Szakrális kisemlék - szobor
23 találat

Szobor – Szent Vendel, Komját [Komjatice]
Szobor – Szent Vendel, Komját [Komjatice]
Település: Komját [Komjatice]

Fő téma: szobor

Anyag: fa / / beton

Hely: település szélén

Datálás: 19. század / 21. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyagfa / / beton
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század / 21. század
Pontos datálás1842; 2004
Szimbólumbárány / gabonakalász / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésKomját [Komjatice]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratA lábazaton:   TÚ POSTAVU DAL SPRAVIŤ NA PAMIATKU DUBNICKY ISTVAN V ROKU 1842   A pásztortáskán:   Marián Honda ???? 2004
LeírásBeton alapon, karcsú homokkő lábazaton áll a másodlagos készítésű, enyhén korhadozó Szent Vendel-szobor. A falu szélén (vagy a legelőre vezető egykori út mentén vagy vásártéren állhatott)
Az adatfelvétel ideje2023
Rövid URL
ID104524
Módosítás dátuma2023. március 23.

Szobor – Szent Vendel, Hontnémeti [Hontianske Nemce]
Szobor – Szent Vendel, Hontnémeti [Hontianske Nemce]
Település: Hontnémeti [Hontianske Nemce]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század
Pontos datálás1889
Szimbólumbárány
TelepülésHontnémeti [Hontianske Nemce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratSV. VENDELIN 1889
Az adatfelvétel ideje2021
Rövid URL
ID102496
Módosítás dátuma2021. szeptember 16.

Szobor – Szent Vendel – Bős [Gabčíkovo]
Szobor – Szent Vendel  – Bős [Gabčíkovo]
Település: Bős [Gabčíkovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapotfelújított
Datálás19. század
Pontos datálás1892
Szimbólumbárány / könyv / pásztorbot
TelepülésBős [Gabčíkovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József, Lőrincz Gábor, DIA: 1553-1555
Felirat1811 évi nagy
marha vész után
hálából emelve.
SZ. VENDEL
könyörögj érettünk!
ujonnan emelve
1892 szept. 8.
LeírásA r. kat. templom kertjében áll, a templom nyugati falánál, másik két szobor társaságában (tőle jobbra Nepomuki Szent János és attól jobbra Páduai Szent Antal szobra. Lásd: Bos_04d). Szekundér elhelyezés (eredetileg állítólag a mai kultúrház helyén volt). A műemlékjegyzék klasszicista út menti szobornak mondja 1811-ből, amelyet új lábazattal 1892-ben újítottak föl (SPS-I, 365). A szobrot 1994-ben ismét felújították. A beton talapzaton nyugvó, hasábos, vízszintesen tagolt homokkő lábazaton áll a szent szintén homokkőből készített, polichróm szobra. A szent feltűrt karimájú kalapban, földig érő köpenyben látható. Jobb kezét a szívére helyezi, miközben karjával egy juhászkampót szorít magához. Baljában egy csukott könyv. Jobb lábánál bárány. A lábazatba süllyesztett mészkő táblán olvasható a felirat, fölötte lámpás felakasztására szolgáló, rózsás fém foglalat.
IrodalomLiszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul… Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 85, 86. p.Végh Ferenc–Szénássy Árpád: Bős. Látnivalók. Komárom: Komáromi (Kománo) Nyomds és Kiadó Kft. 1995 /Honismereti Kiskönyvtár 11./, 11–12. p.
Az adatfelvétel ideje1994, 1995, 1997, 2007
Rövid URL
ID31119
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Vendel – Pozsonyeperjes [Jahodná]
Szobor – Szent Vendel  – Pozsonyeperjes [Jahodná]
Település: Pozsonyeperjes [Jahodná]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Hely: egyéb hely

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely
Egyéb helyA Tallós felé vezető út mentén
Anyagegyéb anyag
Állapot
Datálás19. század
Pontos datálás1838
Szimbólumbárány / borjú / pásztortáska / juhászlapát
TelepülésPozsonyeperjes [Jahodná]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratSz: Wendel e Képét, A’ Stoják János És N. Karátsony Teréz ő hitvese 1838dik Évben tsináltatták.
LeírásSzent Vendel homokkő szobra, függőleges bordázatú talapzaton a falu szélén, a Tallós felé vezető út mentén. A pásztoröltözékben ábrázolt szent fejét keskeny karimájú kalap fedi, vállán köpeny, oldalán pedig tarisznya lóg. Imára kulcsolt kezeiben juhászlapátot tart, lábainál bárány és borjú hever.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994, 113-114. p. Liszka József: “Szent képek tisztelete…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 82-83. p. Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 102-104. p. L. Juhász Ilona - Liszka József: Szakrális kisemlékeink. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 69. p. /Jelek a térben 1./
Az adatfelvétel ideje1993
Rövid URL
ID30904
Módosítás dátuma2017. szeptember 4.

Szobor – Szent Vendel, Gány [Gáň]
Szobor – Szent Vendel, Gány [Gáň]
Település: Gány [Gáň]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1927
Szimbólumbárány / borjú
TelepülésGány [Gáň]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József; fotó: L. Juhász Ilona
FeliratSv. Vendeline / oroduj za nás! / venovali / JOZEF a ŠTEFAN / ORAVEC / a ich manželky / 1927.
LeírásSzent Vendel homokkő szobra Nebojsza irányában a falu szélén. Fákkal körülvéve. A szent feje fölött fémből készült glória, lábainál borjú és bárány.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaInkább elhanyagolt, mint gondozott, rozoga fémkerítés is körbeveszi.
Az adatfelvétel ideje2010
Rövid URL
ID30766
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – Szent Vendel, Hull [Húl]
Szobor – Szent Vendel, Hull [Húl]
Település: Hull [Hul]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot / felújított
Datálás19. század
Pontos datálás1867
Szimbólumbárány / borjú / pásztortáska
TelepülésHull [Hul]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
Felirat1867
LeírásSzent Vendel polichróm szobra a templomkertben 1867-ből (a műemlékjegyzék viszont 1871-et tüntet fel. SPS-I: 467). A szent pásztoröltözékben, keskeny karimájú kalapban, köpenyben, tarisznyával a vállán van ábrázolva. Jobb kezét a szívére teszi, a balt teste mellett lógatja. Jobbján egy bárány, botja nincs. Naiv, népies ábrázolás. Rendszeresen újrafestve (2000) 2021: felújítva, bádog védőtető, a lábazaton felirat nem látszódik. Kevésbé élénk, szürkés színekkel festve.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994, 109. p. Liszka József: “Szent képek tisztelete…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 74-75. p. Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 92. p. L. Juhász Ilona - Liszka József: Szakrális kisemlékeink. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 69. p. /Jelek a térben 1./
Az adatfelvétel ideje1994; 2000; 2021
Rövid URL
ID30499
Módosítás dátuma2021. október 9.

Szobor – Szent Vendel – Ipolyság [Šahy]
Szobor – Szent Vendel  – Ipolyság [Šahy]
Település: Ipolyság [Šahy]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: egyéb hely

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésVendelke
Egyéb helyAz egykori major mellett
Anyag
Állapotfelújított
Datálás19. század
Pontos datálás1826
Szimbólumbárány / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésIpolyság [Šahy]
MegyeHont
GyűjtőBendík Márta, J. Kráľa 37, Ipolyság, tel.: 0908-789 882b.szabo.marta@gmail.com
FeliratSzent Vendel tiszteletére
SERES ANDRÁS
és neje
ERZSÉBET
- 1826 -
LeírásA Szent Vendel kőszobra az egykori káptalani uradalom majorságából az Ipoly menti legelőkre vezető út mentén, a Váralja utca elején áll. Széles karimájú kalapban, jobb kezét szívére téve, baljában zarándokbottal (bizonyára nem eredeti, mert egy vékony vaspálcáról van szó), lábánál báránnyal ábrázolta készítője. A mintegy 1 m magas szobor téglalap alaprajzú, kb. 2 m magas talapzatra került. A kültéren álló szobor másolat, eredetijét a Honti Múzeum őrzi.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA szobrot betonalapra helyezett vaskerítés veszi körül, a kis kertben két lomblevelű fa, egy fenyő-csemete és egy kisebb bokor látható. Időnként vázában, illetve üvegben élővirágot raknak eléje. A szobrot Mézes Árpád restaurálta, a felújításhoz készített előtanulmány szerint az eredeti plasztika színezett volt, a kőzúzalékból készített másolatot pedig szürke védőbevonattal kente le.
Az adatfelvétel ideje2011.6.10.
Rövid URL
ID29987
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Vendel – Köbölkút [Gbelce]
Szobor – Szent Vendel  – Köbölkút [Gbelce]
Település: Köbölkút [Gbelce]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén / egyéb hely

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén / egyéb hely
Helyi megnevezésVendelke
Egyéb helyÁllatvásártér
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1911
Szimbólumbárány / pásztortáska
TelepülésKöbölkút [Gbelce]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
FeliratSZENT VENDEL TISZTELETÉRE ÁLLÍTTATTÁK HOGENBUCH FERENCZ ÉS NEJE MORAVEK ANNA 1911BEN
LeírásAz egykori Vásártéren egylépcsős alapon, kocka alakú karcsú hasáb formájú, kiszélesedő párkánnyal ellátott lábazaton áll Szent Vendel polichróm homokkő szobra. A szentet pásztorruhában, kalapban, köpenyben, imára kulcsolt kezekkel, lábainál báránnyal és borjúval ábrázolja. A szobor lábazatán, mészkő táblán felirat. Fölötte, közvetlenül a párkány alatt előrenyúló lámpa.
IrodalomGulyás 1986, 134Liszka
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID29452
Módosítás dátuma2017. október 23.

Szobor – Szent Vendel, Nagycsalomja [Veľká Čalomija]
Szobor – Szent Vendel, Nagycsalomja [Veľká Čalomija]
Település: Nagycsalomja [Veľká Čalomija]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1940 (?)
Szimbólumbárány / borjú / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésNagycsalomja [Veľká Čalomija]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratAZ / ISTEN / DICSŐ / SÉGÉRE / ÁLLITATA / [PILO?] / ANSZKI / JÁNOS / 1940
LeírásA szobor a templomkertben áll. Valószínűleg másodlagos elhelyezés.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID28324
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – Szent Vendel – Nagykér [Veľký Kýr]
Szobor – Szent Vendel  – Nagykér [Veľký Kýr]
Település: Nyitranagykér [Veľký Kýr]

Fő téma: szobor

Anyag: / egyéb anyag

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag / egyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás19. század
Pontos datálás1820
Szimbólumbárány / pásztorbot
TelepülésNyitranagykér [Veľký Kýr]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratSZENT VENDELIN ÉS MÁRTIN TISZTELETE JAROSS ISTVÁN BOGHÁNTZ ILONA ISTENES SZÁNDÉKIG B F ÖL ÉPITETETT 1820
LeírásA falu szélén, a határba vezető út mentén álló szobor pásztoröltözékben, köpenyben, kalapját imára kulcsolt kezeivel a testéhez szorítva ábrázolja Szent Vendelt. Lábánál bárány.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel tisztelete… Ethn. 1994, 111, Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 79
Az adatfelvétel ideje1994; 1999
Rövid URL
ID28262
Módosítás dátuma2021. február 11.

Szobor – Szent Vendel, Nagysurány [Šurany]
Szobor – Szent Vendel, Nagysurány [Šurany]
Település: Nagysurány [Šurany]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapotrossz
Datálás19. század
Pontos datálás1898
Szimbólumbárány
TelepülésNagysurány [Šurany]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratA NAGY-SURÁNYI RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT ÁLTAL FELÁLLITTATOTT 1898
LeírásA település szélén (Zsitvafödémes felé) áll a szobor. A szent stilizált pásztoröltözékben, fém juhászkampóval, kulaccsal az oldalán, jobb lábánál báránnyal, imádkozó pózban, feje fölött fémből készült glóriával van ábrázolva.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel tisztelete… Ethn. 1994, 111, Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 79-80, Liszka József: Állíttatott keresztinyi buzgóságbul. Dunaszerdahely 2000
Az adatfelvétel ideje1994
Rövid URL
ID28150
Módosítás dátuma2021. október 5.

Szobor – Szent Vendel – Diószeg [Sládkovičovo]
Település: Diószeg [Sládkovičovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Anyag
Állapot
Datálás19. század
Pontos datálás1807
Szimbólumbárány / borjú / könyv
TelepülésDiószeg [Sládkovičovo]
MegyePozsony
Felirat1807
LeírásOszlopszerű, hengeres talapzaton áll Szent Vendel homokkő szobra. Vitézsújtásos magyar ruhában, kezében könyvvel és juhászkampóval, lábainál borjú, bárány. Vakerités.
Az adatfelvétel ideje1997.4.26., 2000.3.1.
Rövid URL
ID27464
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Vendel – Tótmegyer [Palárikovo]
Szobor – Szent Vendel – Tótmegyer [Palárikovo]
Település: Tótmegyer [Palárikovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén / legelő

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén / legelő
Anyag
Egyéb anyagmészkő
Állapot / felújított
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1914
Szimbólumbárány
TelepülésTótmegyer [Palárikovo]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratFelirat: SZT. VENDEL TISZTELETÉRE TÓTMEGYER KÖZSÉG KÖZÖNSÉGE 1914 másik oldalon: KU CTI SV. VENDELINA POSTAVILI KATICI SLOVENSKÉHO MEDERA 1914
LeírásA falu közepén áll Tóth I. által készített Szent Vendel papi ruhás szobra (vö.: a sókszelőcei szoborral, amely állítólag Riegele Alajos munkája). Imára összekulcsolt kezeiben botot tart. Lábánál bárány. A talapzatán eredetileg magyar nyelvű felirat, majd a szobrot később, nyilván 1918 után, kilencven fokos szögben elfordították a talapzaton, és így a fő helyre a szlovák nyelvű felirat került. Egyébként jogosan, hiszen a falu egy 18. Századi telepitettségű, morvából szlovákká vált lakossággal bír.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994, 115. p. Liszka József: “Szent képek tisztelete”. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 87–88. p.
Az adatfelvétel ideje1993; 2014
Rövid URL
ID26910
Módosítás dátuma2019. április 4.

Szobor – Szent Vendel – Tósnyárasd [Topoľnica]
Szobor – Szent Vendel – Tósnyárasd [Topoľnica]
Település: Tósnyárasd [Topoľnica]

Fő téma: szobor

Anyag: / egyéb anyag

Hely: legelő

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helylegelő
Anyag / egyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul / rossz
Datálás19. század
Szimbólumbárány / borjú / pásztortáska
TelepülésTósnyárasd [Topoľnica]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratKözvetlen a szobor alatt a talapzaton, betonvakolatba írva: Özv. KESZEG ANBRUSNÉ Javittata 1927 A talapzaton a homokkőbe vésve: Isten dicsőségére Állíttatta VARGA JÓZSEF És BABEL APOLONA
LeírásA falutól távolabb, Galánta irányában, a régi temetőhöz közel (valószínűleg egykor a legelők is erre lehettek) áll az elhanyagolt szobor (a környezet is teljesen elhanyagolt, a kő állaga igen rossz). A szentet stilizált pásztoröltözékben (köpeny, tarisznya), bárány és borjú társaságában, imára kulcsolt kezekkel ábrázolta a szobrász. A szent lábához egy művirág-koszorú erősítve, a talapzat előtt a földön egy mécses (ami azt jelenti, hogy időnként azért látogatják, nyilván azok, akiknek még van sírjuk a régi temetőben)
Az adatfelvétel ideje1999. 9. 10.
Rövid URL
ID26904
Módosítás dátuma2017. szeptember 2.

Szobor – Szent Vendel, Taksonyfalva [Galanta-Matúškovo]
Szobor – Szent Vendel, Taksonyfalva [Galanta-Matúškovo]
Település: Taksonyfalva [Matúškovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás19. század
Pontos datálás1820
Szimbólumbárány / borjú / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésTaksonyfalva [Matúškovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratSzt. Vendel / Emeltette Hrotkó János / 1820. / Felújítva 1993
LeírásA Felsőszeli felé vezető út mentén álló népi kőplasztika a 19. Század közepéről — mondja róla a műemlékjegyzék (SPS-II, 306). Ezzel szemben a szobor talapzatán olvasható felirat szerint 1820-ban készült a magas, oszlopszerű, hengeres talapzaton álló szobor, amely a szentet pásztoröltözékben, lábainál báránnyal és borjúval ábrázolja. Az 1993. Évi Vendel-napi újraszenteléskor a talapzatára erősített koszorú szalagjának felirata: Szent Vendel, áldunk Téged!
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994, 115. p. Liszka József: “Szent képek tisztelete…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 86-87. p.
Az adatfelvétel ideje1993
Rövid URL
ID26731
Módosítás dátuma2021. április 10.

Szobor – Szent Vendel, Szentmihályfa [Michal na Ostrove]
Szobor – Szent Vendel, Szentmihályfa [Michal na Ostrove]
Település: Szentmihályfa [Michal na Ostrove]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás19. század
Szimbólumbárány
TelepülésSzentmihályfa [Michal na Ostrove]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA templomkertben (valószínűleg másodlagosan elhelyezve) álló Szent Vendel-szobor egy korábbi klasszicista sírkőből kialakított talapzaton áll. Minden bizonnyal Brandl A. szobrász alkotása a 19. sz. hetvenes éveiből (SPS-II:315). A szobrász pásztoröltözékben, fején feltűrt karimájú kalappal, vállán köpennyel ábrázolja Szent Vendelt. Jobb kezét a szívén tartja, míg a balban egy könyvet és egy juhászkampót tart. Lábánál bárány. (1994; 1998) A templomkertben található Szent Vendel fehérre meszelt, homokkő szobra. Valószínűleg másodlagos elhelyezése. Fölötte fémből készült védőszerkezet. (2012)
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994 Liszka József. “Szent képek…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 86. p. Liszka József: Állíttatott… Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 106, 107. p.
Az adatfelvétel ideje1994, 1998, 2011
Rövid URL
ID26660
Módosítás dátuma2023. augusztus 4.

Szobor – Szent Vendel, Andód [Andovce]
Szobor – Szent Vendel, Andód [Andovce]
Település: Andód [Andovce]

Fő téma: szobor

Anyag: / beton

Hely: település szélén

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag / beton
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1925
Szimbólumbárány
TelepülésAndód [Andovce]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratIsten dicsőségére / emelték / E szent Vendel szobrát / Szabó Lajos / és neje szül. / Kucsera Julianna / gyermekeik / Pepko, Vincze, / Lipót és Béla / 1925
LeírásA falu szélén, háromlépcsős beton alapon, süttői mészkő, vízszintesen tagolt, masszív lábazaton álló polichróm homokkő szobor pásztorruhában, hátára csúsztatott kalappal, tarisznyával a vállán, imára kulcsolt kezekkel, lábánál báránnyal ábrázolja a szentet.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994, 104. p. Liszka József: „Szent képek tisztelete…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 69. p. Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 84. p.
Az adatfelvétel ideje1992
Rövid URL
ID25813
Módosítás dátuma2021. március 25.

Szobor – Szent Vendel, Alsószerdahely [Dolná Streda]
Szobor – Szent Vendel, Alsószerdahely [Dolná Streda]
Település: Alsószerdahely [Dolná Streda]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1918 előtt
Szimbólumbárány / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésAlsószerdahely [Dolná Streda]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratTeljesen olvashatatlan, mintha 19-cel kezdődő évszám lenne kivehető rajta...
Leírás(2000) A falu szélén, egy magánház előtt áll szépen parkosított környezetben Szent Vendel, homokkőből készült szobra. Köpenyben, csizmásan, oldalán pásztortarisznyával, hátára csúsztatott kalapban, imára kulcsolt kezei között fémből készült pásztorbottal ábrázolja a szentet. Lábainál bárányok. Szépen gondozott a környezet (muskátli), a szobor mellett magas tujabokrok.   (2023) A lakóház felújítva, annak környezete parkosítva, a szobor is renoválva. Délután rossz fényviszonyok a fényképezéshez…
IrodalomLiszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 112. p.
Az adatfelvétel ideje2000; 2023
Rövid URL
ID25807
Módosítás dátuma2023. október 2.

Szobor – Szent Vendel, Alsóbodok [Dolné Obdokovce]
Szobor – Szent Vendel, Alsóbodok [Dolné Obdokovce]
Település: Alsóbodok [Dolné Obdokovce]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén / legelő

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén / legelő
Helyi megnevezésVendelke
Anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot / felújított
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1942
Szimbólumbárány / egyéb szimbólum
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratEmlékül állíttatta / ÁCS ISTVÁN / és neje szül. / GYEPES ROZÁLIA / Dicső / SZENT VENDEL / marhák pátrónusa / könyörögj érettünk / és eszközöld ki a jó Istennél,/ hogy mentse meg községünk / marháit minden veszélytől. / Amen, / 1942 dec. 5én
LeírásVendelke homokkő szobra az Ugarak nevű falurészben, magas talapzaton áll. Vendel vállán köpeny, jobb kezében juhászkampó, baljában egy kis bárányt tart. Kalapja a hátára engedve. Lábánál szintén bárány hever. Az Ács-család telkének a szélén áll, ma is Ácsék gondozzák. Ács Szilveszter elmondta, hogy a szobrot nagyapja állíttatta, ám azt nem tartja számon a családi hagyomány, hogy milyen okból. Mindenesetre a faluban áll még egy szakrális kisemlék, egy Hétfájdalmú Szűzanya szobor, amelyet ugyanezen a napon, szintén Ács István állíttatott fel. A szobrot egy Stranák nevű kőfaragó mester készítette Szereden (vö. Fehér 1997, 118–119).
IrodalomFehér Sándor: Alsóbodok. Alsóbodok 1997, 118–119. p. / Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 83, 84. p.
Az adatfelvétel ideje2000; 2017
MegjegyzésFelújítva 2017 előtt.
Rövid URL
ID25773
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – Szent Vendel, Feketenyék [Čierna Voda]
Szobor – Szent Vendel, Feketenyék [Čierna Voda]
Település: Feketenyék [Čierna Voda]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Állapotfelújított
Datálás19. század
Pontos datálás1894
Szimbólumbárány / kereszt / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésFeketenyék [Čierna Voda]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József; Király Regina (fotó, 2021)
FeliratJUHÁSZ JÓZSEF ÉS JUHÁSZ JÁNOS ÁLLÍTTATTÁK 1894
LeírásSzent Vendel út menti, klasszicista szobra, bordázott talapzaton a 19. század első feléből (SPS-I, 278). A falu szélén, a jelenlegi földműves-szövetkezet telephelye közelében álló homokkő szobor Vendelt pásztoröltözékben, köpenyben, kalappal, tarisznyával a vállán és báránnyal a lábánál ábrázolja. Úgy tűnik, hogy valamikor bot is lehetett a pásztoralak kezében. A felirat fölött domborművű kereszt. A szobrot 2017-ben felújították (2021)
IrodalomLiszka József: Állíttatott keresztíni buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 89–90. p.
Az adatfelvétel ideje1994; 2021
Rövid URL
ID25689
Módosítás dátuma2021. június 14.

Szobor – Szent Vendel, Ebed [Obid]
Szobor – Szent Vendel, Ebed [Obid]
Település: Ebed [Obid]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén / útkereszteződés

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén / útkereszteződés
Helyi megnevezésVendel-szobor, Vendel
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század
Pontos datálás1801
Szimbólumbárány / juhászlapát
TelepülésEbed [Obid]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József; Vataščin Péter
Felirat1801
LeírásA falu szélén, magas, oszlopszerű talapzaton áll a pásztorként ábrázolt szent homokkő szobra. Fején pléhből készült, széles karimájú kalap, vállán köpeny, kezében juhászlapát (a néhány esztendeje letörött juhászlapátot a közelben lakó Csurgay László őrzi, aki manapság a szobrot és környékét is rendben tartja). A szent lábainál bárányok, bal lába előtt 1984-ben, amikor először láttam a szobrot, még egy királyi korona hevert (időközben ez is eltűnt). A szobrot századunk ötvenes éveiben Szűcs Vincéné (aki a szobrot rendben tartotta) vaskarizéssel is körbekeríttette. A szobor talapzatán található felirat datálja az objektumot: 1801. (L.J. 1984, 1994)   1812-ben alapították.  Vaskerítés és három gesztenyefa veszi körül. A szobor festett. Jobb oldalán egy már erősen elkopott birka-alak látható. (V.P. 2009)
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994, 106–107. p. Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 72–73. p. Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul... Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 88–89. p.
Az adatfelvétel ideje1984; 1994; 2009
MegjegyzésHelyének kiválasztásában valószínűleg fontos szerepet játszott az, hogy a part alatti falurészből (Köblös) hajtották fel a marhacsordát. Róla nevezték el a partot is, amelyen áll: „Vendel part”. Időnként, főleg ünnepnapokon mindig megtalálhatóak lábánál a gyertyák, mécsesek. A 2009-es évben megrongálták, letörött az egyik keze, és a vasból készült pásztorbotot is elcsavarták. Keresztjáró napokon a falu népe felkereste. (V.P. 2009)
Rövid URL
ID25229
Módosítás dátuma2021. október 26.

Szobor – Szent Vendel, Szőgyén [Svodín]
Szobor – Szent Vendel, Szőgyén [Svodín]
Település: Szőgyén [Svodín]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Szimbólumbárány / könyv / pásztorbot
TelepülésSzőgyén [Svodín]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
FeliratEgymás fölött, két kis táblán az alábbi feliratok: Szt. Vendel / Könyörögj / érettünk.   1995-ben / Helyreállította / Lehotkai D. és F.
LeírásA falu szélén az egykori malom közelében, az állatok legelőre hajtásának útvonala mellett állott szent Vendel szobra, a Vëndëlka. Századunk közepe táján még talapzatán állott, ma (1993) már csak torzója látható, nem is az eredeti helyén, fej és karok nélkül, a talapzatról is ledöntve. 1995-ben ismét felújítva, rendkívül szakszerűtlenül (a talapzaton a feliratnak üresen hagyott hely). 1998-ban már vashuzalból és rudakból készült kerítés veszi körül, a talapzaton koszorú is lóg és már vannak feliratok.
IrodalomGábris József: Szőgyén. Szőgyén 1995, 162. p. Liszka József: Szent Vendel kultusza a kisalföldi néphagyományban. Ethnogrpahia 1994, 115. p. Liszka József: „Szent képek tisztelete...” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 84, 86. p.
Az adatfelvétel ideje1993; 1995; 1998
Rövid URL
ID24251
Módosítás dátuma2021. március 26.

Szobor – Szent Vendel, Pográny [Pohranice]
Szobor – Szent Vendel, Pográny [Pohranice]
Település: Pográny [Pohranice]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: útkereszteződés

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyútkereszteződés
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1908
Szimbólumbárány / gabonakalász / kereszt / pásztortáska
TelepülésPográny [Pohranice]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József Fotó: Liszka József; L. Juhász Ilona
Felirat

[1908]

Szent Vendel

Tiszteletére

Állítattá

Andocs János

1908

Leírás

Magas lábazaton áll Szent Vendel polichróm homokkő szobra. Juhász öltözékben, köpenyben, vállán tarisznyával, hátára engedett kalapban van ábrázolva a szent. Jobb karján egy bárányt tart, baljában egy juhászbot. Jobb lábánál egy felállított kéve gabona. Fölötte eső ellen védő boltíves bádogtető, tetején kereszttel (2000). A szobrot a 2000-es évek elején felújították, környezetét rendbe tették (járólapok). Mivel ennek következtében a felirat némileg lejjebb került, és az 1908-as évszám alig olvasható, a felirat fölé másodlagosan is bevésték ezt a datálást. Mellette, két oldalról egy-egy tuja, körülötte élővirág, a szobor lábazatához erősítve, vázában művirág. (2017)

IrodalomFehér Sándor: Pográny–Pohranice. Pográny 1995, 62, 119. p. Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul… Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 102–103. p.
Az adatfelvétel ideje2000; 2017
Rövid URL
ID22590
Módosítás dátuma2021. július 16.

23 találat