

Anyag: fa

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 után

Részletek

Fő témafeszület
Helytemplom mellett
Anyagfa
Állapotfelújított
Datálás1989 után
Pontos datálás2011
Szimbólumegyéb szimbólum
TelepülésNagytárkány [Veľké Trakany]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE
HÁLÁBÓL ÁLLÍTATTA
A GYÓGYULÁSÉRT
özv. SZOTÁK JÁNOSNÉ
AZ ÚR 2011-ik ESZT.
LeírásA Nagytárkányból Kistárkányba vezető út mellett, jobb oldalon áll a 2000-ben felszentelt gör. kat. templom, melynek udvarán áll a gör. kat. feszület. A feszület keményfából, míg a rajta lévő korpusz színes bádogból készült. A keresztet csúcsívesen deszkával borították, s magukat a deszkákat vörösre festett bádoglemezekkel borították. A korpusz felett vésett felirat:NJZSK
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA feszületet kövekből épített kis halom veszi körbe, melyen virágok nőnek. A kőhalmon és körülötte műanyag cserepekben virágok láthatóak. A tetőzetet az adatfelvétel évében, szeptember elején helyezték a feszületre. Magát a feszületet is az adatfelvétel évében újították fel. A bádog korpuszt még nem sikerült felújítani, mert egyelőre nincs szakember, aki újra tudná festeni. A hívek aggódnak, hogy ha lelakozzák, akkor az egész festés lejöhet a bádogról.
Az adatfelvétel ideje2016.9.29.
Rövid URL
ID28040
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Tornaújfalu [Turnianska Nová Ves]
Feszület – Tornaújfalu [Turnianska Nová Ves]
Település: Tornaújfalu [Turnianska Nová Ves]

Fő téma: feszület

Anyag: egyéb anyag

Hely: határ

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témafeszület
Helyhatár
Helyi megnevezésHorváti kereszt
Várhegy alatti kereszt
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagDupla vassínből hegesztve
Állapotfelújított
Datálás1945 előtt
Szimbólumegyéb szimbólum
TelepülésTornaújfalu [Turnianska Nová Ves]
MegyeTorna
GyűjtőDr. Bodnár Mónika
3630 Putnok
Rákóczi Ferenc u. 66.
Tel.: 00-36-30-521-1995
bodnarm3@gmail.com
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTATTA
KÖTELES PÉTER
ÉS NEJE
KONDÁS JULIANNA
1943
LeírásA Tornaújfaluból Horvátiba vezető közút mellett, a Várhegy csücskében áll.

130 cm magas 70 x70 cm-es beton talapzaton álló, feketére festett, 160 cm magas dupla vasból hegesztett vaskereszt, ezüstözött fémkorpusszal.

A talapzatnak az É-i, közút felé néző oldalán felöl íves, diorit tábla a fenti felirattal, a felirat felett cirádás díszítéssel.

Feketére festett kovácsolt vaskerítéssel körbekerítve. A kerítés két oldalán egy-egy tuja nő. A korpusz alatt művirág van felkötve a keresztre.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaEredetileg kőkereszt állt ezen a helyen, festett pléh Krisztussal. A Szepsiben élő Köteles (Gyuri) Gábor felmenői állíttatták saját földjük végébe. Az eredeti kereszt kőkereszt volt, tufából fűrészelték, Miskolcon készítették. A pléh Krisztus nagy feltűnést keltett a faluban, szóbeszéd tárgya is volt. Azért volt rajta pléh Krisztus, mert a viszlói születésű Kondás Julianna görög katolikus volt. A keresztet valójában az ő apja, Kondás György állíttatta, akkori értékét tekintve két ökör áráért. Viszló és Jánok határában is állíttatott egy-egy hasonló keresztet, a viszlóin az ő neve, a jánokin a másik lánya, Juhász Istvánné Kondás Anna neve szerepel. Kondás Julianna az újfalusi keresztre később a szepsi (az egykori Szpolecsnyik-féle) vasöntödében új korpuszt készíttetett. Az 1990-es években a kereszt előtti árokban megálló víz, a vízelvezetés hiányossága miatt megsüllyedt, egy szélvihar ledöntötte, összetört. Az eldőlt keresztről készült egy videofilm, Nagy Imre és Szilágyi László készítették (Szepsi).
Köteles Gábor, az állíttatóknak Szepsiben élő, súlyos beteg, szinte mozgásképtelen fia fakeresztet akart faragtatni a helyére az újfalusi Bartók Jánossal. De aztán rábeszélték, legyen inkább vaskereszt. Helyben és a szomszédos Horvátiban is gyűjtöttek rá. A vasat Derján István hegesztette a helyi szövetkezetben. A korpuszt Hegedűs János hegesztette fel, aki akkor éppen a gázvezetéket vezette a környező falvakban. A munkálatokat Bartók Péterné Bialko Margit szervezte, aki akkor a Bódvavendégi községházán dolgozott. A kereszt további gondozását is ő vállalta. Az összetört kőkeresztet beásták mellette a földbe. Az új kereszt felszentelésére 1998. május 3-án került sor, az újfalusi r. kat. és a horváti gör. kat. (Maszlej tisztelendő) plébános által. A hívek a két faluból zászlókkal, proseccióval vonultak ki az ünnepségre.
Kisasszonykor (szept. 7-én este) az volt a szokás a faluban, hogy proseccióval mentek az asszonyok este imádkozni a keresztekhez, kápolnákhoz. Olykor ehhez a kereszthez is kijöttek.
Az adatfelvétel ideje2010 augusztus
Rövid URL
ID26892
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Temetői feszület, Bódvavendégi [Hosťovce]
Temetői feszület, Bódvavendégi [Hosťovce]
Település: Bódvavendégi [Hosťovce]

Fő téma: feszület

Anyag: öntöttvas

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témafeszület
Helytemető
Helyi megnevezésTemetői kereszt
Anyagöntöttvas
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1906
SzimbólumINRI / egyéb szimbólum
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőBodnár Mónika
FeliratINRI ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1906
LeírásA községi temető K-i, katolikus részének közepén áll, Ny felé, a falu irányába néz. 100 cm magas, négyszögletes, felül kiszélesedő kőtalapzaton álló, 200 cm magas, feketére festett öntöttvas kereszt. A kereszt három csúcsa csipkeszerű áttört díszítésű. A szárak találkozásában ezüstre festett INRI felirat olvasható. A vaskorpusz és a kereszt alsó szárában levő vasangyal relief szintén ezüstre vannak színezve. A kőtalapzat Ny-i, falu felé néző oldalán egy gótikus hatású csúcsíves keretben a talapzat kövébe vésett felirat olvasható, melynek betűi gondosan feketére vannak festve. A kőtalapzat felső, kiszélesedő peremét feketére festett vaskeret erősíti, melynek két oldalára 1-1 cseréptartót, elejére pedig egy 17 cm széles polcot helyeztek. A két cseréptartóban egy-egy cserép virág látható, közepébe tűzött színes művirágokkal. A polc közepére egy egy márványlap van erősítve, melyhez egy szürke műanyag vázát rögzítettek, ebben is színes művirágok vannak. A váza mellett és a talapzat előtt mécsesek állnak. A kereszt ÉK-i sarkán hatalmas, öreg fenyőfa áll, attól D-re egy bokor, mely tetszetős hátteret kölcsönöz a keresztnek. A talapzat közvetlen környékét és a kereszthez vezető rövid utat az utóbbi években díszkő burkolattal látták el, két oldalán fiatal buxus tövek díszlenek.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA község temetője eredetileg a falu központjában, a templomkertben volt. Béres Gábor, helyi születésű r. kat. plébános, helytörténész feltételezése szerint a reformáció idején, amikor megszűnt a vallásegység, a megreformált vallást követő reformátusok új temetőt nyitottak a falu szélén. A katolikusok továbbra is templomuk köré temetkeztek, egészen a megrokkant templom lebontásáig és az új templom építéséig. A ma is álló templomot 1836-ban szentelték fel, tehát ez előtt néhány évvel, a régi templom lebontásakor mérhették ki a már működő református temető mellett a katolikus temetőt, s ekkor állíthatták az új temető közepére a szokásos temetői nagykeresztet. Ez – Béres Gábor emlékei szerint – tölgyfából faragott kereszt volt, de a fát az idő foga megette, ezért helyére hetven év után, 1906-ban felállították az időtálló, ma is látható vaskeresztet.

A kereszt fontos szerepet játszik a népi vallásosságban. Gyakran megállnak mellette imádkozni, rendszeresen tesznek mellé virágot, mécsest. Mindenszentekkor közös imádkozás helyszíneként is szolgált, ugyanis kb. az 1970-es évek közepéig az volt a szokás, hogy délután a falu népe összegyűlt a templomban, ahonnét egy rövid ájtatosság után közösen, énekszóval vonultak ki a temetőbe, ahol mindenki felkereste elhunyt hozzátartozóinak a sírját, melyet már korábban virággal feldíszített, most pedig gyertyát, mécsest gyújtott rajta. Ezt követően a temetői nagykeresztnél ismét összegyűltek, imádkoztak, és közösen visszamentek a templom előtti kereszthez, csak ezután indult mindenki hazafelé.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID26229
Módosítás dátuma2021. május 24.

Út menti feszület, Bódvavendégi [Hosťovce]

Részletek

Fő témafeszület
Helytelepülés szélén / útkereszteződés
Helyi megnevezésHaraszti kereszt
Anyagöntöttvas
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Szimbólumegyéb szimbólum
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőBodnár Mónika
FeliratIsten dicsőségére / állíttatta / HARASZTY JÓZSEF / és neje / BURINDA MÁRIA / 1912
LeírásA faluból É-i irányba kivezető út végén, ahol az a mai országhatárt képező útba torkollik, az egykori vasútállomás mellett áll a kereszt, az út túloldalán, vagyis a Magyarországhoz tartozó oldalon. A vasútállomás épületét néhány évvel ezelőtt lebontották (előtte évtizedekig funkciótlanul árválkodott), a síneket már jóval korábban felszedték, hiszen Trianon óta a Bódva-völgyi vonalon a vonat csak Tornanádaskáig közlekedik, a bódvavendégi állomásig már nem engedték (ezáltal a Magyarországhoz tartozó Hídvégardó is vasút nélkül maradt). A kereszt fehérre meszelt szilárd, felfelé obeliszk-szerűen keskenyedő, majd fent hirtelen újra kiszélesedő, 130 cm magas talapzaton áll. A talapzat alsó része 90 x 95 cm, felső része 60 x 65 cm. Az ezüstre festett díszes öntöttvas kereszt magassága 190 cm. A rajta levő korpusz a kereszttel azonos színűre van festve. A kereszt talapzata körbe van betonozva. 205 x 205 cm-es, barnára festett, kovácsolt vaskerítés veszi körbe, a tetején felfelé mutató díszek ezüstszínűek. A vaskerítés útra néző oldalán a fél kerítés nyitható kapuként szolgál. A talapzat út felé néző oldalán bemélyített, drapp színűre festett, táblaszerű kiképzésben olvasható a felirat. A kereszt hátulról két vasrúddal is ki van támasztva, az egyik a talapzathoz van rögzítve, a másik a kerítés vasához. A kerítés ÉNY-i sarkában hársfa áll.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaMivel az a határrész, ahol a kereszt is áll, a trianoni határállítás után a magyarországi részre esett, a falut pedig Csehszlovákiához csatolták, a kereszt a faluból gyakorlatilag megközelíthetetlenné vált, így nem tölthetett be szerepet a közösség vallási életében. Az állíttatók leszármazottai úgy tudják, hogy Burinda Mária testvérének a leszármazottai, a magyarországi Hídvégardóban élő Béresné Burinda Ilon és családja gondozta, gondozza.
A kereszt állításának körülményeiről semmi forrást nem sikerült találni. Ám mivel a falu egyéb szakrális kisemlékeit (templom előtti kereszt, kápolna) Amerikába kivándorolt vendégiek állíttatták, nem tartjuk kizártnak, hogy e kereszt állítása is összefügg az amerikai kivándorlással, hiszen tudjuk, hogy Burinda József is megjárta Amerikát.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID26222
Módosítás dátuma2021. május 24.

5 találat