Szakrális Kisemlék - templom
6 találat

Római katolikus templom, Várgede [Hodejov]
Római katolikus templom, Várgede [Hodejov]
Település: Várgede [Hodejov]

Típus: templom

Anyag: / beton / tégla

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusAlexandriai Szent Katalin
Anyag / beton / tégla
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század
Szimbólumkereszt
TelepülésVárgede [Hodejov]
MegyeGömör-Kishont
LeírásAlexandriai Szent Katalin tiszteletére szentelt templom, 1826-ból.
Rövid URL
ID101466
Módosítás dátuma2021. március 21.

Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Település: Szőllős [Vinodol]

Típus: templom

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Állapot
Datálás19. század
Szimbólumkereszt
TelepülésSzőllős [Vinodol]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József; Fotó: Csuthy András
LeírásArchitektonické plány kostola, objavené vo farskom archíve, v roku 2005, sú dokumentované do roku 1889. Z hľadiska uplatneného stavebného slohu, je kostol neobarokový. Jeho exteriér je charakteristický členením vonkajšej architektúry, prostredníctvom systému oporných pilierov. Po oboch stranách vstupného portálu, sú umiestnené niky s drevenými plastikami sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona. Na pravej strane vstupného portálu a hlavného vchodu kostola je umiestnený drevený misijný kríž, po renovácii z roku 2014. Nad hlavným vchodom kostola, je umiestnený letopočet výstavby. Stavbe i obci samotnej, dominuje veža kostola, v ktorej sú umiestnené tri zvony, ktoré sú nositeľmi týchto mien a patrónov: Panna Mária, sv. Urban a sv. Donát. Interiér kostola je jednoloďový priestor, zaklenutý pruskými klenbami. Presbytérium kostola, v ktorom sa sústreďuje počas bohoslužieb klérus a jeho asistencia, je uzatvorený polygonálnym uzáverom. V hlavnej lodi a v presbytériu, je umiestnených šesť vitrážových okien, reflektujúcich výjavy zo života svätých, doplnených menami donorov okien. Interiéru dominuje mobiliár kostola, v podobe neogotického hlavného oltára z konca 19. storočia. Na oltári sedí Panna Mária s dieťaťom Ježišom na rukách. Kuriozitou zostáva skutočnosť, že hlavný oltár je starší než kostol sám. Cennou a najstaršou pamiatkou interiéru kostola, je krstiteľnica, ktorej dominuje barokové súsošie na vrchnáku krstiteľnice, z druhej polovice 18. storočia, zobrazujúce Krista s Jánom Krstiteľom a Duchom Svätým, v podobe holubice. Regionálnou raritou a unikátom kostola, je drevený, vyrezávaný obklad z roku 1912, pokrývajúci steny hlavnej lode a presbytéria. Unikátny obklad, zobrazuje motívy vínnej révy a iné religiózne motívy. Jedným z dominujúcich prvkov interiéru je drevo, ktoré bolo použité i pri vybudovaní chóru, ktorý je celodrevený. Dominuje mu organ od firmy Angster József és fia. Interiér kostola, prešiel pod vedením správcu farnosti Ondreja Valacha a finančnej či manuálnej participácie veriacich farnosti, v roku 2011, komplexnou rekonštrukciou, zahŕňajúcou novú elektroinštaláciu svietidiel, ozvučenia a predovšetkým komplexnú výmaľbu interiéru, v rámci ktorej sa zachovala a zreštaurovala centrálna freska s biblickým motívom „Rozmnoženia chlebu Kristom,“ nachádzajúca sa v presbytériu kostola. Plošne rozsiahla freska pochádza z roku 1977. Začiatkom deväťdesiatych rokov, dvadsiateho storočia, bola počas pôsobenia správcu farnosti, Mons. Jána Gálisa, prevedená prístavba kostola, ktorá kapacitne rozšírila kostol o približne 100 miest. V tomto období bola architektonicky upravená i sakristia kostola, ktorá dotvára spoločne s protiľahlou prístavbou kostola, symetrické usporiadanie, pristavaných, novovybudovaných častí kostola. Základný kameň týchto stavieb posvätil, dnes už svätorečený, pápež Ján Pavol II., počas návštevy Bratislavy v roku 1990.   http://obec-vinodol.sk/kulturno-historicky-potencial/ (2018.01.11.)
Az adatfelvétel ideje2015; 2018
Rövid URL
ID31675
Módosítás dátuma2018. január 11.

Római katolikus templom – Szent Vendel, Keszegfalva [Kameničná]
Római katolikus templom – Szent Vendel, Keszegfalva [Kameničná]
Település: Keszegfalva [Kameničná]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Anyag / tégla
Állapotfelújított
Datálás19. század
Szimbólumbárány / borjú / kereszt / kulacs / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésKeszegfalva [Kameničná]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásA templom 19. század végén készült oltárképe remeteöltözékben ábrázolja Szent Vendelt: köpenyben, szandálban, oldalán kulacs és tarisznya, övéről rózsafűzér lóg. Melle fölött keresztbe tett karjaival egy juhászkampót tart. Körülötte juhok és szarvasmarhák.
Az adatfelvétel ideje2014
Rövid URL
ID29586
Módosítás dátuma2021. április 12.

Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Település: Érsekkéty [Keť]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Anyag / tégla
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1885
Szimbólumkereszt
TelepülésÉrsekkéty [Keť]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásJézus Szíve tiszteletére 1885-ben felszentelt római katolikus templom.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID25562
Módosítás dátuma2018. december 30.

6 találat