Szakrális kisemlék - szobor
9 találat

Szobor – Szent Flórián, Csenke [Čenkovce]
Szobor – Szent Flórián, Csenke [Čenkovce]
Település: Csenke [Čenkovce]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 21. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Anyag
Egyéb anyagműkő
Állapot
Datálás21. század
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésCsenke [Čenkovce]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József, L. Juhász Ilona (fotó)
LeírásMűkő, tucattermék a tűzoltószertár előtt.
Az adatfelvétel ideje2010
Rövid URL
ID104895
Módosítás dátuma2023. június 14.

Szobor – Szent Flórián, Keszegfalva [Kameničná]
Szobor – Szent Flórián, Keszegfalva [Kameničná]
Település: Keszegfalva [Kameničná]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 21. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Egyéb helyAz új tűzoltószertár homlokzatán
Anyag
Állapot
Datálás21. század
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésKeszegfalva [Kameničná]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2022
Rövid URL
ID103879
Módosítás dátuma2022. szeptember 11.

Szobor – Szent Flórián, Marcelháza [Marcelová]
Szobor – Szent Flórián, Marcelháza [Marcelová]
Település: Marcelháza [Marcelová]

Fő téma: szobor

Anyag:

Datálás: 21. század

Részletek

Fő témaszobor
Anyag
Datálás21. század
Pontos datálás2006
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésMarcelháza [Marcelová]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
Felirat(a szobor-alak lábánál:) SZENT FLÓRIÁN   (lent a lábazat alján fekete márványtáblán:)   1886 – 2006 EMLÉKEZÜNK   EMELTETTE MARCELHÁZA ÖNKORMÁNYZATA MARCELHÁZA-I ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ TESTÜLET ÉS BÉLAI TIBOR KŐFARAGÓ
  1. MÁJ. 6
LeírásA kurtakeszi falurész római katolikus templom gondozott kertjében áll a polichróm majolika szobor, körülötte általában művirágok, művirágkoszorúk, olykor vágottvirág, mécsesek.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID103875
Módosítás dátuma2022. szeptember 11.

Szobor – Szent Flórián, Csallóközkürt [Ohrady]
Szobor – Szent Flórián, Csallóközkürt [Ohrady]
Település: Csallóközkürt [Ohrady]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 21. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Anyag
Állapot
Datálás21. század
Pontos datálás2007
Szimbólumoszlop(ok) / sajtár / zászló
TelepülésCsallóközkürt [Ohrady]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
Felirat„ISTENNEK DICSŐSÉG EMBERNEK SEGÍTSÉG” ELŐDEINK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA CZAJLIK JENŐ TŰZOLTÓTÁBORNOK   CSALLÓKÖZKÜRT 2007. V. 13.
Az adatfelvétel ideje2022
Rövid URL
ID103749
Módosítás dátuma2022. szeptember 6.

Szobor – Szent Flórián, Für [Rúbaň]
Szobor – Szent Flórián, Für [Rúbaň]
Település: Für [Rúbaň]

Fő téma: szobor

Anyag: tégla / egyéb anyag

Hely: egyéb hely

Datálás: 1989 után

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely
Egyéb helyA tűzoltószertár előtt
Anyagtégla / egyéb anyag
Egyéb anyaggipsz, fekete gránit
Állapot
Datálás1989 után
Pontos datálás1997
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésFür [Rúbaň]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratISTENNEK DICSŐSÉG EMBERNEK SEGITSÉG” A TŰZOLTÓTESTÜLET FENNÁLLÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE FÜRI ÖNKORMÁNYZAT 1997
LeírásA tűzoltószertár előtt áll egy tkp. szoborfülkés képoszlop szoborfülkéjében a (valószínűleg) gipszből készült, polichróm szobor.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID30773
Módosítás dátuma2022. október 15.

Szobor – Nepomuki Szent János, Szent Flórián, Szent Vendel, Ipolybalog [Balog nad Ipľom]

Részletek

Fő témaszobor
Helyútkereszteződés / település központban
Anyag / bádog / öntöttvas
Egyéb anyaghomokkő
Állapotrossz
Datálás19. század
Pontos datálás1872
Szimbólumkereszt / könyv / pálmaág / pásztorbot / imádkozó kezek / zászló / felhő
TelepülésIpolybalog [Balog nad Ipľom]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József (2000); Terbócs Attila (2022)
Felirat[A posztamens homlokoldalán:] ISTEN DICSŐSÉGÉRE CSINÁLTATTÁK PÁSZTORI ISTVÁN ÉS NEJE TÖRÖK KATALIN 1872DIK ÉVBEN
LeírásA falu közepén, utak kereszteződésében áll a népies felfogású, polikróm (festett) szoborkompozíció. Betonlábazatra ültetett vaskerítés védi, a kerítésen belül virágok. Egy talapzaton áll a három szent szobra, egy kőből faragva, gyakorlatilag a hátukkal egymáshoz „nőve”. Előre néz Nepomuki Szent János, tőle jobbra Szent Vendel, balra pedig Szent Flórián. A szoborcsoport fölé dongaboltozatosan kialakított, ívelt bádog esőfogó borul. 2022: Hogy a kompozíció egy kőből lenne faragva, véleményem szerint nem igazolható, a lekopott festék és elmállott felületek alatt illesztések láthatóak. A három szent egybefüggő felhőgomolyagon áll, hátukat a középen feltornyosuló felhőoromnak vetik. Az enyhe kontraposztban álló Nepomuki Szent János 90 cm-es, a másik kettőnél 10-15 cm-rel magasabb figurája papi öltözetben (reverenda, karing, stóla, palást, birétum), jobbjával mellkasára támasztja a kisméretű, pálmaágba ágyazott halotti keresztet, leengedett baljában könyvet tart, szemeit lehunyva tartja. A római katonai öltözetben álló Szent Flórián jobbjával dézsából égő házra vizet önt, baljában feltekert zászló. Szent Vendel figurája véleményem szerint későbbi laikus pótlás, stílusában és mintázásában egyaránt elüt a másik két alaktól, avatatlanabb kéz munkája; a szent arca előtt kezeit imára kulcsolja, jobb vállának támasztva pásztorbot, feje körül glória, jobb lábánál felismerhetetlenségig lepusztult állat figurája.
Az adatfelvétel ideje2000; 2022. szeptember 24.
Rövid URL
ID30254
Módosítás dátuma2022. szeptember 26.

Szobor – Szent Flórián, Vághosszúfalu [Dlhá nad Váhom]
Szobor – Szent Flórián, Vághosszúfalu [Dlhá nad Váhom]
Település: Vághosszúfalu [Dlhá nad Váhom]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Anyag
Egyéb anyagplichróm homokkő, süttői mészkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század
Pontos datálás1826
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésVághosszúfalu [Dlhá nad Váhom]
MegyeNyitra
GyűjtőBeke Éva; Liszka József (fotó)
FeliratSirba Ferentz és Takáts Anna ájtatossága álitotta föl 1826
LeírásA tűzoltószertár mögött, három öreg hársfa társaságában, drótkerítéssel övezve áll a polichróm szobor. A talapzat felső részéből egy rozsdás lámpatartó kar meredezik. Kanelúrás talapzat, süttői mészkő felirattábla. Kovácsoltvas kerítés.
Az adatfelvétel ideje1999; 2012
Rövid URL
ID27366
Módosítás dátuma2022. szeptember 3.

Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomašíkovo]
Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomašíkovo]

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely / település központban
Egyéb helyA kastély homlokzati szoborfülkéjében
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás19. század
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
IrodalomGágyor József: Tallós. Látnivalók. Komárom 1995 (Honismereti Kiskönyvtár 28), 10, 14
Az adatfelvétel ideje1998; 2005
Rövid URL
ID26738
Módosítás dátuma2022. szeptember 15.

Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomášikovo]
Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomášikovo]
Település: Tallós [Tomášikovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Anyag
Datálás19. század
Pontos datálás1871
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
GyűjtőVenkovics Erika
FeliratTörök Ferencz és Gyenge Éva csináltatták 1871
Leírás1945 előtt május 4-én Flórián napján, a hívek tűzoltók kíséretében, körmenettel vonultak a templomból a szoborhoz. Az 1980-as években megcsonkították a szobrot. Az út menti árokból Gágyor József hazavitte, átadta a tűzoltótestület elnökének, aki intézkedett, és a szobrot rendbe rakatták, átfestették. 1995-ben a szobrot renoválták, új kerítést kapott és újrafestették. 2008. július 8-án erős szélvihar tombolt, a szobor melletti gledícsia ledöntötte a vízház kerítését, de a szobornak nem esett bántódása. A tűzoltók itt tisztelegnek a szobor előtt május 4-én, Flórián napján.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID24213
Módosítás dátuma2022. szeptember 15.

9 találat