Szakrális Kisemlék - kereszt
1 3 4 5
131 találat

Kereszt – Rimaszécs [Rimavská Seč]
Kereszt – Rimaszécs [Rimavská Seč]
Település: Rimaszécs [Rimavská Seč]

Típus: kereszt

Anyag: fa

Hely: egyéb hely

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Típuskereszt
Helyegyéb hely
Helyi megnevezéskereszt
Egyéb helyegy magánház kertjének sarkában
Anyagfa
Állapot
Datálás1945 előtt
TelepülésRimaszécs [Rimavská Seč]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőGecse Annabella
Barca 42, 982 51,
gecsea72@gmail.com
Felirat„IMÁDUNK TÉGED KRISZTUS
ÉS ÁLDUNK TÉGED MERT A
TE SZENT KERESZTED ÁLTAL
MEGVÁLTOD A VILÁGOT”
LeírásAz egyik ház kertjének sarkában, külön kis kerítéssel körbevett kereszt. Formája kissé eltér a kőkeresztek e vidéken talán jellemzőnek mondható szögletes egyszerűségétől, szárai díszesebb végűek. A kerítéssel közös beton alapon áll, tehát a kerítésen belül a teljes felületet lebetonozták, de ezt mára kissé benőtte a fű. A kerítés öntöttvas, az udvar felől nyitható kapuja van. A kereszt anyaga homokkő, a korpusz valószínűleg szintén kőből készült. (Nagyon magasan van, nem lehet erről meggyőződni.) A feliratnak nincs külön táblája, de felül ívesen kiképzett helye van, közvetlenül a kőbe vésték.
A telekbeosztás zsúfoltsága miatt a kereszt nehezen mérhető, de a méreteket a sematikus rajzon feltüntettem, a magasság nem egészen pontos.
A keresztről 18 fotó készült, a RIMASZÉCS fotómappa 79 – 96. közötti fotói.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA kereszt védett helyen áll, de nem gondozottabb, mint a települések szélén álló útmenti keresztek.
Az adatfelvétel ideje25.06.2010
Rövid URL
ID26461
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Rimaszécs [Rimavská Seč]
Kereszt – Rimaszécs [Rimavská Seč]
Település: Rimaszécs [Rimavská Seč]

Típus: kereszt

Anyag:

Hely: útkereszteződés

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Típuskereszt
Helyútkereszteződés
Helyi megnevezésKereszt
Anyag
Állapot
Datálás1989 előtt
TelepülésRimaszécs [Rimavská Seč]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőGecse Annabella
Barca 42, 982 51,
gecsea72@gmail.com
FeliratAki énbennem hisz, ha
meghalt is élni fog”
1950
MB
Ádám
LeírásA kereszt a Bátka – Rimaszécs közötti út zádori leágazásában áll. Az utak tulajdonképpen egy háromszöget alkotnak körülötte, tehát nem a szélén, hanem a találkozásuk közepén áll. Eredetileg körbekerítették, a kerítés beton alapja még látszik, a vas részek már nem. Most három fenyőfa ölelésében áll, a délnyugati sarokban nincs fenyőfa. A kereszt felső, vízszintes szára letörött, egy darabja a kerítés mellett van. A kereszt alapja beton, anyaga terasol, a korpusz igényesen faragott kő, csontszínre festve. A szöveget fehér márványtáblába vésték, a kőfaragó - Ádám – a sarokban a nevét is feltüntette.
A keresztről méretekkel ellátott sematikus rajzot mellékelek. 9 fotó készült róla, a RIMASZÉCS fotómappa 69 – 78. sz. fotói.
Az adatfelvétel ideje25.06.2010
MegjegyzésA keresztet, környezetét időnként rendbe szedik. Néhány – 5-8 – évvel ezelőtt villámcsapás érte, a helyiek szerint akkor törött le a felső szára is.
A kereszt tövében kiégett mécses utal arra, hogy időnként – Mindenszentek ünnepén, Halottak Napján – gyertyát gyújtanak itt.
Rövid URL
ID26455
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]

Részletek

Típuskereszt
Helytemető
Anyag
Állapot
Datálás1918 előtt
TelepülésKereszt – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratSzeretetnek szent forrása
Oh Szüz lelked bánkódása
Add lelkeme is legye
1913
LeírásHomokkő kereszt, a talapzatnál Szűz Mária, ölében a halott Krisztussal. A temető szélén található, szemmel láthatóan most újítják fel a környezetet.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaEgy műanyag vázában művirág. Egyébként elhanyagolt.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID26327
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Út menti feszület – Cakó [Cakov]
Út menti feszület – Cakó [Cakov]
Település: Cakó [Cakov]

Típus: kereszt

Anyag: / öntöttvas

Hely: temető

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Típuskereszt
Helytemető
Helyi megnevezésKereszt; temetői kereszt
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1945 előtt
Egyéb datálás1927
SzimbólumINRI
TelepülésCakó [Cakov]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőGecse Annabella
FeliratIMÁDKOZZUNK MERT SZENT ÉS ÜDVÖS GONDOLAT A MEGHOLTAKÉRT IMÁDKOZNI! ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTATOTT 1927 (lejjebb, jobbra) Ferenc István. R.szombat.
LeírásNem gondozott, de időtálló kőkereszt a temetődomb viszonylag magasabb részén, annak széle felé. A kereszt anyaga gránit, a feliratot táblaszerűen megformált helyre, közvetlenül ebbe vésték. A korpusz öntöttvas, de tömör, aranyszínre festett. Eredetileg kőkerítés övezte, a régi kődarabok itt-ott még látszanak, de mint kerítés, nem mérhető.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA keresztet láthatóan nem gondozzák, környezet elhanyagolt, de anyaga tartóssága miatt nem nevezhető rossznak
Az adatfelvétel ideje2010
Rövid URL
ID26275
Módosítás dátuma2018. december 31.

Út menti feszület – Cakó [Cakov]
Út menti feszület – Cakó [Cakov]
Település: Cakó [Cakov]

Típus: kereszt

Anyag: öntöttvas

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Típuskereszt
Helytemplom mellett
Helyi megnevezéskereszt
Anyagöntöttvas
Állapot
Datálás19. század
TelepülésCakó [Cakov]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőGecse Annabella
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTE ÖZV. JÁSZAY JÓZSEFNÉ SZÜL. DANKO JULIANNA 1892.
LeírásKis beton alapon álló vaskereszt, de a beton alap talán inkább a kerítésnek, mint a keresztnek szolgál. Az alacsony kerítésnek bejárata, kapuja is volt, ez ma már hiányzik. A kereszt, alapjával együtt öntöttvas, rajta a korpusz tömör fém, aranyszínre festve.  
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírása Az adatfelvétel során kiegészítő adat, monda, történet nem került elő.
A kereszt a templom előtt áll, gondozott, rendszeresen festik, ugyanúgy a kerítést is.
Az adatfelvétel ideje2010
Rövid URL
ID26260
Módosítás dátuma2018. december 31.

Kereszt, Bódvavendégi [Hosťovce]
Kereszt, Bódvavendégi [Hosťovce]
Település: Bódvavendégi [Hosťovce]

Típus: kereszt

Anyag: / kovácsolt vas

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 után

Részletek

Típuskereszt
Helytemplom mellett
Helyi megnevezésRégi toronykereszt
Anyag / kovácsolt vas
Állapot
Datálás1989 után
Egyéb datálás1989
Szimbólumcsillag / horgony / szív
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőBodnár Mónika
Felirat1989
LeírásA római katolikus templom bejáratához közel, annak Ny-i oldalán áll ez a betontalapzatba állított, feketére festett kovácsolt vaskereszt. A keresztszárak érintkezésénél, mindkét oldalon egy-egy szív, melyből különféle keresztény szimbólumok nőnek ki négy irányba, a kereszt négy szára között. A talapzat magassága 90 cm, a talapzatból kinyúló kereszt magassága 160 cm.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA kereszt eredetileg a templomtorony tetején állott. A 2. világháborúban az orosz katonák megrongálták, meglőtték, aminek következtében K-re megbillent, és félő volt, hogy ledől, s még nagyobb kárt okoz. Ezért 1953-ban új toronykeresztet helyeztek fel a régi helyére. Az új keresztet szepsi mesterek készítették, ennek súlya alig 30 kg, míg a régi súlya az egy mázsát is eléri.
A régi kereszt 1989-ig a templom mellé volt támasztva, ekkor határozták el, hogy felállítják, a templom bejáratának közelébe került elhelyezésre, egy betontalapzatba állítva.
Az ötletgazda és munkálatokat szervező Eperjesi László ma már nem oda állítaná, hanem az EU-s csatlakozás nyomán ismét járható, Horváti és Vendégi felől Hídvégardóba tartó közút kereszteződésébe, a három út találkozásánál levő háromszögbe helyezné el.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID26205
Módosítás dátuma2021. május 22.

Missziós kereszt a templombelsőben, Bódvavendégi [Hosťovce]
Missziós kereszt a templombelsőben, Bódvavendégi [Hosťovce]
Település: Bódvavendégi [Hosťovce]

Típus: kereszt

Anyag: fa

Hely: egyéb hely

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Típuskereszt
Egyéb típusmissziós kereszt
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésmissziós kereszt
Egyéb helya templom belső falán, a hajó keleti oldalán
Anyagfa
Állapot
Datálás1989 előtt
Egyéb datálás1947
SzimbólumArma Christi (szegek, kalapács, fogó, lándzsa, létra, töviskoszorú, kockák, szivacs)
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőBodnár Mónika
Felirat1947 1990
LeírásNehéz tölgyfakereszt, magassága 310 cm, vastagsága 7 cm. A templom belsejében, a hajó keleti falán, a hátsó padsorok mellett van elhelyezve. (Ezért valójában nem is sorolható a szakrális kisemlékek közé, hiszen nem szabadtéren áll.)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA missziós keresztet 1947-ben, az első missziós körmenetre készítettek, Schmidt Béla plébános idejében. Ez a körmenet a falu határában levő kápolnához is kiment. Az 1980-as években Morgen Béres János, helyi ezermester elkészítette Krisztus szenvedéseinek eszközeit, azokat a vallási szimbólumokat, melyek ma is rajta vannak a kereszten. 1990-ben felújították a keresztet, mert ismét szerveztek egy körmenetet, annak örömére, hogy a szovjet katonák elhagyták az országot. A körmenet alkalmával ezt a keresztet vitték (a kápolnához ekkor nem mentek ki).
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID26201
Módosítás dátuma2021. május 24.

Missziós kereszt – Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]
Missziós kereszt – Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]
Település: Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]

Típus: kereszt

Anyag: fa

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Típuskereszt
Helytemplom mellett
Anyagfa
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1892
TelepülésBátorkeszi [Bátorove Kosihy]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
FeliratMISSIO 1892 1904 renov 1910 1909
LeírásA kereszt a római katolikus templom oldalhajója homlokzati falán van elhelyezve
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID26089
Módosítás dátuma2018. január 5.

Missziós kereszt, Albár [Dolný Bar]
Missziós kereszt, Albár [Dolný Bar]
Település: Albár [Dolný Bar]

Típus: kereszt

Anyag: fa

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Típuskereszt
Helytemplom mellett
Anyagfa
Állapot
Datálás1945 előtt
Egyéb datálás1928
TelepülésAlbár [Dolný Bar]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratSZENT MISSIO / 1928 / 1943 /
Leírás1998: A templom falánál, betonból kiálló fém tönkhöz erősítve áll a fa missziós kereszt. Deszkából készült, sátor formájú esővédő eresz, pereme hullámosan díszítve. A felirat fém betákből. A kereszt szárának közepe táján kis, deszkából készítetett polcocska, rajta befőttes üvegben virág.
Az adatfelvétel ideje1998
Rövid URL
ID25737
Módosítás dátuma2021. május 8.

1 3 4 5
131 találat