77 éve történt a tornaljai robbantás! Kérlek segíts Te is emlékezni, támogasd a filmünket »

Szakrális kisemlék - egyéb típus
8 találat

Szobor – Nepomuki Szent János – Egeg [Hokovce]
Szobor – Nepomuki Szent János – Egeg [Hokovce]
Település: Egeg [Hokovce]

Fő téma: szobor / egyéb típus

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor / egyéb típus
Helytemplom mellett
Anyag
Állapotfelújított
Datálás19. század
Szimbólumkereszt / csillagglória
TelepülésEgeg [Hokovce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratElöl:
  1. IOANNES
NEPOMUCE NE O:P:N: Hátul: DeVotVs CLIens MartinVs Szabó eX Voto hVIC Pa trono PietatI et se rae PosterIatI posVIt
LeírásHáromlépcsős, négyzetes betonalapon, barokkos lábazaton (bizonyos dekórumai aranyozva) áll a szent polichróm homokkő szobra. Papi ruhában (fekete reverenda, fehér karing, lila palást), fedetlen fővel, karján feszülettel. Fejét öt darab, háromágú csillagból álló, aranyozott fém glória keretezi. Felirat a lábazat elülső és hátulsó felületén is.
IrodalomCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában II. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 55–56. p. Danis Ferenc: Egeg. Komárom: Magyar Vasárnap Kiadó é.n. Fábián János: Egegh. Magyar Sion 4 (1866), 765–771. p. a Nep. Szt. János szoborról: 769. p.
Az adatfelvétel ideje2018
MegjegyzésMagyar Sion 1866 https://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb11041553/bsb:10915650?page=972 „Szabó Márton egeghi földmíves a falu közepén levő nep. sz. János szobrát állíttatja fel 1798-ban, melynek fentartására Uhrin Anna, az ő özvegye, 1810-ben 100 ftot hagyományozott. A szent szobor felirata: S. Ioannes Nepomucene O. P. N. egyfelől; másfelől pedig: DeVotVs CLIens MartinVs Szabó eX Voto hVIC Patrono PietatI et serae PosterIatI posVIt.” (Fábián 1866, 769)
Rövid URL
ID31724
Módosítás dátuma2019. január 25.

Egyéb típus – Tornahorváti [Chorváty]
Egyéb típus – Tornahorváti [Chorváty]
Település: Tornahorváti [Chorváty]

Fő téma: egyéb típus

Hely: egyéb hely

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaegyéb típus
MelléktémaSzoborfülke
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésSzoborfülke
Egyéb helyA ház oromzatán
Állapotelpusztult
Datálás19. század
TelepülésTornahorváti [Chorváty]
MegyeTorna (Abaúj-Torna)
GyűjtőDr. Bodnár Mónika3630 PutnokRákóczi Ferenc u. 66.Tel.: 00-36-30-521-1995bodnarm3@gmail.com
LeírásA 19-20. század fordulóján a faluban a házak egy részének az oromzatán szoborfülke volt. Napjainkban már csak egyetlen ilyen ház található, ugyanis a front után minden házat renováltak, a szoborfülkék egy része bizonyára ekkor tűnt el. A templomtól a második, az ún. Dányi-féle ház (Dániel István volt a tulajdonos) szoborfülkéje azonban megvan, de ma már üres, nincs benne szobor, s a falu lakói arra sem emlékeznek, hogy milyen szobor állhatott benne.
Az adatfelvétel ideje2010. 8.
MegjegyzésAdatközlő: Pallai János, sz. 1922. Horváti és Pallai Jánosné Köteles Mária, sz. 1930. TornaújfaluLaknak: Horvátiban
Rövid URL
ID30581
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szentkút – Ipolyvisk [Vyškovce nad Ipľom]
Szentkút – Ipolyvisk [Vyškovce nad Ipľom]
Település: Ipolyvisk [Vyškovce nad Ipľom]

Fő téma: egyéb típus

Anyag: fa / beton

Hely: határ

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaegyéb típus
Melléktémaszentkút
Helyhatár
Helyi megnevezéskútyika
Anyagfa / beton
Állapot
Datálás19. század
Szimbólumkereszt
TelepülésIpolyvisk [Vyškovce nad Ipľom]
MegyeHont
GyűjtőBendík Márta; Bendík Béla (fotó)
LeírásA „kútyikát” betonkarikákkal rakták ki, deszkából készült tetővel látták el, és kereszttel ellátott képoszloppal jelölték. A forrás melletti tisztáson deszkából ácsolt asztalt és alacsony padokat helyeztek el a megpihenni, imádkozni óhajtóknak.
Az adatfelvétel ideje2010
MegjegyzésA hagyomány szerint a forrás a mellette épült kápolnától vándorolt mostani helyére, a domb alá, mert egy újmajori asszony, aki az aratókkal dolgozott, pelenkát mosott a vizében. A kutacska előbb kiszáradt, csupán később fakadt fel mai helyén.
Rövid URL
ID29763
Módosítás dátuma2019. február 19.

Egyéb típus – Kürt [Strekov]
Egyéb típus – Kürt [Strekov]
Település: Kürt [Strekov]

Fő téma: egyéb típus

Anyag: fa

Hely: egyéb hely

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaegyéb típus
MelléktémaMária-ház egy fa törzsén
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésMária-kíp
Egyéb helyA szőlőhegyre vezető út mellett
Anyagfa
Állapotrossz
Datálás19. század
TelepülésKürt [Strekov]
MegyeKomárom
LeírásA szőlőhegyről a falu felé haladtunkban egy fára erősített Mária-házat, benne jelenleg egy Mária-olajnyomatot láthatunk.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaNéhány esztendeje azonban még egy fából faragott ”máriacelli Mária-kíp” volt benne, de 1991-ben valaki ellopta. A családi hagyomány szerint a múlt század közepén, fogadalomból állíttatta a Takács család. Igen szép családi történetek kapcsolódnak ezen emlékhez, amelyekről bővebben a Függelékben közlök adatokat. Általában kétévenként, pünkösd táján tették rendbe. Ilyenkor hazavitték, a férfiak a Mária-házat festették át, a nők viszont a szobrot. Ekkor új koszorút is fontak neki, a lábához pedig új csipkedíszt erősítettek — mesélte Takács Béláné Danczi Emerencia (sz. 1922).
IrodalomLiszka József: Ne csak szeresd… Kürt 1994, 32Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 140-142
Az adatfelvétel ideje1995
Rövid URL
ID29119
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Egyéb típus – Zsére [Žirany]
Település: Zsére [Žirany]

Fő téma: egyéb típus

Anyag: egyéb anyag

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaegyéb típus
Melléktémaút menti kereszt
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás19. század
TelepülésZsére [Žirany]
MegyeNyitra
FeliratJ.K.E.N.
1823
LeírásA plébániakertben áll a fehérre meszelt homokkő kereszt és a templom felé néz. Kanelúrás talapzat, az imitált felirat tábla a homokkőbe vésve.
Az adatfelvétel ideje06.06.1999
Rövid URL
ID27337
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Egyéb típus – Szent Orbán szobra – Zsitvabesenyő [Bešeňov]
Település: Zsitvabesenyő [Bešeňov]

Fő téma: egyéb típus

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaegyéb típus
Melléktémaszoborfülkés képoszlop
Helyi megnevezésUrbánka
Állapot
Datálás19. század
TelepülésZsitvabesenyő [Bešeňov]
MegyeBars m.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA falu határában, a lótyi út mentén egy szoborfülkés képoszlopban van elhelyezve Szent Orbán szobra. Nagyjából az ötvenes évekig az Orbán-napot követő szombaton vagy vasárnap proseciót rendeztek ide. A szobrot és környékét szépen felvirágozták, a szoborhoz egy cseresznyeágra felfűzött cseresznyecsomót tűztek (“az első gyümölcsből Urbánkának”). A helyszínen litánia volt. Besenyői asszonyok elmondták, hogy ha megfagyott a szőlő vagy elverte a jég, akkor a szőlősgazdák elég gyakran “megbüntettík Urbánkát”. Gyakran megfordították a szobrot a szoborfülkében, mondván, hogy “mísz Lótra” [ti. a szomszéd faluba. L.J. megj.]. Az is előfordult, hogy egy feldühödött szőlősgazda vadászpuskával ráduplázott. Máskor meg a legények “lëvittík a lótyi laposba“. Az egyik asszony azt mesélte, hogy a közelben volt földjük, s egyszer, amikor a rozsot aratták, benne találták Urbánkát [nyilván egy dühös szőlősgazda döntötte le akkor is].
IrodalomLiszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely, 1995, 104-105
Az adatfelvétel ideje1994
Rövid URL
ID27331
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Egyéb típus – Vágsellye-Vágvecse [Šaľa – Veca]

Részletek

Fő témaegyéb típus
Melléktémaútmenti kereszt
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás19. század
TelepülésEgyéb típus – Vágsellye-Vágvecse [Šaľa – Veca]
MegyeNyitra
Az adatfelvétel ideje01.04.1999
MegjegyzésHasonló a “galántai tipusú” keresztekhez, csak sok alkalommal átfestve, áttapasztva. A templom előtt, a bejárattól jobbra áll. Fehérre meszelve, nyilván a húsvét miatt.
Rövid URL
ID27032
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Egyéb típus – Nepomuki Szent János mezei oltár – Stósz [Štós]
Egyéb típus – Nepomuki Szent János mezei oltár – Stósz [Štós]
Település: Stósz [Štós]

Fő téma: egyéb típus

Anyag: fa

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaegyéb típus
Anyagfa
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század
TelepülésStósz [Štós]
MegyeNyitra
LeírásA mezei oltár a falu felső végében áll. Az építmény téglából, a tartóoszlopok fák. A festett (homok?)kő Nep. Szt. János szobor mellett kétoldalt egy-egy angyalka: az egyik a szájára mutat, a másik kezében lakat.
Az adatfelvétel ideje20.08.1998
Rövid URL
ID26605
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

8 találat