Szakrális Kisemlék - szobor
3 találat

Szobor – Szent Vendel, Bély [Biel]
Szobor – Szent Vendel, Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 18. század

Részletek

Típusszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás18. század
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásA helyi hagyomány alapján a falu birtokos családja, a Sennyeyek állíttatták. A templom mellett ma is látható a szobor ledöntött homokkő talapzata, bár eredetileg – az elmondások alapján – a falu Nagytárkány felőli végén, a „nagy kanyarban”, háttal a kastélynak, az úton haladók felé nézve állott. Előoldalán egy téglalap alakú bemélyedés, amelybe eredetileg vagy egy márványtáblán lehetett a felirat, vagy magába a homokkőbe vésve. E bemélyedés fölött egy félkör záródású, hasonló vájat, amely mintha egy dombormű keretét adná. A nehezen kivehető relief egy állat(bárány?) körvonalait mutatja. A második világháború alatt annyira megrongálódott (a helybéliek szerint a szovjet katonák céltáblaként használták), s további vandál rongálások veszélyének is ki volt téve, ezért a r. kat. lelkész azt tanácsolta, hogy a megszentelt szobrot inkább ássák el valahol a kastély kertjében. Ez meg is történt, s csak az 1980-as évek második felében ásták ki újra. Egy helyi gyógyszerész szerette volna megjavíttatni, de olyan rossz állapotban találták, hogy erről lemondott. Az életnagyságot megközelítő, mészkőből készült, késő-barokk (rokokó) szobor ma egy magánkertben áll. Hiányzik a feje, bal karja is le van törve, botjának is csak egy kis töredéke látszódik, de így is pontosan felismerhető, hogy Szt. Vendelt ábrázolja. Stilizált, rokokós pásztorruhában, tarisznyával az oldalán, jobb kezét a szívére téve látjuk a szentet. Lábainál ugyancsak alaposan megrongált két apróállat (kutya és/vagy bárány) hever. (L. J. 2005)   Egy bélyi magánporta udvarán található Szent Vendel nagyon rossz állapotban lévő szobra. A szobor homokkőből készült. Talpazata a bélyi róm. kat. templom mellett található. Feje hiányzik. Felirat se a szobron, se a talpazaton nem olvasható. Szt. Vendel pásztoröltözékben látható. Vállán köpeny, hátul a derekán hatalmas tarisznya, hátán hátulra csúsztatott széles karimájú, erősen rongálódott kalap. Jobb karja letört, de jobb keze megmaradt, melyet a szívére helyez, ujjai azonban letöredeztek. Feje hiányzik: az elmondások alapján a II. világháború alatt egy orosz harckocsi csöve verte le a fejét. Bal karja lefelé hajlik, de keze letört, valószínűleg pásztorbotot tartott benne. Lábainál kétoldalt vélhetőleg bárányok. A bal lába melletti bárány feje/pofája(?) erősen rongálódott. A jobb lába melletti bárány viszonylag ép állapotban van. Bal lába előrelépő pozícióban van, így két lába között talán egy pásztorkutyát vélhetünk felfedezni.(T.D. 2016)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírása„Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. A mondás a Bélyben, egykor a falu szélén álló Vendel-szoborra utal (nagytárkányi forrás). Arra, hogy a mondás pontosan mit takar, szabatos választ nem kaptam. Egy alkalommal, állítólag, amikor a marhavész nagy károkat okozott az állatállományban, a szobrot, büntetésből megfordították. A történetet a bélyiek nem erősítették meg.
IrodalomLiszka József: „Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. Adalék a Vendel-kultusz kárpát-medencei elterjedéséhez. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve XVI. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007, 165–168. p.
Az adatfelvétel ideje2005
Hozzászólás„Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. A mondás a Bélyben, egykor a falu szélén álló Vendel-szoborra utal (nagytárkányi forrás). Arra, hogy a mondás pontosan mit takar, szabatos választ nem kaptam. Egy alkalommal, állítólag, amikor a marhavész nagy károkat okozott az állatállományban, a szobrot, büntetésből megfordították. A történetet a bélyiek nem erősítették meg. (L.J. 2005) A szobor keletkezése eddig ismeretlen. Valószínűleg a helyi,´Sennyey grófi család állíthatta a 20. század elején vagy a 19. század folyamán. Az elmondások alapján a szobor eredetileg a Nagytárkányba vezető út kanyarja mellett állt a park szélén. Állapota nagyon rossz. (T.D. 2016)
Rövid URL
ID26127
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: szobor

Anyag:

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratOH MÁRIA JÉZUS ANYJA ATE OLTALMADBA ÉS IMÁDBA AJÁNLOM MAGAMAT ÉS ENYÉIMET   SZŰZ MÁRIA ÉDES SZÍVE LÉGY MENEDÉKEM   300 napi Búcsú
LeírásSzűz Mária szobra egy fülkében látható, fejen sárgabronz párta(?). Jobb keze bal mellkasára helyezve. Két keze mellmagasságban egymásra helyezve. Egymásra helyezett kezeiben testéhez szorítva liliomot tart, melynek fölső, virágos része jobb vállára borul. A fülke belseje és külseje világoskék színű. A fülke tetején sárgabronz színű kereszt. A talpazaton vésett, sárgabronz festékkel kiemelt szöveg látható. A talpazat színe szürke, melynek anyaga talán beton. Az objektum mögött fémből készült félkörív látható, melynek átmérője kb. 3,5-4 m lehet. Az objektumot beton és fehér tégla alapzatú, szürke színű fémkerítés veszi körbe, melynek alaprajza négyzet formájú. Évszám nem található rajta.
Az adatfelvétel ideje2016
HozzászólásA szobor viszonylag ép. A rajta lévő fehér festés enyhén töredezett. A fülke belső részének festéke helyenként lepattogott. Az objektum mögött álló fém félkörív mögött orgonabokor található. Az objektum mellett kétoldalt szépen formára igazított puszpáng bokor áll. Az objektum előtt gyertyák, mécsesek állnak, továbbá egy szürke színű fém virágtartón cserépben, kettévágott műanyag flakonokban, illetve befőttes üvegben virágok láthatóak. Feltehetően a ´Sennyey grófok állították még 1945 előtt. A szobor melletti mai lakóházban működött a Keresztény Ifjúsági Egylet, illetve a grófi család alkalmazottai gondozták a szobrot és annak környékét. Más szóbeli források szerint az említett házban a Mária Kongregáció, és a Legényegylet működött.
Rövid URL
ID24722
Módosítás dátuma2019. március 5.

3 találat