Szakrális kisemlék - szobor
11 találat

Harangláb és szobor – Nepomuki Szent János, Hontrákóc [Rakovec]
Harangláb és szobor – Nepomuki Szent János, Hontrákóc [Rakovec]
Település: Hontrákóc [Rakovec]

Fő téma: szobor / harangláb

Anyag: fa / / bádog

Hely: víz mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor / harangláb
Helyvíz mellett
Anyagfa / / bádog
Állapot
Datálás19. század
Szimbólumkereszt / pálmaág
TelepülésHontrákóc [Rakovec]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2021
Rövid URL
ID102505
Módosítás dátuma2021. szeptember 16.

Szobor – Szentháromság – Felsővámos [Horné Mýto]
Szobor – Szentháromság – Felsővámos [Horné Mýto]
Település: Felsővámos [Horné Mýto]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: útkereszteződés

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyútkereszteződés
Anyag / bádog
Állapot
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1906
TelepülésFelsővámos [Horné Mýto]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratEzt az emléket
emeltette
Isten dicsőségére
Bugár János
és neje
Bognár Julianna
1906
Polacsek G.
Süttő
LeírásA település központjában, járólapokkal körbevett beton alapon áll a süttői mészkőből készült, vízszintesen tagolt, hasábos talapzaton nyugvó, hatszög metszetű karcsú lábazatra helyezett homokkő szobor. A lábazat közepe táján üres szoborfülke (a 2015-ös adatfelvétel idején egy mécses volt benne). Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül, lábukkal a földgolyóra támaszkodnak. A Fiúisten jobb kezét áldásosztóan a magasba tartja, balját a térdén nyugtatja. Az Atyaisten mindkét kezét az ölében nyugtatja. Eredetileg vélhetően kettejük közt emelkedett a szintén homokkő kereszt, s talán rajta a Szentlélek galambjával. Ma azonban ez hiányzik. A szobor fölött bádog esőfogó. A felirat a talapzat félkörben záruló homlokzati mezőjében. Az objektum fölé egy, a talapzat mögött elhelyezett vas oszlopon nyugvó, félköríves, két szegélyén csúcsukra állított négyzetlapocskákkal díszített bádog esőfogó magasodik. Körülötte modern vaskerítés.
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID30839
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Pieta – Gímes [Jelenec]

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyagbádog / öntöttvas / egyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm
Állapot
Datálás19. század
TelepülésSzobor – Pieta – Gímes [Jelenec]
MegyeNyitra
Felirat[A beton talapzatban:]RENOV
1891
1992
[Alatta márványtáblán:]SZŰZ ANYÁM
KÖSZÖNÖM A SEGITSÉGED.
M.I.M.I. 1972
LeírásA falu szélén, Kolon felé áll a szobor, bádog borítóval. Mögötte két hársfa, körülötte kovácsoltvas kerítés, azon belül kis pad. Sok mű- és mezei virág.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaÁllapota jó, szépen rendben tartva. A környékbeli idős asszonyok minden szombaton friss virágot hoznak hozzá. A szobor a helyi hagyomány szerint eredetileg a várban állott és a múlt század végén hozták le a falu szélére. 1972-ben egy közelben lakó asszony szerencsés gyógyulásáért rendbe tetette és ekkor készíttette rá a bádog védőborítót is. Búzaszenteléskor a körmenet itt meg szokott állni.Az információk egy idős házaspártól származnak, akik a közelben laknak és éppen a szobrot díszítették föl virágokkal.
Az adatfelvétel ideje1999.5.29.
Rövid URL
ID30749
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop, piéta-szoborral, Kolozsnéma [Kližská Nemá]
Képoszlop, piéta-szoborral, Kolozsnéma [Kližská Nemá]
Település: Kolozsnéma [Klížska Nemá]

Fő téma: képoszlop / szobor

Anyag: fa / tégla / bádog

Hely: temető

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop / szobor
Melléktémaszoborfülkés képoszlop
Helytemető
Anyagfa / tégla / bádog
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1923
Szimbólumkereszt / szív
TelepülésKolozsnéma [Klížska Nemá]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (foto)
Felirat1923
LeírásKéposzlop a temetőben, az római katolikus templom mellett, benne egy (nem sasvári) piéta-szoborral. M.: 270 cm.
Az adatfelvétel ideje1997; 1998; 2000
Rövid URL
ID29387
Módosítás dátuma2021. április 6.

Szobor – Szent Vendel, Nagycsalomja [Veľká Čalomija]
Szobor – Szent Vendel, Nagycsalomja [Veľká Čalomija]
Település: Nagycsalomja [Veľká Čalomija]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1940 (?)
Szimbólumbárány / borjú / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésNagycsalomja [Veľká Čalomija]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratAZ / ISTEN / DICSŐ / SÉGÉRE / ÁLLITATA / [PILO?] / ANSZKI / JÁNOS / 1940
LeírásA szobor a templomkertben áll. Valószínűleg másodlagos elhelyezés.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID28324
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – Szentháromság – Nagysalló [Tekovské Lužany]
Szobor – Szentháromság – Nagysalló [Tekovské Lužany]
Település: Nagysalló [Tekovské Lužany]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Datálás: 18. század

Részletek

Fő témaszobor
MelléktémaSzűz Mária
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Állapotfelújított
Datálás18. század
Pontos datálás1751
Szimbólumalma / kígyó / liliom
TelepülésNagysalló [Tekovské Lužany]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratHAEC POEMAEST CONTRA SUPEROS HORRENDAEBLA SPHEMIAE
LeírásA kronosztikon alapján 1756-ra (Szlovákia műemlékjegyzéke viszont 1755-re keltezi: SPS–III, 275) datálható szobor a római katolikus templom kertjében, egylépcsős beton alapon található homokkőből faragott, volútás barokk talapzatra, illetve a lábazat felső részén nyugvó, kiszélesedő, téglalap alakú platójára helyezve. A Fiúisten az Atyaisten jobbján, miközben jobb kezével egy aranyozott fém keresztet ölel át, azt egyszersmind a szívére is helyezi, balját térde fölött, kissé föltartva előrenyújtja. Feje fölött sugárkoszorús, aranyozott fém glória. Az Atyaisten (feje fölött-mögött háromszög alakú, aranyozott fém glóriával) jobbját áldásosztóan előrenyújtja, baljában, miközben az egy országalmán nyugszik, aranyozott fém jogart tart. Fölöttük, mögöttük aranyozott fém sugárkoszorú korongos közepén a Szentlélek ugyancsak aranyozott fémből készült, kitárt szárnyú galamb képében. A lábazat alsó részén, két volútás dísszel határolva a Szeplőtelen Szűzanya domborműve. Ettől lejjebb, a talapzat anyagába vésve, az aranyozott felirat.
IrodalomHorváth Imre: Nagysallói séta. Nagysalló 1997, 20-21. p. Liszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 160. p. /Jelek a térben 5./
Az adatfelvétel ideje1997; 2011
MegjegyzésKorábban valamivel távolabb állott a szobor, de miután egy teherautó (1994.12.7-én)ledöntötte, a templomkertben újították föl és szentelték föl 1997. május 31-én.
Rövid URL
ID28154
Módosítás dátuma2019. március 25.

Szobor – Szentháromság – Naszvad [Nesvady]
Szobor – Szentháromság – Naszvad [Nesvady]
Település: Naszvad [Nesvady]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Állapotfelújításra szorul
Pontos datálás1908 ?
Szimbólumkereszt
TelepülésNaszvad [Nesvady]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE BALHA ELEK ÉS NEJE CSUPORT MÁRIA 1908
LeírásA római katolikus templom kertjében, a templom bejáratától balra, egylépcsős beton alapon nyugvó, fölfelé keskenyedő hasábelemekből összerakott, tagolt süttői mészkő talapzaton, illetve a lábazat felső, masszív, kiszélesedő, téglalap alakú platóján helyezkedik el a rossz állagú, homokkő szobor. A Fiúisten az Atyaisten jobbján, felhőtrónuson ülve (kereszt még töredékesen sem látszódik), köztük-mögöttük a Szentlélek bádogból készült, kitárt szárnyú galambja. A talapzaton kis homorú szoborfülke, fölötte félkör formában a felirat Istent dicsőítő része, majd alatta az állíttatók kiemelt (!) neve.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA szoborfülke fekete elszíneződése arra mutat, hogy gyertyát, mécsest szoktak benne égetni. Különösebben nem gondozott a környék, néhány művirág.
IrodalomDobosi József: Naszvad az én falum. Komárom: KT Kiadó 1997, 66. p. Dobosi József: Naszvad. Naszvad: a szerző magánkiadása é.n., 251. p. Liszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 216 p. /Jelek a térben 5./, 162–163. p.
Az adatfelvétel ideje2010
MegjegyzésMivel ugyanannak az érsekújvári kőfaragónak (Fellner) a munkája, aki 1807-ben készítette a szobor szomszédságában álló feszületet, elképelhető, hogy a felirat keltezése felújításra vonatkozik. Közben azt sem lehet kizárni, hogy Fellner a felújításban vett részt, s akkor került a szignója az objektumokra…
Rövid URL
ID27949
Módosítás dátuma2018. szeptember 30.

Szobor – Nepomuki Szent János, Nyitraberencs [Branč]
Szobor – Nepomuki Szent János, Nyitraberencs [Branč]
Település: Berencs [Branč]

Fő téma: szobor

Anyag: / tégla / bádog

Hely: templom mellett

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / tégla / bádog
Állapot / felújított
Datálás19. század
Szimbólumcsillag / kereszt / pálmaág
TelepülésBerencs [Branč]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (foto)
FeliratSZENT JÁNOST DICSÉRNI HIVEK JÖJJETEK
LeírásA polichróm homokkő szobor a római katolikus templom előtti térségben áll, a templom tengelyére merőlegesen. A szent feje mögötti dicsfény-fémkarikáról a csillagok már hiányoznak. A talapzaton mécsestartó hatágú csillag. Újabb fémkonstrukciós tetőszerkezet. 2014: A szobor felújítva, a festés, a korábbi magyar felirat és a bádog tetőzet eltávolítva.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA talapzat előtt látható mű- és élő virágok bizonyos fokú élő kultuszra vallanak. Ezt nyilván elevenen tartja a temető közelsége.
Az adatfelvétel ideje2008; 2014
Rövid URL
ID26408
Módosítás dátuma2021. október 15.

Szobor – Nepomuki Szent János, Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]
Szobor – Nepomuki Szent János, Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]
Település: Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1914
TelepülésBátorkeszi [Bátorove Kosihy]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
FeliratNEP SZT JÁNOS KÉSZÜLT 1904
LeírásNepomuki Szent János polichróm homokkő szobra (a pálmaág az újrafestésnél a papi ruha fekete színét kapta), a szentet a gyónási titok őrizőjeként, jobb mutatóujjával a száján ábrázolták. Magas, hasáb alakú talapzat, nyilván újabb bádog tetőszerkezettel. Betonkereten kovácsoltvas kerítés, azon belül virágágyás. A szobor a talapzaton olvasható keltezéssel szemben régebbinek tűnik.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA virágágyás előtt két jukka bokor. Bent élővirágok, tuja.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID26078
Módosítás dátuma2021. szeptember 19.

Szobor – Szentháromság, Ebed [Obid]
Szobor – Szentháromság, Ebed [Obid]
Település: Ebed [Obid]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: egyéb hely

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaszobor
MelléktémaAtyaisten, Fiúisten (Jézus), Szentlélek isten (galam)
Helyegyéb hely
Egyéb helya falu főutcája
Anyag / bádog
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1902
TelepülésEbed [Obid]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József; Vataščin Péter; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratEmeltette Isten dicsőségére GUNYA KATALIN férjezett MORVAI JÓZSEFNÉ 1902.
LeírásA falu központjában található. Homlokzata az út irányával párhuzamos, mivel az ötvenes években az utca északi részén található házakat sövények és gyep telepítésére kötelezték, így az út nyomvonala a kisemléktől jobbra került. A fejezeten festett Szentháromság szobor található. Az Atya és a Fiú kőből vannak kifaragva. A szentlelket egy vaslapból kivágott és kifestett galambalak jelképezi. Kovácsoltvas kerítés veszi körül. (V.P. 2009)   A falu főutcáján, beton alapon, hasáb formájú homokkő talapzaton nyugvó, szintén hasábos, magas karcsú homokkő oszlop felső részén párkányszerűen kiszélesedő platón van elhelyezve a polichróm homokkő szobor. Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül. Fejük felett lebeg a Szentlélek bádogból készült galambja. A Fiúisten jobb kezével átkarolva letört végű keresztet tart, bal kezét a szívére helyezi. Az Atyaisten jobb kezében eredetileg jogar (jelenleg hiányzik), baljában országalma. Felirat süttői vörös mészkő táblán a talapzaton. (L.J. 2010)  
IrodalomLiszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 216 p. /Jelek a térben 5./, 24, 25, 29, 43, 49, 50, 81, 108. p.
Az adatfelvétel ideje2009; 2010
MegjegyzésA központi fekvés ellenére nincs különösebben gondozva, a néhány szokásos gyertyán, mécsesen és kisebb koszorún kívül más nem található az aljánál. Néhány éve a falu három szobor típusú kisemlékét kifestette, így ezt is. Keresztjáró napokon a falu népe felkereste. (V.P. 2009)
Rövid URL
ID25243
Módosítás dátuma2021. október 26.

Szobor – Pieta – Palást [Plášťovce]
Szobor – Pieta – Palást [Plášťovce]
Település: Palást [Plášťovce]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Helyi megnevezésFájdalmas Szűz
Anyag / bádog
Egyéb anyaghomokkő
TelepülésPalást [Plášťovce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratFÁJDALMAS SZŰZANYA KÖNYÖRGJ ÉRETTÜNK
LeírásA templomdomb lábánál, a templom és az egykori iskola között, masszív lábazaton áll a polichróm homokkő szobor. Fölötte bádog védőborító. A lábazat előtt élő- és művirágok.
IrodalomCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában I. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2008, 98–99. p.
Az adatfelvétel ideje1998; 2003
Rövid URL
ID22666
Módosítás dátuma2017. szeptember 5.

11 találat