Szakrális kisemlék - szobor
8 találat

Szobor – Nepomuki Szent János, Komárom [Komárno]
Szobor – Nepomuki Szent János, Komárom [Komárno]
Település: Komárom [Komárno]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 18. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés központban
Anyag
Állapotfelújított
Datálás18. század
Pontos datálás1715
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásAz eredetileg 1715-ben, Komáromban felállított szobrot a 20. század elején átszállították a Duna túlsó partján fekvő, szomszédos Koppánymonostorba. Ma is ott áll egy nyitott szoborfülkés képoszlopban.
Az adatfelvétel ideje2021
Rövid URL
ID103119
Módosítás dátuma2021. október 28.

Szobor – Nepomuki Szent János, Komárom [Komárno]
Szobor – Nepomuki Szent János, Komárom [Komárno]
Település: Komárom [Komárno]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 18. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapotfelújított
Datálás18. század
Pontos datálás1708
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásAz eredetileg Komáromban álló szobrot valamikor Szomódra szállították, 2020 óta felújítva ma is ott áll a templomkertben.
Az adatfelvétel ideje2021
Rövid URL
ID103115
Módosítás dátuma2021. október 28.

Szobor – Szent József – Komárom [Komárno]
Szobor – Szent József – Komárom [Komárno]
Település: Komárom [Komárno]

Fő téma: szobor

Anyag: / egyéb anyag

Hely: templom mellett

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / egyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásA szobor a Rozália-templom kertjében áll, valószinűleg másodlagosan idehelyezve.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID29335
Módosítás dátuma2018. augusztus 31.

Szobor – Szent Imre, Komárom [Komárno]
Szobor – Szent Imre, Komárom [Komárno]
Település: Komárom [Komárno]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Hely: templom mellett

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásA szobor a Rozália-templom kertjében áll, valószinűleg másodlagosan idehelyezve.
Az adatfelvétel ideje2000; 2019
Rövid URL
ID29331
Módosítás dátuma2021. augusztus 3.

Szobor – Szeplőtelen Szűzanya,Komárom [Komárno]

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely / település központban
Egyéb helyA Klapka-téren, polgárház szoborfülkéjében
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Szimbólumfélhold / hold
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásA szobor a Klapka tér egyik épületének szoborfülkéjében áll.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID29329
Módosítás dátuma2021. október 28.

Szobor – Szent Cirill és Metód, Komárom [Komárno]
Szobor – Szent Cirill és Metód, Komárom [Komárno]
Település: Komárom [Komárno]

Fő téma: szobor

Anyag: / bronz

Hely: útkereszteződés / település központban

Datálás: 1989 után

Részletek

Fő témaszobor
Helyútkereszteződés / település központban
Anyag / bronz
Állapot
Datálás1989 után
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József, L. Juhász Ilona (fotó)
Az adatfelvétel ideje1997-1999; 2010
Rövid URL
ID29303
Módosítás dátuma2021. október 28.

Szobor – Szentháromság – Komárom [Komárno]
Szobor – Szentháromság – Komárom [Komárno]
Település: Komárom [Komárno]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: útkereszteződés

Datálás: 18. század

Részletek

Fő témaszobor
Helyútkereszteződés
Anyag
Állapot / felújított
Datálás18. század
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József; Fotó: Liszka József, L. Juhász Ilona
Felirat
ANNO MDCCIII. SEDITIOSOS TIMEBAMUS INIMICOS IN HOC AMICUS QUAD MALA MINITANTES BONA FACERE NOS DOCUERUNT NE NOCEANT ARMA HOMINUM OPE DEI NOS ARMAVIMUS SANCTISSIMAE TRINITATI HANC STATUAM VOTO RECEPIMUS UT PROTECTIONEM AB EA RECIPEREMUS ACCEPTAVIT ELICIONEM ET INFESTIS ARMIS HUNC LOCUM NON DEDIT
SVCCVSANDVM. VERUM ANNO MDCCXI NOS ADHUC DEBITORES CREDITOR DEUS PESTILENTE MORBO AD SANA CONSILIA REVOCAVIT RURSUM NOS AFFLICTA STATUUM TRIAS PRO AVERTANDA MORTALITATAE AD IMORTALEM TRINITATEM CONFVG. INTERCESSORES NOBIS POTENTIORES ELEGIMUS AC NE QUEM EX DILATIONE CONTRA HAMUS BEATUM VOTI REOS NOS CONFIRMAVIMUS QUOD DEBITUM HODIE DEO PERSOL VIMUS QUEM SEMPER EXPERTI SUMUS PROMPTUM AD SVCCVRRENDVM.
LeírásA szobor a város főterén, légvonalban szemben a vár bejáratával található. Háromlépcsős, atipikus formájú hatszögű, süttői vörös mészkőből készült alapon áll a négyszögletes, sarokpilaszterekkel megerősített talapzat. Ennek déli oldalán (szemből nézve tehát balra) latin nyelvű felirat olvasható. A talapzat homlokzati részén, Borromei Szent Károly domborműve látható, felette egy szűkszavú szöveges információval: A. 17 D 15 jun, 15. Magyary Szulpicz tudósításából tudjuk, hogy a kész szobrot 1715 Szentháromság vasárnapján szentelték föl. Viszont a feliraton szereplő 1715. június 15. szombatra esett. Feljebb haladva, a talapzat egy-egy sarkán egy-egy szent álló szobra látható, lábuk alatt, a talapzat peremén körbefutó, kronogrammákat is magukban foglaló latin nyelvű mondatokból álló felirattal. Balról (a déli oldaltól) haladva mutatom be őket, a szövegrészek előtt feltüntetve a kapcsolódó szent nevét. Páduai Szent Antal (4. kép): QVID GERIS ANTONI VITAM FAC PRAELIA LETHO [Miért viszed, Antal, karjaidon az élet urát? Küzdj a halállal!]; Szent Sebestyén: PESTEM TELA FVGANT LAVDATOR APOLLO SEBASTVS [A pestist és a fegyvereket elűzi az Istent dicsérő apollói Sebestyén]; középen Szent Rozália, alatta a már említett Borromei Szent Károlyról: DISPOSITE CAROLVS STITIT ATQVE ROSALIA PESTEM [Károly és Rozália rendszerint megszüntették a pestist]; Szent Rókus: HIC PROPRIIS DEMET NOSTRATIA VVLNERA PLAGIS [Ez saját szenvedéseivel gyógyítja a mi sebeinket]; Xavéri Szent Ferenc: ISTE TIBI RETRAHIT DE MENTE AC CORPORE VIRVS [Ez mind lelkedből, mind testedből eltávolítja az életölő mérget]. [A fordítás Magyary Szulpicz közleményének felhasználásával készült (Magyary 1884, 33)] A talapzaton nyugszik egy, felfelé keskenyedő, négyszögletes metszetű, süttői vörös mészkőből készült lábazat. Ennek alsó harmadának, a Szent Rozália fekvő alakja mögötti felületén egy applikált, aranyozott fémkereszt látható. A lábazat felső csúcsán helyezkedik el a homokkőből faragott szobor, amely felhőtrónuson mutatja az Atyaistent, jobbján a Fiúsistennel. Közöttük mellén összefont karokkal Szűz Mária térdel. Az Atyaisten jobb, a Fiúisten bal kezével egy aranyozott fém koronát tart Szűz Mária feje fölött. Előbb jobb térdén egy kőből készült országalma, baljában pedig egy aranyozott fém jogart tart. A Fiúisten jobbjával egy kőből faragott keresztet karol át. Mindkettejük feje fölött aranyozott sugárnyalábdicsfény. Az egész kompozíció fölött aranyozott fém sugárnyalábok központjában a Szentlélek kiterjesztett szárnyú, szintén fémből készült, aranyozott galamb formájában. A szobor állíttatásának okáról és körülményeiről Magyary Szulpicz aprólékos leírásaiból értesülünk: „Még 1703-ban fogadást tőnek a város rendei, hogy ha a mindenható őket a háború iszonyúságaitól megkíméli, az ő dicsőségének emelésére és áldást osztó irgalmának emlékezetére a város piaczán a Szentháromságnak szobrot emelnek” (Magyary 1884, 27) Erre az eseményre (tehát az 1703-as kuruc-labanc viszályra, a város túszként való szereplésére) utal a Szentháromság-szobor talapzatának déli oldalán olvasható, fentebb már bemutatott felirat. Maga a szobor 1715-ben készült el (lásd kronogramma). Azt megelőzően Primus Milicher (Melchior = Menyhért) 1705-ben …egy képet festetett, amely maig a városház gyűléstermében látható. Felső részében a Szentháromságot ábrázolja, mely alatt e felirat van: Benedictus Dominus, quoniam mirifiavic misericordiam suam in civitate. (Áldott legyen az Úr: mert csodálatossá tette irgalmasságát a városban.) Zsolt. 30, 22. Közepe táján öt alak van. A középső a béke angyalát jelképezi, jobbja felől szent Anna és a boldogságos szűz, alján szent József és keresztelő szent János láthatók. A béke angyala egy esküvő jobbon áll, amely körül e német felírás olvasható: Wer’s wohl betracht, wird weder hier oder dort veracht. (Aki jól meggondolja, sem itt, sem ott nem részesül megvetésben.) Ugyane csoportra vonatkozik a következő felírás is: Ecce haec erat spes nostra, ad quos confugimis in auxilium, út liberarent nos. (Ime ez volt a mi reménységünk, akikhez folyamodtunk segítségért, hogy megszabadítsanak minket.) Is. 20, 6. A kép alsó részét Komárom várának és városának képe foglalja el e felírással: Liberavit civitatem suam a cunctis tribulationibus ejus Dominus Deus noster. (A mi Uruk Istenünk megszabadította az ő városát minden háborúságaiból.) Tób. 13, 19. Legalul három czímer látható. A jobbfelől való Komárom városáé; a balfelől álló a birodalmi kétfejű sas; a középső kisebb pedig egy tojásdad alakú czímerpajzsot ábrázol, amelyen kék mezőben egy kettős farkú sárga oroszlány-alak áll, jobbjában kivont karddal. Mellette két felől P. és M. betűk, alatta az évszám: 1705. Ez valószínűleg Primus Milicher czímere… (Magyary 1884, 28–29) A következő esztendőkben súlyos pestis pusztított a városban, ezért a szent András templom akkori plébánosa, Cserkó István, hogy a még be nem teljesített városi fogadalmat megújítsa, sőt ahhoz egy újat is csatoljon, a későbbi Pozsonyi kapu táján 1710-ben „a gondviselő Isten engesztelésére kápolnát emel a Szentháromságnak, szent Sebestyénnek, szent Rochusnak, szent Rozáliának, xaveri szent Ferencznek és páduai szent Antalnak tiszteletére, mint amely szentek közbenjárást a ragadós nyavalyák idején különösen szokta kérni az anyaszentegyház”. Ezt a kápolnát a 19. század első felében a Nádor-vonal építési munkálatai során, a hozzáépített kálváriával együtt lerombolták, majd a kisajátítási díjából az állam a ma is létező Szent Rozália-templomot építtette. A mai Szentháromság-szobrot az 1710–1711-es pestisjárvány emlékére 1715-ben állították, azon a helyen, ahol 1670-ben Száki János református prédikátort elégették. Az objektumot több alkalommal is felújították, viszont ezek közül csak egyről (az elsőről) tanúskodik kiegészítő felirat a lábazat hátoldalán: RENOVATA EST / ANNI 1803.
IrodalomLiszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 216 p. /Jelek a térben 5./, 20, 21, 43, 50, 81, 88, 138-141. p. Magyary Szulpicz: Adatok a komáromi Szent András-templom történetéhez. Klny. A komáromi sz. Benedek-rendű kath. Kisgymnasium 1883/4 évi Értesitőjéből. Komárom 1884, 27-33. p.
Az adatfelvétel ideje2010; 2015
Rövid URL
ID29222
Módosítás dátuma2017. november 26.

Szobor – Szent András, Komárom [Komárno]
Szobor – Szent András, Komárom [Komárno]
Település: Komárom [Komárno]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett / egyéb hely

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett / egyéb hely
Egyéb helyA Szent András-templom külső szoborfülkéjében
Anyag
Állapot
Datálás19. század
SzimbólumAndrás-kereszt
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje1999
Rövid URL
ID23250
Módosítás dátuma2021. október 28.

8 találat