Szakrális Kisemlék - templom
27 találat

Római katolikus templom, Komáromszentpéter [Svätý Peter]

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés központban
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésKomáromszentpéter [Svätý Peter]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2021
Rövid URL
ID102214
Módosítás dátuma2021. június 14.

Római katolikus templom, Egyházgelle [Holice]
Római katolikus templom, Egyházgelle [Holice]
Település: Gelle [Holice]

Típus: templom

Anyag: / beton / tégla

Hely: település központban

Datálás: 13. század

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés központban
Anyag / beton / tégla
Állapot
Datálás13. század
Szimbólumkereszt
TelepülésGelle [Holice]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt templom a 13. század első felében épült, majd többszöri (14., 17. századi, ill. 1934-1937. évi) átépítéseken esett át.
IrodalomIpolyi Arnold: Csallóköz műemlékei. Pozsony: Kalligram 1994, 99–106., 239–241. p. Kovács László–Görföl Jenő: Középkori templomok a Csallóközben. Dunaszerdahely: NAP Kiadó 2002, 30–34. p.
Az adatfelvétel ideje2021
Rövid URL
ID102120
Módosítás dátuma2021. június 9.

Római katolikus templom, Csoltó [Čoltovo]
Római katolikus templom, Csoltó [Čoltovo]
Település: Csoltó [Čoltovo]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Hely: temető / település központban

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Helytemető / település központban
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésCsoltó [Čoltovo]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2018
Rövid URL
ID102058
Módosítás dátuma2021. május 24.

Római katolikus templom, Párkány [Štúrovo]
Római katolikus templom, Párkány [Štúrovo]
Település: Párkány [Štúrovo]

Típus: templom

Anyag: / beton / tégla

Hely: település központban

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés központban
Anyag / beton / tégla
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésPárkány [Štúrovo]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
LeírásSzent Imre plébániatemplom.
Az adatfelvétel ideje1997
Rövid URL
ID101732
Módosítás dátuma2021. április 9.

Római katolikus templom, Cseklész [Bernolákovo]
Római katolikus templom, Cseklész [Bernolákovo]
Település: Cseklész [Bernolákovo]

Típus: templom

Anyag: / beton / tégla

Hely: egyéb hely

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Helyegyéb hely
Egyéb helyaz Esterházy-kastély közelében
Anyag / beton / tégla
Állapot / felújított
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésCseklész [Bernolákovo]
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID101420
Módosítás dátuma2021. március 14.

Római katolikus templom – Tótmegyer [Palárikovo]
Római katolikus templom – Tótmegyer [Palárikovo]
Település: Tótmegyer [Palárikovo]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusNepomuki Szent János
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésTótmegyer [Palárikovo]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
LeírásA római katolikus templom 1745-ben épült a Károlyi család által (1747-ben lett felszentelve), a 20. században átépítették. Nepomuki Szent János tiszteletére van felszentelve. A bejárat fölött a Károlyiak címere. Az oltárképen az imádkozó Nepomuki Szent János látható.
Az adatfelvétel ideje2014
Rövid URL
ID32047
Módosítás dátuma2019. április 5.

Római katolikus templom – Imreg [Brehov]
Település: Imreg [Brehov]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusAssisi Szent Ferenc
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
Egyéb datálás1767
Szimbólumkereszt
TelepülésImreg [Brehov]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásA minoriták Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt temploma és kolostora 1767 és 1769 között épült. 1950-ben megújították. A bejárat fölött a ferencesek jelképe (keresztbe rakott karok). Búcsújáró hely.
IrodalomBarna Gábor: Kistáji kapcsolatok az Ung vidékén – a búcsújárás. Honismeret 17, 1989/3, 69–71. p. Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve. Balassagyarmat: Novitas b. Kft. 1991, 131–132. p.
Az adatfelvétel ideje2008
Rövid URL
ID31953
Módosítás dátuma2019. február 23.

Római katolikus templom – Pinc [Pinciná]
Római katolikus templom – Pinc [Pinciná]
Település: Pinc [Pinciná]

Típus: templom

Anyag: / tégla / bádog

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusSzűz Mária, MIndenszentek
Anyag / tégla / bádog
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésPinc [Pinciná]
MegyeNógrád
LeírásA római katolikus templom az orsós településszerkezet fő utcáján áll. Patrocínium: Mindenszentek. A bejárati ajtó fölött, szoborfülkében Szűz Mária szobra.
Rövid URL
ID31947
Módosítás dátuma2019. február 15.

Római katolikus templom – Medve [Medveďov]
Római katolikus templom – Medve [Medveďov]
Település: Medve [Medveďov]

Típus: templom

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusSzent Anna
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésMedve [Medveďov]
MegyeGyőr
GyűjtőLiszka József
FeliratA templom bejárata melletti emléktábla felirata: MEDVEI - templom épült 1793 - 1818 FELSZENTELVE SZENT ANNA TISZTELETÉRE UTOLSÓ TATAROZÁS 2002-BEN ISTEN DICSŐSÉGÉRE, NÉPEK ADOMÁNYÁBÓL 2006
Az adatfelvétel ideje2009
Rövid URL
ID31938
Módosítás dátuma2019. február 14.

Római katolikus templom – Bori [Bory]
Római katolikus templom – Bori [Bory]
Település: Bori [Bory]

Típus: templom

Anyag: beton / tégla / bádog

Hely: település szélén

Datálás: 1989 után

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés szélén
Anyagbeton / tégla / bádog
Állapot
Datálás1989 után
Szimbólumkereszt
TelepülésBori [Bory]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratZÁKLADNÝ KAMEŇ POSVÄTIL SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II.
  1. IV. 1990
Leírás2000-ben szentelték fel Szent Teréz tiszteletére római katolikus templomát.
Az adatfelvétel ideje2018
Rövid URL
ID31742
Módosítás dátuma2018. augusztus 28.

Római katolikus templom – Alsópél [Dolný Pial]
Római katolikus templom – Alsópél [Dolný Pial]
Település: Alsópél [Dolný Pial]

Típus: templom

Anyag: tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Anyagtégla
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésAlsópél [Dolný Pial]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásA Szent András apostol tiszteletére szentelt, római katolikus templomát 1744-ben a Thurzó család építtette barokk stílusban. 1902-ben megújították.
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID31706
Módosítás dátuma2018. augusztus 13.

Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Település: Szőllős [Vinodol]

Típus: templom

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Állapot
Datálás19. század
Szimbólumkereszt
TelepülésSzőllős [Vinodol]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József; Fotó: Csuthy András
LeírásArchitektonické plány kostola, objavené vo farskom archíve, v roku 2005, sú dokumentované do roku 1889. Z hľadiska uplatneného stavebného slohu, je kostol neobarokový. Jeho exteriér je charakteristický členením vonkajšej architektúry, prostredníctvom systému oporných pilierov. Po oboch stranách vstupného portálu, sú umiestnené niky s drevenými plastikami sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona. Na pravej strane vstupného portálu a hlavného vchodu kostola je umiestnený drevený misijný kríž, po renovácii z roku 2014. Nad hlavným vchodom kostola, je umiestnený letopočet výstavby. Stavbe i obci samotnej, dominuje veža kostola, v ktorej sú umiestnené tri zvony, ktoré sú nositeľmi týchto mien a patrónov: Panna Mária, sv. Urban a sv. Donát. Interiér kostola je jednoloďový priestor, zaklenutý pruskými klenbami. Presbytérium kostola, v ktorom sa sústreďuje počas bohoslužieb klérus a jeho asistencia, je uzatvorený polygonálnym uzáverom. V hlavnej lodi a v presbytériu, je umiestnených šesť vitrážových okien, reflektujúcich výjavy zo života svätých, doplnených menami donorov okien. Interiéru dominuje mobiliár kostola, v podobe neogotického hlavného oltára z konca 19. storočia. Na oltári sedí Panna Mária s dieťaťom Ježišom na rukách. Kuriozitou zostáva skutočnosť, že hlavný oltár je starší než kostol sám. Cennou a najstaršou pamiatkou interiéru kostola, je krstiteľnica, ktorej dominuje barokové súsošie na vrchnáku krstiteľnice, z druhej polovice 18. storočia, zobrazujúce Krista s Jánom Krstiteľom a Duchom Svätým, v podobe holubice. Regionálnou raritou a unikátom kostola, je drevený, vyrezávaný obklad z roku 1912, pokrývajúci steny hlavnej lode a presbytéria. Unikátny obklad, zobrazuje motívy vínnej révy a iné religiózne motívy. Jedným z dominujúcich prvkov interiéru je drevo, ktoré bolo použité i pri vybudovaní chóru, ktorý je celodrevený. Dominuje mu organ od firmy Angster József és fia. Interiér kostola, prešiel pod vedením správcu farnosti Ondreja Valacha a finančnej či manuálnej participácie veriacich farnosti, v roku 2011, komplexnou rekonštrukciou, zahŕňajúcou novú elektroinštaláciu svietidiel, ozvučenia a predovšetkým komplexnú výmaľbu interiéru, v rámci ktorej sa zachovala a zreštaurovala centrálna freska s biblickým motívom „Rozmnoženia chlebu Kristom,“ nachádzajúca sa v presbytériu kostola. Plošne rozsiahla freska pochádza z roku 1977. Začiatkom deväťdesiatych rokov, dvadsiateho storočia, bola počas pôsobenia správcu farnosti, Mons. Jána Gálisa, prevedená prístavba kostola, ktorá kapacitne rozšírila kostol o približne 100 miest. V tomto období bola architektonicky upravená i sakristia kostola, ktorá dotvára spoločne s protiľahlou prístavbou kostola, symetrické usporiadanie, pristavaných, novovybudovaných častí kostola. Základný kameň týchto stavieb posvätil, dnes už svätorečený, pápež Ján Pavol II., počas návštevy Bratislavy v roku 1990.   http://obec-vinodol.sk/kulturno-historicky-potencial/ (2018.01.11.)
Az adatfelvétel ideje2015; 2018
Rövid URL
ID31675
Módosítás dátuma2018. január 11.

Római katolikus templom, Taksonyfalva [Galanta-Matúškovo]
Római katolikus templom, Taksonyfalva [Galanta-Matúškovo]
Település: Taksonyfalva [Matúškovo]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Hely: település központban

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés központban
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésTaksonyfalva [Matúškovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
IrodalomTroch Pál: Adatok Taksony község történetéhez. Galánta 1908, 12-19. p.
Az adatfelvétel ideje1999
Rövid URL
ID27410
Módosítás dátuma2021. április 10.

Római katolikus templom – Tardoskedd [Tvrdošovce]
Római katolikus templom – Tardoskedd [Tvrdošovce]
Település: Tardoskedd [Tvrdošovce]

Típus: templom

Anyag: / beton / tégla

Datálás: 15. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusÁrpádházi Szent Erzsébet, Szent László, sasvári piéta, Skapulárés Szűz Mária, Szent István, Jézus a gyerekekkel, Prágai Kis Jézus, Szent Antal, Jézus Szíve, Mária Szíve, Szent Teréz
Anyag / beton / tégla
Állapot
Datálás15. század
Egyéb datálás1764
TelepülésTardoskedd [Tvrdošovce]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
LeírásA Szent István római katolikus plébániatemplom főoltárképén Szent István felajánlja az országot Szűz Máriának; mellette jobbra Árpádházi Szent Erzsébet, balra Szent László falfestménye (mindkettő 1996-ban  készült, azelőtt csak fehér fal volt, s azért, “mert magyar szentek”). Továbbá: sasvári pieta egy oldalkápolnában, külön oltár. További szobrok, képek: Skapulárés Szűz Mária (festmény), Szt. István, Jézus a gyerekekkel, Prágai Kis Jézus, Kis Jézus, Szent Antal, Jézus Szíve, Mária Szíve, Szent Teréz (mind szobrok)
IrodalomBalogh Olga – Csomó Magdolna: Tardoskedd. Látnivalók. Komárom 1995. Honismereti Kiskönyvtár 9.
Az adatfelvétel ideje1997; 2014
Rövid URL
ID27398
Módosítás dátuma2021. február 11.

Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Település: Érsekkéty [Keť]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Anyag / tégla
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1885
Szimbólumkereszt
TelepülésÉrsekkéty [Keť]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásJézus Szíve tiszteletére 1885-ben felszentelt római katolikus templom.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID25562
Módosítás dátuma2018. december 30.

Római katolikus templom, Dunamocs [Moča]
Római katolikus templom, Dunamocs [Moča]
Település: Dunamocs [Moča]

Típus: templom

Anyag: / beton / tégla / bádog

Hely: település központban

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés központban
Anyag / beton / tégla / bádog
Állapot
Datálás18. század
TelepülésDunamocs [Moča]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID25094
Módosítás dátuma2021. május 8.

Római katolikus templom – Boldogfa [Boldog]
Római katolikus templom – Boldogfa [Boldog]
Település: Pozsonyboldogfa [Boldog]

Típus: templom

Anyag:

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Anyag
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésPozsonyboldogfa [Boldog]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, a 18. században barokkizált, román kori (13. sz.) római katolikus templom. Falában feltehetően mágikus kőpornyerés céljából keletkezett kaparásnyomok.
IrodalomLiszka József: Egy elfelejtett középkori mágikus szokáscselekmény kisalföldi emlékei és párhuzamai. Néprajzi Látóhatár 4, 1995/3–4., 193–197. p. Liszka József: Heilsames Pulver von heiligen Steinen? Angaben zur Verbreitung und Fragen zur Erklärung von Rillen und Näpfchen in Bauwänden. In Recht und Religion im Alltagsleben. Perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. Hg. von Manfred Seifert–Winfried Helm. Passau: Dietmar Klinger Verlag 2005, 235–248. p.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID24762
Módosítás dátuma2019. március 1.

Római katolikus templom, Bódvavendégi [Hosťovce]
Római katolikus templom, Bódvavendégi [Hosťovce]
Település: Bódvavendégi [Hosťovce]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Hely: település központban

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés központban
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
Szimbólumkereszt
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőBodnár Mónika
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID24758
Módosítás dátuma2021. május 24.

Római katolikus templom, Bart [Bruty]
Római katolikus templom, Bart [Bruty]
Település: Bart [Bruty]

Típus: templom

Anyag: fa / / tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típuslourdesi barlang, Mária-szobor, missziós kereszt
Anyagfa / / tégla
Állapot
Datálás18. század
TelepülésBart [Bruty]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
IrodalomVillányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye multjából. Esztergom 1891
Az adatfelvétel ideje2000
MegjegyzésEgyházlátogatási jegyzőkönyvek: 1732: "1718 óta anyaegyház; a herczegprimás birtoka. E falunak volt egy igen régi, a szt. kereszt felmagasztalásának tiszteletére emelt temploma; ennek (bizonyosan rombadőlt) alapfalaira évek előtt sövényből emeltek templomot, melyet azonban a forgószél tönkre tett. Helyette gr. Eszterházy Imre hgprimás alapjaiból uj templomot épittetett (1730-ban) ismét a szt. kereszt felmag. tiszteletére. Az egész templom a sekrestyével együtt boltives; van szobrokkal ékesitett szószékee, van orgonával ellátott khórusa is; továbbá el van látva padokkal és fatornyában 2 harangocskával. Felszerelése közepes. Van két gyónószéke is. Temetője nincs körülkeritve..." (115. p.) 1755: "Templomának fatornya elkorhadt, tehát lebontották; 3 harangját haranglábon helyezték el... A nép erkölcsei, vallási buzgalma és kötelességtudása teljesen kielégitő. A szent-ferencziek vezetése alatt álló kordaviselő társulat alakult közöttük; a plébános tűri, mert nem jár saját hatáskörének sérelmével". (116. p.)
Rövid URL
ID24711
Módosítás dátuma2021. május 6.

Római katolikus templom – Sárosfa [Blatná na Ostrove]
Római katolikus templom – Sárosfa [Blatná na Ostrove]
Település: Sárosfa [Blatná na Ostrove]

Típus: templom

Anyag: tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusSzentháromság
Anyagtégla
Állapot
Datálás18. század
Egyéb datálás1771
Szimbólumkereszt
TelepülésSárosfa [Blatná na Ostrove]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
Felirat1771
LeírásA Szentháromság tiszteletére felszentel római katolikus templom 1721-ben épült. Szentháromság-oltárképe a Mária megkoronázása jelenetének egy ritkább megfogalmazását adja (vö. Liszka 2015, 51–52), valamint található benne egy, 1400 táján készült Madonna-szobor is.
IrodalomLiszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 51–52. p. /Jelek a térben 5./
Az adatfelvétel ideje2015; 2019
Rövid URL
ID24492
Módosítás dátuma2019. március 18.

Református és római katolikus templom, Kolozsnéma [Kližská Nemá]
Református és római katolikus templom, Kolozsnéma [Kližská Nemá]
Település: Kolozsnéma [Klížska Nemá]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Hely: temető

Részletek

Típustemplom
Helytemető
Anyag / tégla
Állapot
Szimbólumcsillag / kereszt
TelepülésKolozsnéma [Klížska Nemá]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (foto)
LeírásAz előtérben a református, a háttérben a római katolikus templom a helyi temetőben.
Az adatfelvétel ideje1997
Rövid URL
ID23299
Módosítás dátuma2021. március 23.

27 találat