Szakrális Kisemlék - templom
18 találat

Római katolikus templom – Tótmegyer [Palárikovo]
Római katolikus templom – Tótmegyer [Palárikovo]
Település: Tótmegyer [Palárikovo]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusNepomuki Szent János
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésTótmegyer [Palárikovo]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
LeírásA római katolikus templom 1745-ben épült a Károlyi család által (1747-ben lett felszentelve), a 20. században átépítették. Nepomuki Szent János tiszteletére van felszentelve. A bejárat fölött a Károlyiak címere. Az oltárképen az imádkozó Nepomuki Szent János látható.
Az adatfelvétel ideje2014
Rövid URL
ID32047
Módosítás dátuma2019. április 5.

Római katolikus templom – Imreg [Brehov]
Település: Imreg [Brehov]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusAssisi Szent Ferenc
Anyag / tégla
Állapot
Datálás18. század
Egyéb datálás1767
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésImreg [Brehov]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásA minoriták Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt temploma és kolostora 1767 és 1769 között épült. 1950-ben megújították. A bejárat fölött a ferencesek jelképe (keresztbe rakott karok). Búcsújáró hely.
IrodalomBarna Gábor: Kistáji kapcsolatok az Ung vidékén – a búcsújárás. Honismeret 17, 1989/3, 69–71. p. Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Búcsújárók könyve. Balassagyarmat: Novitas b. Kft. 1991, 131–132. p.
Az adatfelvétel ideje2008
Rövid URL
ID31953
Módosítás dátuma2019. február 23.

Római katolikus templom – Pinc [Pinciná]
Római katolikus templom – Pinc [Pinciná]
Település: Pinc [Pinciná]

Típus: templom

Anyag: / tégla / bádog

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusSzűz Mária, MIndenszentek
Anyag / tégla / bádog
Állapot
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésPinc [Pinciná]
MegyeNógrád
LeírásA római katolikus templom az orsós településszerkezet fő utcáján áll. Patrocínium: Mindenszentek. A bejárati ajtó fölött, szoborfülkében Szűz Mária szobra.
Rövid URL
ID31947
Módosítás dátuma2019. február 15.

Római katolikus templom – Medve [Medveďov]
Római katolikus templom – Medve [Medveďov]
Település: Medve [Medveďov]

Típus: templom

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusSzent Anna
Állapot
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésMedve [Medveďov]
MegyeGyőr
GyűjtőLiszka József
FeliratA templom bejárata melletti emléktábla felirata: MEDVEI - templom épült 1793 - 1818 FELSZENTELVE SZENT ANNA TISZTELETÉRE UTOLSÓ TATAROZÁS 2002-BEN ISTEN DICSŐSÉGÉRE, NÉPEK ADOMÁNYÁBÓL 2006
Az adatfelvétel ideje2009
Rövid URL
ID31938
Módosítás dátuma2019. február 14.

Római katolikus templom – Egeg [Hokovce]
Római katolikus templom – Egeg [Hokovce]
Település: Egeg [Hokovce]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Hely: egyéb hely

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusSzent Péter és Pál
Helyegyéb hely
Egyéb helya település orsós szerkezetű főutcája
Anyag / tégla
Állapotfelújított
Datálás18. század
Egyéb datálás1743
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésEgeg [Hokovce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
LeírásA Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt, római katolikus temploma, kora gótikus elemeket is tartalmazva, majd 1743-ban barokkizálva, mai formáját a 19. század közepén kapta.
Az adatfelvétel ideje2018
Rövid URL
ID31927
Módosítás dátuma2019. január 25.

Római katolikus templom – Hévmagyarád [Malinovec]
Római katolikus templom – Hévmagyarád [Malinovec]
Település: Hévmagyarád [Malinovec]

Típus: templom

Anyag: beton / tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Anyagbeton / tégla
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésHévmagyarád [Malinovec]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
LeírásA Szűz Mária mennybevétele titulusú római katolikus temploma 1741-ből származik. A bejárat fölötti szoborfülkében Nepomuki Szent János, alighanem fából faragott, festett szobra.
Az adatfelvétel ideje2018
Rövid URL
ID31757
Módosítás dátuma2018. augusztus 28.

Római katolikus templom – Bori [Bory]
Római katolikus templom – Bori [Bory]
Település: Bori [Bory]

Típus: templom

Anyag: beton / tégla / bádog

Hely: település szélén

Datálás: 1989 után

Részletek

Típustemplom
Helytelepülés szélén
Anyagbeton / tégla / bádog
Állapot
Datálás1989 után
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésBori [Bory]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratZÁKLADNÝ KAMEŇ POSVÄTIL SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II.
  1. IV. 1990
Leírás2000-ben szentelték fel Szent Teréz tiszteletére római katolikus templomát.
Az adatfelvétel ideje2018
Rövid URL
ID31742
Módosítás dátuma2018. augusztus 28.

Római katolikus templom – Alsópél [Dolný Pial]
Római katolikus templom – Alsópél [Dolný Pial]
Település: Alsópél [Dolný Pial]

Típus: templom

Anyag: tégla

Datálás: 18. század

Részletek

Típustemplom
Anyagtégla
Állapot
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésAlsópél [Dolný Pial]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásA Szent András apostol tiszteletére szentelt, római katolikus templomát 1744-ben a Thurzó család építtette barokk stílusban. 1902-ben megújították.
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID31706
Módosítás dátuma2018. augusztus 13.

Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Római katolikus templom- Nyitraszőllős [Vinodol]
Település: Szőllős [Vinodol]

Típus: templom

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Állapot
Datálás19. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésSzőllős [Vinodol]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József; Fotó: Csuthy András
LeírásArchitektonické plány kostola, objavené vo farskom archíve, v roku 2005, sú dokumentované do roku 1889. Z hľadiska uplatneného stavebného slohu, je kostol neobarokový. Jeho exteriér je charakteristický členením vonkajšej architektúry, prostredníctvom systému oporných pilierov. Po oboch stranách vstupného portálu, sú umiestnené niky s drevenými plastikami sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona. Na pravej strane vstupného portálu a hlavného vchodu kostola je umiestnený drevený misijný kríž, po renovácii z roku 2014. Nad hlavným vchodom kostola, je umiestnený letopočet výstavby. Stavbe i obci samotnej, dominuje veža kostola, v ktorej sú umiestnené tri zvony, ktoré sú nositeľmi týchto mien a patrónov: Panna Mária, sv. Urban a sv. Donát. Interiér kostola je jednoloďový priestor, zaklenutý pruskými klenbami. Presbytérium kostola, v ktorom sa sústreďuje počas bohoslužieb klérus a jeho asistencia, je uzatvorený polygonálnym uzáverom. V hlavnej lodi a v presbytériu, je umiestnených šesť vitrážových okien, reflektujúcich výjavy zo života svätých, doplnených menami donorov okien. Interiéru dominuje mobiliár kostola, v podobe neogotického hlavného oltára z konca 19. storočia. Na oltári sedí Panna Mária s dieťaťom Ježišom na rukách. Kuriozitou zostáva skutočnosť, že hlavný oltár je starší než kostol sám. Cennou a najstaršou pamiatkou interiéru kostola, je krstiteľnica, ktorej dominuje barokové súsošie na vrchnáku krstiteľnice, z druhej polovice 18. storočia, zobrazujúce Krista s Jánom Krstiteľom a Duchom Svätým, v podobe holubice. Regionálnou raritou a unikátom kostola, je drevený, vyrezávaný obklad z roku 1912, pokrývajúci steny hlavnej lode a presbytéria. Unikátny obklad, zobrazuje motívy vínnej révy a iné religiózne motívy. Jedným z dominujúcich prvkov interiéru je drevo, ktoré bolo použité i pri vybudovaní chóru, ktorý je celodrevený. Dominuje mu organ od firmy Angster József és fia. Interiér kostola, prešiel pod vedením správcu farnosti Ondreja Valacha a finančnej či manuálnej participácie veriacich farnosti, v roku 2011, komplexnou rekonštrukciou, zahŕňajúcou novú elektroinštaláciu svietidiel, ozvučenia a predovšetkým komplexnú výmaľbu interiéru, v rámci ktorej sa zachovala a zreštaurovala centrálna freska s biblickým motívom „Rozmnoženia chlebu Kristom,“ nachádzajúca sa v presbytériu kostola. Plošne rozsiahla freska pochádza z roku 1977. Začiatkom deväťdesiatych rokov, dvadsiateho storočia, bola počas pôsobenia správcu farnosti, Mons. Jána Gálisa, prevedená prístavba kostola, ktorá kapacitne rozšírila kostol o približne 100 miest. V tomto období bola architektonicky upravená i sakristia kostola, ktorá dotvára spoločne s protiľahlou prístavbou kostola, symetrické usporiadanie, pristavaných, novovybudovaných častí kostola. Základný kameň týchto stavieb posvätil, dnes už svätorečený, pápež Ján Pavol II., počas návštevy Bratislavy v roku 1990.   http://obec-vinodol.sk/kulturno-historicky-potencial/ (2018.01.11.)
Az adatfelvétel ideje2015; 2018
Rövid URL
ID31675
Módosítás dátuma2018. január 11.

Római katolikus templom – Alistál [Dolný Štál]
Település: Alistál [Dolný Štál]

Típus: templom

Anyag: / beton / tégla

Datálás: 15. század

Részletek

Típustemplom
Egyéb típusÁrpádházi Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Márton, Szent Vendel
Anyag / beton / tégla
Datálás15. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésAlistál [Dolný Štál]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásAz r. kat. templom (15. század, utolsó átépítés: 1977/1986) főoltárán Szent Márton 18. század végi képe, amelyet Árpádházi Szent Erzsébet és Szent Margit falképei fognak közre.   Színes üvegablak a templom keleti oldalán, amely Szent Vendelt ábrázolja, juhászlapáttal a kezében. Felirat: ISTEN DICSŐSÉGÉRE CSÖLLE VENDEL MATLÁK ETEL
IrodalomIrodalom: Bartalos Erzsébet–Szénássy Árpád: Alistál. Látnivalók. Komárom 1996, 7–8. p. Ipolyi 1994, 60–63, 225–226
Az adatfelvétel ideje1997
Rövid URL
ID31669
Módosítás dátuma2018. január 9.

Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Római katolikus templom – Érsekkéty [Keť]
Település: Érsekkéty [Keť]

Típus: templom

Anyag: / tégla

Datálás: 19. század

Részletek

Típustemplom
Anyag / tégla
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1885
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésÉrsekkéty [Keť]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásJézus Szíve tiszteletére 1885-ben felszentelt római katolikus templom.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID25562
Módosítás dátuma2018. december 30.

Római katolikus templom – Boldogfa [Boldog]
Római katolikus templom – Boldogfa [Boldog]
Település: Pozsonyboldogfa [Boldog]

Típus: szakrális kisemlékek / templom

Anyag:

Datálás: 18. század

Részletek

Típusszakrális kisemlékek / templom
Anyag
Állapot
Datálás18. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésPozsonyboldogfa [Boldog]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt, a 18. században barokkizált, román kori (13. sz.) római katolikus templom. Falában feltehetően mágikus kőpornyerés céljából keletkezett kaparásnyomok.
IrodalomLiszka József: Egy elfelejtett középkori mágikus szokáscselekmény kisalföldi emlékei és párhuzamai. Néprajzi Látóhatár 4, 1995/3–4., 193–197. p. Liszka József: Heilsames Pulver von heiligen Steinen? Angaben zur Verbreitung und Fragen zur Erklärung von Rillen und Näpfchen in Bauwänden. In Recht und Religion im Alltagsleben. Perspektiven der Kulturforschung. Festschrift für Walter Hartinger zum 65. Geburtstag. Hg. von Manfred Seifert–Winfried Helm. Passau: Dietmar Klinger Verlag 2005, 235–248. p.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID24762
Módosítás dátuma2019. március 1.

Római katolikus templom – Alsóbodok [Dolné Obdokovce]
Római katolikus templom – Alsóbodok [Dolné Obdokovce]

Részletek

Típusszakrális kisemlékek / templom
Helytemető
Anyag / tégla
Állapot
Datálás19. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
MegyeNyitra
Rövid URL
ID24662
Módosítás dátuma2018. január 15.

Római katolikus templom – Sárosfa [Blatná na Ostrove]

Részletek

Típusszakrális kisemlékek / templom
Egyéb típusSzentháromság
Anyagtégla
Állapot
Datálás18. század
Egyéb datálás1771
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésSárosfa [Blatná na Ostrove]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
Felirat1771
LeírásA Szentháromság tiszteletére felszentel római katolikus templom 1721-ben épült. Szentháromság-oltárképe a Mária megkoronázása jelenetének egy ritkább megfogalmazását adja (vö. Liszka 2015, 51–52), valamint található benne egy, 1400 táján készült Madonna-szobor is.
IrodalomLiszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 51–52. p. /Jelek a térben 5./
Az adatfelvétel ideje2015; 2019
Rövid URL
ID24492
Módosítás dátuma2019. március 18.

Római katolikus templom – Szímő [Zemné]
Római katolikus templom – Szímő [Zemné]
Település: Szimő [Zemné]

Típus: szakrális kisemlékek / templom

Anyag: tégla

Hely: egyéb hely

Datálás: 18. század

Részletek

Típusszakrális kisemlékek / templom
Egyéb típusSzent Márton
Helyegyéb hely
Anyagtégla
Állapotfelújított
Datálás18. század
Egyéb datálás1728
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésSzimő [Zemné]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásTours-i Szent Mártonnak szentelt, 1728-ban épült római katolikus templomát 1989-ben újították fel. A templom előtt áll 1993 óta a két világháború és a kitelepítések áldozatainak emlékműve. A felújított plébániát Sárai Attila plébános szentelte fel 2005 novemberében.
Az adatfelvétel ideje2016
Rövid URL
ID24269
Módosítás dátuma2019. január 18.

18 találat