Szakrális Kisemlék - szobor
5 találat

Szobor – Szent Flórián – Naszvad [Nesvady]
Szobor – Szent Flórián – Naszvad [Nesvady]
Település: Naszvad [Nesvady]

Típus: szobor

Anyag: beton / egyéb anyag

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 után

Részletek

Típusszobor
Helytemplom mellett
Anyagbeton / egyéb anyag
Egyéb anyagműkő
Állapot
Datálás1989 után
Egyéb datálás2008
TelepülésNaszvad [Nesvady]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
Felirat2008 Venuje obec Nesvady Naszvad község adománya
LeírásBeton talapzaton (rajta fekete márványtábla) álló, műkőből készült Szent Flórián szobor. Hozzá három lépcsőn lehet feljutni, vaskerítés. A templommal szemben, a tér-szerű útkereszteződés másik felében áll.
Az adatfelvétel ideje2010
Rövid URL
ID27979
Módosítás dátuma2018. október 1.

Szobor – Szentháromság – Naszvad [Nesvady]
Szobor – Szentháromság – Naszvad [Nesvady]
Település: Naszvad [Nesvady]

Típus: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Részletek

Típusszobor
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Állapotfelújításra szorul
Egyéb datálás1908 ?
Szimbólumkereszt
TelepülésNaszvad [Nesvady]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE BALHA ELEK ÉS NEJE CSUPORT MÁRIA 1908
LeírásA római katolikus templom kertjében, a templom bejáratától balra, egylépcsős beton alapon nyugvó, fölfelé keskenyedő hasábelemekből összerakott, tagolt süttői mészkő talapzaton, illetve a lábazat felső, masszív, kiszélesedő, téglalap alakú platóján helyezkedik el a rossz állagú, homokkő szobor. A Fiúisten az Atyaisten jobbján, felhőtrónuson ülve (kereszt még töredékesen sem látszódik), köztük-mögöttük a Szentlélek bádogból készült, kitárt szárnyú galambja. A talapzaton kis homorú szoborfülke, fölötte félkör formában a felirat Istent dicsőítő része, majd alatta az állíttatók kiemelt (!) neve.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA szoborfülke fekete elszíneződése arra mutat, hogy gyertyát, mécsest szoktak benne égetni. Különösebben nem gondozott a környék, néhány művirág.
IrodalomDobosi József: Naszvad az én falum. Komárom: KT Kiadó 1997, 66. p. Dobosi József: Naszvad. Naszvad: a szerző magánkiadása é.n., 251. p. Liszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 216 p. /Jelek a térben 5./, 162–163. p.
Az adatfelvétel ideje2010
MegjegyzésMivel ugyanannak az érsekújvári kőfaragónak (Fellner) a munkája, aki 1807-ben készítette a szobor szomszédságában álló feszületet, elképelhető, hogy a felirat keltezése felújításra vonatkozik. Közben azt sem lehet kizárni, hogy Fellner a felújításban vett részt, s akkor került a szignója az objektumokra…
Rövid URL
ID27949
Módosítás dátuma2018. szeptember 30.

Szobor – Nepomuki Szent János – Naszvad [Nesvady]
Szobor – Nepomuki Szent János  – Naszvad [Nesvady]
Település: Naszvad [Nesvady]

Típus: szobor

Anyag: egyéb anyag

Hely: útkereszteződés / egyéb hely

Datálás: 19. század

Részletek

Típusszobor
Helyútkereszteződés / egyéb hely
Helyi megnevezésJánoska
Egyéb helyA Nyitra közelében, a Jánoska-parton található
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás19. század
Szimbólumkereszt
TelepülésNaszvad [Nesvady]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásA Nyitra folyó közelében, a Jánoska-parton, útkereszteződésben, háromlépcsős beton alapon, homokkőből készült lábazaton áll a szent polichróm szobra. Téglaoszlopokkal tagol vaskerítés övezi. Egy középkori elpusztult templom helyére állították, ahogy arról az 1846-os egyházlátogatási jegyzőkönyv is beszámol: „...intra pagum in loco prioris Ecclesiae ad rippam flumini Nitra existit Statua s. Joanis Nepum...“ (Hegedűs–Tóth 2000, Esztergomi Érseki LevéltárLIB 496 [1846], 4). Vö. Szőke Béla 1938; Nevizánsky–Prohászka 2018, 22
IrodalomLiszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul. Tanulmányok a szlovákiai Kisalföld szakrális kisemlékeiről. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2000, 67. p. Gabriel Nevizánsky – Péter Prohászka: Stredoveký a včasnonovoveký (kostolný) cintorín v Nesvadoch, v polohe Jánoska part (výskum Bélu Szőkeho v rokoch 1938 a 1943). Archaeolgica Historica 43, 2018/1, 21–34. p. (idézett hely: 22) Szőke Béla: A városi múzeum újabb ásatásai Naszvadon. Érsekújvár és Vidéke, 1938. szeptember, 18, 5. p.
Az adatfelvétel ideje1997; 1998; 2010; 2018
Rövid URL
ID27947
Módosítás dátuma2018. szeptember 30.

Szobor – Szent Vendel – Naszvad [Nesvady]
Szobor – Szent Vendel  – Naszvad [Nesvady]
Település: Naszvad [Nesvady]

Típus: szobor

Anyag: / beton / egyéb anyag

Hely: település szélén / legelő

Datálás: 19. század

Részletek

Típusszobor
Helytelepülés szélén / legelő
Helyi megnevezésVendelke
Anyag / beton / egyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Datálás19. század
TelepülésNaszvad [Nesvady]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásA falu szélén, az egykori legelőre vezető út mentén, magas beton alapon, homokkőből készült karcsú lábazaton áll Szent Vendel pásztorruhás, polichróm homokkő szobra. Kezeit imára kulcsolva, köpenyben, kalapban, lábánál bárány. Évszám, felirat nincs az objektumon, stílusa alapján a 19. század első felére datálható. Fölötte bádogból készült esőfogó. Újabb vaskerítés övezi. Művirág koszorú.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Madách Kalendárium. Pozsony 1993, 194. p. Liszka József: Szent Vendel kultusza… Ethnographia 1994, 111. p. Liszka József: “Szent képek tisztelete…” Dunaszerdahely: LIlium Aurum 1995, 81. p. Reško Sándor: Kulturális és egyházi műemlékek a községben. In Dobosi József: Naszvad, az én szülőfalum. Komárom 1997, 66. p.
Az adatfelvétel ideje1993
Rövid URL
ID27944
Módosítás dátuma2018. szeptember 30.

Szobor – Szentháromság 2. – Naszvad [Nesvady]
Szobor – Szentháromság 2. – Naszvad [Nesvady]
Település: Naszvad [Nesvady]

Típus: szobor

Anyag: / beton

Hely: temető

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Típusszobor
Helytemető
Anyag / beton
Állapot
Datálás1945 előtt
TelepülésNaszvad [Nesvady]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
FeliratLegfelül: Áldassál Szentháromság Örökké egy Valóság! Alatta: Itt nyugszik Istenben boldogult HARIS ANDRÁS Szül. 1888. I. 25. megh. 1940. II. 22. és neje szül. NAGY BORBÁLA Szül. 1892. V. 27. megh. PALUSKA ÁGNES Szül. 1873. I. 19. megh. Béke poraira! A talapzat jobb alsó sarkában: Fellner újvár
LeírásA naszvadi temető egy monumentális síremléke, amely egy, beton alapon nyugvó, vízszintesen tagolt, süttői vörös mészkőből készült, hasáb formájú talapzaton, illetve lábazaton álló, egy darabból készült homokkő Szentháromság-szobor. Az Atyaisten a jobbján látható Fiúistennel felhőtrónuson ül. A Fiúisten jobbjában hosszú szárú keresztet tart, balja előrenyújtva, a térdén hever. Az Atyaisten jobbjában valószínűleg eredetileg jogart tartott (ami jelenleg hiányzik), a térdén nyugvó baljában országalma. Fölöttük, mögöttük, a két alakot egy ívvel összekötő sugárkoszorúban a Szentlélek kiterjesztett szárnyú galambja. Az ábrázolás egyértelműen a rubensi előképre megy vissza A felirat a lábazaton, több részletben, annak anyagába vésve található. Alatta a lábazat anyagába vésett kontúros kereszt-szimbólum, majd a következő felirat, ahol a méretében is kiemelt név, valamint a születési és elhalálozási adatok kettős ív-szerűen vesznek körbe egy fekvő, ovális bemélyedést (nyilvánvalóan egykori fénykép helye) Figyelemre méltó, hogy a feliraton szereplő két nő elhalálozásának dátuma, valamint a többes számot jelző poraikra szó k betűje hiányzik. Ez minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy a családot időközben, a második világháború utáni csehszlovák–magyar lakosságcsere egyezmény értelmében Magyarországra telepítették.
Az adatfelvétel ideje2010; 2015
Rövid URL
ID22942
Módosítás dátuma2018. október 1.

5 találat