Szakrális kisemlék - szobor
7 találat

Szobor – a meg nem született gyermekek emlékére, Tallós [Tomašíkovo]
Szobor – a meg nem született gyermekek emlékére, Tallós [Tomašíkovo]
Település: Tallós [Tomášikovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 21. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás21. század
Szimbólumkereszt / szív / angyal
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratEgy angyal által átölelte szív formában:   A MEG NEM SZÜLETETT GYERMEKEK EMLÉKÉRE   A talapzaton:   „JÖTTÉL, S MENTÉL NESZTELEN FÖLD VENDÉGE PERC IDEIG. HONNAN? HOVÁ? CSAK SEJTELEM – AZ ISTENTŐL AZ ISTENIG.”
Az adatfelvétel ideje2023
Rövid URL
ID105091
Módosítás dátuma2023. július 30.

Szobor – Szent Vendel, Tallós [Tomašíkovo]
Szobor – Szent Vendel, Tallós [Tomašíkovo]
Település: Tallós [Tomášikovo]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő, süttői márvány
Állapot
Datálás19. század
Pontos datálás1855
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
Feliratnem olvasható
LeírásA falu szélén, a pozsonyeperjesi út mentén, függőleges bordázatú talapzaton álló szobor pásztorruhában jeleníti meg a szentet. Imára kulcsolt kezeiben (talán) juhászlapát-töredéket tart. Lábainál egy-egy borjú és bárány. A talapzatba ágyazott süttői márvány-táblán lévő felirat leverve. A szobor stílusa alapján a 19. Sz. közepe táján készülhetett. Újabban körbekerítve. Gágyor József szíves közléséből megtudtam, hogy “A tallósi anyaegyház sz. keresztei és szobrai alapítványainak számadási könyve 1908-tól folytatólag” c. jegyzékben, amely a helyi plébániahivatal archívumában található, a szoborral kapcsolatban a következő bejegyzés olvasható: ’2. Buday István alapítványa Sz. Vendel szobra fent. 1855. szept. 8. Alapitványi tőke: 42 kor. 0 fillér’.” 1998.4.17.: Teljesen elhanyagolt, a környék begazosodva, a kerítés 1993-tól is félig készen, a tábla ma is hiányzik…
IrodalomGágyor József: Tallós. Látnivalók. Komárom 1995 (Honismereti Kiskönyvtár 28), 13, 15
Liszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 115
Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 86-87
Az adatfelvétel ideje1993; 1998
Rövid URL
ID27409
Módosítás dátuma2022. szeptember 15.

Szobor – Nepomuki Szent János, Tallós [Tomašíkovo]
Szobor – Nepomuki Szent János, Tallós [Tomašíkovo]
Település: Tallós [Tomášikovo]

Fő téma: szobor

Anyag: / egyéb anyag

Hely: víz mellett

Datálás: 18. század

Részletek

Fő témaszobor
Helyvíz mellett
Anyag / egyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás18. század
Pontos datálás1756
Szimbólumkereszt / pálmaág
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József; Venkovics Erika
LeírásNagyon nehezen megtalálható a mostani útról nézve, ugyanis az 50-es évek előtt az út 30-40 méterrel keletebbre vezetett, s ott volt a régi fahíd is, ami mellett egy kis vámőrház volt (a mostani nagy lakóház teljesen eltakarja az út felől nézve a szobrot). Ott egy öreg zsidó lakott, aki a hídpénzt szedte. “Festetni kéne már ezt a János-szobrot is” — mondta egy idős asszony, aki a közelben lakik, s aki az információkat adta. Nagyon szép, barokk munka, valószínűleg ugyanannak a mesternek a munkája, mint a temetői feszületé. A talapzaton a vízbevetés-jelenet domborműve, fölötte egy előre nyúló kovácsoltvas lámpatartó.
IrodalomGágyor József: Tallós. Látnivalók. Komárom 1995 (Honismereti Kiskönyvtár 28), 13
Az adatfelvétel ideje1998; 2012; 2023
MegjegyzésEgykor a Feketevízen átvezető fahíd mellett állott, ám időközben új híd készült és az utat is áthelyezték 30-40 méterrel
Rövid URL
ID27404
Módosítás dátuma2023. július 21.

Szobor – Szentháromság, Tallós [Tomašíkovo]
Szobor – Szentháromság, Tallós [Tomašíkovo]
Település: Tallós [Tomášikovo]

Fő téma: szobor

Anyag: / egyéb anyag

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / egyéb anyag
Egyéb anyagdurva szemcsés, vöröses homokkő
Állapot
Datálás19. század
Pontos datálás1851
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
FeliratFELKÉSZÜLT / ERŐS IMRE GAZDA / ÁLTAL / HORETZKY ALAJOS / PLEBÁNOS ALATT
LeírásA római katolikus templom bejárata előtt áll a magas (kb. 4 m) durva szemcsés, vöröses homokkőből készült, háromszög alaprajzú talapzaton a kronogramma alapján 1851-re datálható Szentháromság-szobor. Az Atya- és a Fiúisten felhőtrónuson foglal helyett, közöttük földgömb. Az Atyaisten balkezét előrenyújtja (valamikor talán országalmát tartott), a jobbjában, a földgömb fölött jogar. A Fiúisten balját a földgömbön nyugtatja, jobbjában aranyozott fém kereszt. Fölöttük, aranyozott sugárnyaláb dicsfényben a Szentlélek kiterjesztett szárnyú fehér galambja. Az egész kompozíció hátterében fehér sugárnyalábokból képzett dicsfény. A talapzaton elöl kovácsoltvas mécsestartó, három oldalról pedig a Hit, Remény, Szeretet allegorikus domborművei. A felirat hátul, szemben a templom bejáratával.
IrodalomGágyor József: Tallós. Látnivalók. Komárom 1995 /Honismereti Kiskönyvtár 28/, 13–14. p. Liszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 187–188. p. /Jelek a térben 5./
Rövid URL
ID27403
Módosítás dátuma2021. március 7.

Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomašíkovo]
Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomašíkovo]

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely / település központban
Egyéb helyA kastély homlokzati szoborfülkéjében
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás19. század
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
IrodalomGágyor József: Tallós. Látnivalók. Komárom 1995 (Honismereti Kiskönyvtár 28), 10, 14
Az adatfelvétel ideje1998; 2005
Rövid URL
ID26738
Módosítás dátuma2022. szeptember 15.

Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomášikovo]
Szobor – Szent Flórián, Tallós [Tomášikovo]
Település: Tallós [Tomášikovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Anyag
Datálás19. század
Pontos datálás1871
Szimbólumsajtár / zászló
TelepülésTallós [Tomášikovo]
MegyePozsony
GyűjtőVenkovics Erika
FeliratTörök Ferencz és Gyenge Éva csináltatták 1871
Leírás1945 előtt május 4-én Flórián napján, a hívek tűzoltók kíséretében, körmenettel vonultak a templomból a szoborhoz. Az 1980-as években megcsonkították a szobrot. Az út menti árokból Gágyor József hazavitte, átadta a tűzoltótestület elnökének, aki intézkedett, és a szobrot rendbe rakatták, átfestették. 1995-ben a szobrot renoválták, új kerítést kapott és újrafestették. 2008. július 8-án erős szélvihar tombolt, a szobor melletti gledícsia ledöntötte a vízház kerítését, de a szobornak nem esett bántódása. A tűzoltók itt tisztelegnek a szobor előtt május 4-én, Flórián napján.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID24213
Módosítás dátuma2022. szeptember 15.

7 találat