Szakrális kisemlék - szobor
1 2
47 találat

Szoborfülkés képoszlop – Keresztelő Szent János, Óvár (Olováry)
Szoborfülkés képoszlop – Keresztelő Szent János, Óvár (Olováry)
Település: Óvár [Olováry]

Fő téma: képoszlop / szobor

Anyag:

Hely: település központban

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop / szobor
Helytelepülés központban
Helyi megnevezésJánoska
Anyag
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1920
Szimbólumkereszt / könyv
TelepülésÓvár [Olováry]
MegyeNógrád
GyűjtőTerbócs Attila (pasztilla01@gmail.com)
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉPÍTETTE KOPNYICZKI PÁL A HARCZTÉREN ELESETT KÉT FIA ÖRÖK EMLÉKÉRE 1920. ÉVBEN
LeírásA település központjában, a községháza mögött futó utcában, családi ház előtt, kovácsoltvas díszkerítéssel körbevéve áll a képoszlop. A négyzetes alapon, kiülő lábazattal tagozott építményt hullámos vonalú oromzat zárja le, az oromzaton vakolt, a tetőcsúcson fém kereszt látható. A keskeny, fakeretes üvegajtóval lezárt fülkenyílásban áll a provinciális stílusú, festett (polikróm) szobor: Keresztelő Szent János jobb kezét mellkasán nyugtatva adorál, baljában nyitott könyvet tart, karjával a földre támasztott keresztet nyalábolja fel. A megkérdezett helyben élők egyöntetűen „Jánoska” néven azonosították a szobrot, ami egyébként Nepomuki Szent János bevett népi elnevezése. Kérdésre jellemzően nem tudták megmondani, „melyik" Szent János figurája áll a fülkében.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírása2022-ben a fülkében egy csokor művirág állt, a szobortér körüli fű gondozott, de virágoskert nincs
Az adatfelvétel ideje2022. nov. 10.
Rövid URL
ID104417
Módosítás dátuma2022. november 10.

Szobor – Szentháromság, Csiffár [Čifáre]
Szobor – Szentháromság, Csiffár [Čifáre]
Település: Csiffár [Čifáre]

Fő téma: szobor

Anyag:

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Anyag
Állapot / felújított
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1938
TelepülésCsiffár [Čifáre]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
FeliratAz objektum feliratai az alábbi eloszlásban találhatóak a lábazaton, illetve talapzaton; a szövegeket számoztam, először a homlokzati oldalon (I), majd a hátoldalon (II) olvasható textusok következnek, felülről lefele haladva, külön-külön arab számokkal jelölve: I.1. Elöl, a lábazat legfelső részén:   EMLÉKÜL CSIFFÁR KÖZSÉG LAKÓSAI A világháborúban 1914–1918 elesett hős fiainak és örvendező hálából felszabadulásunkért. Szt. István évében 1938.XI.10. ISTENNEK DICSŐSÉG EMBERNEK BÉKESSÉG.   I.2. Lejjebb, egy következő felületen:   Szent Háromság szobor IMRE KÁROLY és NEJE áldozatkészségét őrzi. Javítatta GYURCSEK ROZÁLIA 2010-es évben   I.3. Még lejjebb a talapzat homlokzati síkján:   „Legyen könnyű a föld, mi jelzi sírhantodat, Szived felett fakasszon majd a tavasz virágokat.”   I.4. A talapzat legalján, jobbra:   FELLNER M. ÉRSEK ÚJVÁR   II.1. Hátul, fent:  
Nyugosznak ők a hős fiak dúló csaták után  
BÓSSI JÁNOS BEDNÁRIK ANDRÁS GINZÉLI JÁNOS DOLNIK JÓZSEF HAVALA KÁROLY IMRE GYULA IMRE FERENCZ IMRE ISTVÁN KISS JÓZSEF MENYHÁRT ANDRÁS PETRÁS JENŐ SZAUTNER ISTVÁN SZÁRAZ JÓZSEF
  Nemzetünk imája lebeg, távoli sírja felett. Véretek ereje forrassza eggyé Szt. István országát. Ti meghaltatok, mi dolgozni fogunk hazánk nagyságáért.   II.2. Lejjebb, hátul a talapzat homlokzati síkján (feltűnő, hogy ez a felirat nincs restaurálva, s csak nagyon nehezen olvasható, így a nevek százszázalékos pontossága nem garantálható):  
A második világháború áldozatainak névsora  
Balog Vilmos Bogyó Imre Bóssi Ferenc Bóssi Vilmos Csóka János Farkas Kálmán Fehér Gusztáv Feld? Albert Geczi János Geczi József Gremán József Grossz család Hamar András Hutkai János Jelinek István Kecskés István Keszeg János K?iss? László Markó István Matuska Vilmos Mihalik József Németh János Svarcz család Sztano István Vaskovics Jenő
LeírásA római katolikus templom bejárata előtt (háttal a templomnak) háromlépcsős, fekete műmárvánnyal fedett alapon áll a tagolt homokkő talapzaton nyugvó, viszonylag alacsony, hasábos lábazat kiszélesedő négyzet alakú platóján elhelyezkedő polichróm homokkő szobor (3. kép). A felirat 1938-ra datálja az objektumot, viszont a szlovákiai műemlékjegyzék új alapra helyezett, a 19. század második felében készült objektumnak határozza meg (SPS–I: 281). Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül. Fejük felett aranyszínű sugárnyalábok közepén lebeg a Szentlélek kiterjesztett szárnyú, ezüstös színű galambja. A Fiúisten a lábai közt hosszú szárú keresztet tart a jobb kezével, közben balját a szívére helyezi. Az Atyaisten jobb keze a térdén (nincs kizárva, hogy valamikor jogart is tartott), baljában országalma.  
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID104193
Módosítás dátuma2022. szeptember 26.

Szobor – Szentháromság, Cseke [Čaka]
Szobor – Szentháromság, Cseke [Čaka]
Település: Cseke [Čaka]

Fő téma: szobor

Anyag:

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
MelléktémaSzűz Mária
Anyag
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1933
TelepülésCseke [Čaka]
GyűjtőLiszka József
FeliratSvätá Trojice! Smiluj sa nad nami. Ku cti a sláve Božej dali postaviť rodiny MATEJA ŠPAŇU MICHALA ZAPLETALA BIELIK DANIELOVEJ JULII VARGOVEJ v milostnom 1933 roku
LeírásA templomdomb tövében, a római katolikus templomhoz felvezető út és a falut átszelő 75-ös főút találkozásánál áll a szobor, az Érsekújvár felől érkező autósok felé fordulva (félig háttal a templomnak). Egylépcsős beton alapon, durva homokkőből készült hasáb formájú talapzat és lábazaton nyugszik a Szentháromság egy tömbből faragott, szintén homokkő szobra. Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül (a felhők között angyalfejekkel), köztük földgömb. Fejük fölött dicsfényben lebeg a Szentlélek galambja. A Fiúisten jobb kezében hosszú szárú keresztet tart, aminek csak az alsó része maradt meg. A letörött felső rész egy, horganyzott fémcsövekből összeeszkábált kereszttel pótolva. Bal kezét a térdén nyugtatja. Az Atyaisten jobb kezében jogar lehetett (amit ma egy utólagos, rozsdás vaskereszt helyettesít), bal tenyerében eredetileg talán országalma. A talapzaton, annak anyagából kifaragva, két kezét keble fölött keresztben tartó Szűz Mária domborművű ábrázolása. A felirat is a talapzat anyagába vésve. Az objektumot vas és drót kombinációs, zöldre festett kerítés övezi.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID104184
Módosítás dátuma2022. szeptember 26.

Szobor – Szent Donát, Pered [Tešedíkovo]
Szobor – Szent Donát, Pered [Tešedíkovo]
Település: Pered [Tešedíkovo]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: határ

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyhatár
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1939
TelepülésPered [Tešedíkovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE emeltették e szent DÓNÁTH szobrot SZŐKE LÉNÁRD és neje szül. KOVÁCS ANNA 1939 Felújítatta családja: 1993
LeírásAz Alsószeli felé vezető út közelében, a Réthely nevű határrészben áll Szent Donát, Donátus homokkőből faragott szobra. A római katona-ruhában ábrázolt szent betontalapzaton áll, amelybe fekete márványtáblát helyeztek felirattal A betontalapzat alján a Tyu.IG. szignó, amely Tyukos Ignác kőművesmestert jelöli. Pereden sosem volt jelentősebb szőlőtermesztés, így Szent Donát helyi kultusza sem ezzel van összefüggésben. Szobrát az egyik helyi hagyomány alapján azért állíttatták, mert a határ azon részén többször is előfordult, hogy a villám embert csapott agyon. Egy másik változat szerint már a húszas években is állott ott egy fafeszület, amelyet Dónátus-keresztnek hívtak: "Vót ott ëgy fakërëszt, a Dónátus-kërëszt. Jó vastag kërëszt, tudom, mer mi arra jártunk gyerëkkoromba, ott vót fődünk. És akkor ëgy embër ezt ellopta. Elhozta, mer szëgíny embër vót, tüzellőnek. És kípzejjík el, hogy mennyi idejére, azt nem tudom, csak nem beszít. Csak mutogatott, hogy u-u-u, és fönt vót a kërëszt a padláson. Nem merte elígetni. Aztán jó darabig úgy vót, hogy föl akarták azt a részt, olyan gyöpös rész vót, szántani. Ökrökkel is próbálták, de nem ment. A ökrök térdre estek, de nem akartak ott szántanyi. Sehogy se tudták fölszántanyi. Sokáig akkor ugaron vót, aztán a Szőkéék, a Lénárd bácsi, az csinátatta oda  Dónátus szobrát" (Tyukos Ferencné Varga Anna, sz. 1924). Adatközlőm arra is emlékszik, hogy leánykorában, 1939-ben a szobor felszentelésekor rengeteg ember jelent meg a helyszínen. Mások szerint az ökrök még a fakereszt állíttatása előtt, szántás közben estek térdre azon a helyen, mivel nem akarták azt a részt felszántani, és ennek emlékére állíttatták annak idején a keresztet. Arról is mesélnek a faluban, hogy egy közelben lakó férfi fogadásból húzta ki egy éjjel a keresztet, és a vállán hazavitte. Amikorra hazaért, megnémult. Ezt követően már nem merte elégetni (pedig ez is a fogadás része volt), hanem a padlásán rejtegette. Egész haláláig néma maradt, csak akkor eredt meg a nyelve, amikor a papnak meggyónta, hogy hová rejtette a keresztet. Ezt a pap prédikálta ki valamikor a harmincas évek legelején (Vincze Sándor sz. 1924)
IrodalomLiszka József: “Szent képek tisztelete…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 113-116. p.
Az adatfelvétel ideje1994
Rövid URL
ID102722
Módosítás dátuma2021. október 26.

Szobor – Nepomuki Szent János, Ürmény [Mojmírovce]
Szobor – Nepomuki Szent János, Ürmény [Mojmírovce]
Település: Ürmény [Mojmírovce]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: víz mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyvíz mellett
Anyag
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1933
Szimbólumkereszt / pálmaág / csillagglória
TelepülésÜrmény [Mojmírovce]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
Az adatfelvétel ideje2014
Rövid URL
ID102102
Módosítás dátuma2021. június 6.

Szobor – Szent Mihály, Tardoskedd [Tvrdošovce]
Szobor – Szent Mihály, Tardoskedd [Tvrdošovce]
Település: Tardoskedd [Tvrdošovce]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Egyéb anyaggránit, mészkő, homokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1935
TelepülésTardoskedd [Tvrdošovce]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratA pajzson a Qvis vt Devs (= „olyan mint az Isten”) latin felirat (héberül: mi-ká-el).
ÁLLÍTTATTA / A TARDOSKEDDI / VASUTASOK ZÁSZLÓ / EGYESÜLETE / MEGALAKULÁSUK / TIZEDIK / ÉVFORDULÓJA / ALKALMÁBÓL / 1935-BEN / EZT / AZ EMLÉKTÁBLÁT / AZ 1998-BAN / ÚJRAALAKULT / TARDOSKEDDI / VASUTASOK ZÁSZLÓ / EGYESÜLETE / KÉSZÍTTETTE
LeírásBeton alapon, hasábos, kétlépcsős lábazaton áll Szent Mihály (Mihály arkangyal) homokkő szobra. A pajzson a Qvis vt Devs (= „olyan mint az Isten”) latin felirat (héberül: mi-ká-el). A felirat fekete gránittáblán a lábazat elülső részének felső mezőjében. Alatta, mészkőtábla logóval és az 1925–1935 évszámmal.
Az adatfelvétel ideje2014
Rövid URL
ID101165
Módosítás dátuma2021. február 12.

Szobor – Szent Flórián szobra – Tornóc [Trnovec nad Váhom]
Település: Tornóc [Trnovec nad Váhom]

Fő téma: szobor

Anyag:

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Anyag
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1924
TelepülésTornóc [Trnovec nad Váhom]
MegyeNyitra
Leírás„A Grécz utca elején áll a tűzvész védőszentjének, szent Flóriánnak az út menti szobra, amelyet 1924-ben a helyi önkéntes tűzoltószervezet megalakulásának 50. évfordulójára állíttattak fel.” (Danter 1993, 70)
IrodalomDanter Izabella: Adalékok Tornóc község néprajzához. In Trnovec nad Váhom – Tornóc. 1113–1993. Kiadva a község első írásos említésének 880. évfordulója alkalmából. Tornóc 1993, 69–80. p.
Rövid URL
ID101151
Módosítás dátuma2021. február 11.

Szobor – Jézus szíve, Bánkeszi (Bánov)
Szobor – Jézus szíve, Bánkeszi (Bánov)
Település: Bánkeszi [Bánov]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1943
TelepülésBánkeszi [Bánov]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratPosledná vôľa PETRA BABINA Ktorý 17. októbra  1942 v 23 roku svojho veku na ruskej fronte položil svôj život na oltár viera a vlasti. „Postavte z mojej pozostalosti v Bánkeszi sochu B. Srdca Ježišovho, aby moji rodáci nikdy nezabúdali na Jeho sväté slová: „Podte ku mne všetci ktorí pracujete a obťažení ste, a ja vás občerstvím,” 1943.
LeírásKétlépcsős beton alapon, hármas, függőleges tagolású műkő lábazaton, a római katolikus templom kertjében áll az ezüstre festett Jézus szíves szobor. A szobor lábánál az állítató, Peter Babin (r. kat. pap) ovális porcelánképe. A felirat a lábazat középső mezejében fekete gránitlapon.
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID31883
Módosítás dátuma2021. október 11.

Szobor – Jézus szíve, Érsekújvár [Nové Zámky]
Szobor – Jézus szíve, Érsekújvár [Nové Zámky]
Település: Érsekújvár [Nové Zámky]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Egyéb helyA plébániatempolom bejárata előtt, attól balra
Anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Szimbólumszív
TelepülésÉrsekújvár [Nové Zámky]
MegyeNyitra
GyűjtőLacza Mária; Liszka József
FeliratCOR JESU SACRATISSIMUM MISERE NOBIS!
Az adatfelvétel ideje2007; 2022
Rövid URL
ID31451
Módosítás dátuma2022. szeptember 10.

Szoborfülkés képoszlop, Vághosszúfalu [Dlhá nad Váhom]
Szoborfülkés képoszlop, Vághosszúfalu [Dlhá nad Váhom]

Részletek

Fő témaképoszlop / szobor
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésSallós Máriácska
Anyag / tégla
Állapot
Datálás1945 előtt
Szimbólumkereszt
TelepülésVághosszúfalu [Dlhá nad Váhom]
MegyeNyitra
GyűjtőBeke Éva; Liszka József; L. Juhász Ilona
LeírásA falu szélén áll a szoborfülkés képoszlop. Sarlós Boldogasszony ünnepén mentek ki egykor oda körmenettel, de a kommunizmus alatt tiltották a körmeneteket. Manapság meg annyira forgalmas lett az út, amelyik mellett áll, hogy ezért nem rendeznek ide körmeneteket. Belőle már 3-4 képet is elloptak.
Az adatfelvétel ideje1999; 2000
Rövid URL
ID30890
Módosítás dátuma2022. szeptember 2.

Szobor – Szentháromság – Felsőaha [Horný Ohaj]

Részletek

Fő témaszobor
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1937
TelepülésSzobor – Szentháromság – Felsőaha [Horný Ohaj]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
FeliratIsten dicsöségére állítatták hálából
TARR KURUCZ IMRE
és neje
KOVÁCS BORBÁLA
édes anyjukkal
KOVÁCS MARGIT
1937-ik évében
LeírásEgylépcsős beton alapon, hasáb formájú talapzaton álló, felfelé keskenyedő, vörösre festett dór oszlop tetején található a szobor. Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül. Fejük felett (dicsfényben) lebeg a Szentlélek galambja. Jézus jobb kezével átkarolva hosszú szárú keresztet tart, bal kezét a szívére helyezi. Az Atyaisten bal kezében jogar, jobbjában országalma. A lábazatra, középtájon egy fém kereszt erősítve, a fekete márványtábla a felirattal a talapzaton.
Az adatfelvétel ideje2013
Rövid URL
ID30885
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Jézus-szíve – Felsőkirályi [Horná Kráľová]

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely
Egyéb helyA település központjában
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1937
TelepülésSzobor – Jézus-szíve – Felsőkirályi [Horná Kráľová]
MegyeNyitra
FeliratJÉZUS SZ. SZIVE
irgalmazz nekünk
1937
LeírásA település központjában, terméskőből rakott talapzaton áll az életnagyságú szobor. Fekete márványtábla, megnyírt tujabokrok.
Az adatfelvétel ideje2000.3.
Rövid URL
ID30879
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Vendel, Gány [Gáň]
Szobor – Szent Vendel, Gány [Gáň]
Település: Gány [Gáň]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1927
Szimbólumbárány / borjú
TelepülésGány [Gáň]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József; fotó: L. Juhász Ilona
FeliratSv. Vendeline / oroduj za nás! / venovali / JOZEF a ŠTEFAN / ORAVEC / a ich manželky / 1927.
LeírásSzent Vendel homokkő szobra Nebojsza irányában a falu szélén. Fákkal körülvéve. A szent feje fölött fémből készült glória, lábainál borjú és bárány.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaInkább elhanyagolt, mint gondozott, rozoga fémkerítés is körbeveszi.
Az adatfelvétel ideje2010
Rövid URL
ID30766
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – Szentháromság – Gány [Gáň]
Szobor – Szentháromság – Gány [Gáň]
Település: Gány [Gáň]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Hely: település szélén

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1922
TelepülésGány [Gáň]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József; fotó: L. Juhász Ilona
FeliratKe cti a chvále SV. TROJICE dal postaviť JÁN AMBRUŠ a manželka MÁRIA RADIMÁK r. 1922 Hoja ml. Sereď
LeírásHomokkőből készült szobor magántelken, a falu szélén, ha Nebojsza felől érkezünk jobboldalt. A talapzaton Mária-dombormű, a felirat aranyozott.
Az adatfelvétel ideje2010
Rövid URL
ID30760
Módosítás dátuma2018. augusztus 28.

Szobor – Jézus-szíve – Gúta [Kolárovo]
Szobor – Jézus-szíve – Gúta [Kolárovo]
Település: Gúta [Kolárovo]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Hely: útkereszteződés / egyéb hely

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyútkereszteződés / egyéb hely
Egyéb helyA faluban, nyolcszögletű kis kertben
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1928
Szimbólumszív
TelepülésGúta [Kolárovo]
MegyeKomárom
GyűjtőTornóczi Nagy Andrea
FeliratÚr Jézusnak, a lelkek királyának az Ő legszentebb Szívének dicsőségére emeltette 1928. évben Madarász Erazmus családja
LeírásNyolcszögletű kis kertben áll az embermagasságnál nagyobb szobor. Betonba ágyazott kovácsoltvas kerítés. Körülötte fenyőfák.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA szobor állaga jó, a környezet viszont nagyon elhanyagolt.
IrodalomTornóczi Nagy Andrea: Gúta belterületének szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 13, (2011), 237–239. p.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID30721
Módosítás dátuma2019. január 13.

Szobor – Szent Mihály – Jányok [Janíky]
Szobor – Szent Mihály  – Jányok [Janíky]
Település: Jányok [Janíky]

Fő téma: szobor

Anyag: egyéb anyag

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő, márvány
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1921
TelepülésJányok [Janíky]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratSzeretet és szívbeli kegyelet
emelte 1921ben e díszes szobrot
Isten nagyobb dicsőségére és
szt. MIHÁLY tiszteletére
KESZÖCZE MIHÁLY
Drága emlékének, kit a világ-
háború a hazai földtől messze
távolban Turkesztánban 1916
máj. 16án reménygazdag férfi-
korának 41. évében fosztott meg
életétől.
Hűséges nejét, drága két gyermekét
és jóságos édesanyját hagyta
maga után gyászos keservben.
Legyen emléke áldott!
Az adatfelvétel ideje2002. 7. 17.
Rövid URL
ID29692
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Vendel – Jányok [Janíky]
Szobor – Szent Vendel  – Jányok [Janíky]
Település: Jányok [Janíky]

Fő téma: szobor

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1921
TelepülésJányok [Janíky]
MegyePozsony
FeliratHirdesse ezen 1921ben emelt
művészi alkotás az alázatos
lelkű szt. VENDEL tiszteletét és
HORVÁTH VENDEL
gyalogos szakaszvezető
nemes emlékét, ki a világháború
vérzivatarja közt távol
szeretteitől, Udinében 1918
aug. 20-án ifjú férfikorának
28. évében hősi halált halt.
Gyászbaborult szülei
felejthetetlenül őrzik
drága emlékét.
LeírásA templom előtt Szent Vendel Rigele Alajos által, 1921-ben készült szobra (SPS-I: 508), amely lehel Zsolt Rigele-monográfiájában nem szerepel (Lehel 1977). A szobor talapzatán a felirat, fölötte egy dombormű, amely katonát ábrázol a harctéren.
IrodalomLehel Zsolt: Rigele Alajos. Bratislava 1977Liszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 109Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 77
Az adatfelvétel ideje1997
Rövid URL
ID29685
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop, piéta-szoborral, Kolozsnéma [Kližská Nemá]
Képoszlop, piéta-szoborral, Kolozsnéma [Kližská Nemá]
Település: Kolozsnéma [Klížska Nemá]

Fő téma: képoszlop / szobor

Anyag: fa / tégla / bádog

Hely: temető

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop / szobor
Melléktémaszoborfülkés képoszlop
Helytemető
Anyagfa / tégla / bádog
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1923
Szimbólumkereszt / szív
TelepülésKolozsnéma [Klížska Nemá]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (foto)
Felirat1923
LeírásKéposzlop a temetőben, az római katolikus templom mellett, benne egy (nem sasvári) piéta-szoborral. M.: 270 cm.
Az adatfelvétel ideje1997; 1998; 2000
Rövid URL
ID29387
Módosítás dátuma2021. április 6.

Szobor – Szentháromság – Kural [Kuraľany]
Szobor – Szentháromság – Kural [Kuraľany]
Település: Kural [Kuralany]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: útkereszteződés

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyútkereszteződés
Anyag
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1922
TelepülésKural [Kuralany]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
FeliratSvätá Trojica
Jeden Boh smiluj sa nad nami

Szent Háromság
Egy Isten Irgalmazz nekünk
--------
Rumpler
Piešťany [A bal oldali négyszögmezőben a következő felirat:] Na česť a chválu Božiu
Zanechala postaviť ILONA KLENKO
Previedli potomci STEFANA KLENKO
v r. 1922
LeírásHomokkőből készült, sárgára festett Szentháromság szobor tagolt, hasábtalapzaton álló dór oszlopra helyezve, Atyaisten, Fiúisten (utóbbi kezében fémből készült kereszt), fölöttük-közöttük a Szentlélek galamb képében (fehérre festve). A talapzat homlokzati részén a fenti, kétnyelvű felirat. Fölötte, szimbolikus szoborfülke előtt fehérre festett Szűz Mária szobor. A szobor az r. kat. templom mögött van (annak háttal áll), a Farnad – Bény közúttal elválasztva.
Az adatfelvétel ideje2012.5.10.
Rövid URL
ID29142
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Mária-képoszlop – Libád [Ľubá]
Mária-képoszlop – Libád [Ľubá]
Település: Libád [Ľubá]

Fő téma: képoszlop / szobor

Anyag: / öntöttvas

Hely: útkereszteződés

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop / szobor
Helyútkereszteződés
Helyi megnevezésMária kép
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1941
TelepülésLibád [Ľubá]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József; Psenák Emese, psenak.emese1@gmail.com
FeliratSzeplőnélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk Mária segíts! 1941.
LeírásA talapzaton álló polichróm homokkő (vagy gipsz?) szobor fölé utólagosan fölszerelt bádog Mária-ház. Beton talapzat, vaskerítés. Orgona- és rózsabokrok, fenyőfa, pünkösdi rózsa. Előtte a talapzaton félig égett gyertyák. Egy, a közelben lakó, Kiss Márk nevű férfi állíttatta. (L.J. 1999) Mária képoszlop. Az objektum maga fehér színű, a Mária pedig kék és fehér színűre festett. A talapzat kőből készült, a szekrény anyaga, melyben a Mária található vas. A szekrény elejére virágtartót készítettek, melyben művirág található. Az objektumot kis zöld kovácsoltvas kerítés veszi körül. (P.E. 2016)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaAz objektumot 1941-ben állították. Káplócki Károly a helyi templom gondnok szerint azért, hogy a háborús hadifoglyok épségben hazatérjenek, viszont más helybéleik szerint egy Kiss Márk nevezetű ember állítatta az objektumot a beteg feleségének Brecska Ilonának gyógyulása érdekében. Az objektum körül művirágok és élővirágok egyaránt találhatóak. A kerítésen belül kis bokrokat ültettek, illetve egy öreg fenyő is áll a képoszlop mellett. A falusiak mindenszentekkor és halottak napján gyertyát gyújtanak itt.
Az adatfelvétel ideje1999; 2016
Rövid URL
ID28915
Módosítás dátuma2018. szeptember 24.

Szobor – Szent Imre – Medve [Medveďov]
Szobor – Szent Imre – Medve [Medveďov]
Település: Medve [Medveďov]

Fő téma: szobor

Anyag: / öntöttvas

Hely: temető

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemető
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1945 előtt
Szimbólumliliom
TelepülésMedve [Medveďov]
MegyeGyőr
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratEmlékül ifj. Fekete Imre ???? ???? életének 21ik évében az uzsoki harcokban Hősi halált halt
LeírásSzent Imre herceg szobra (talán öntöttvas, de meg kellene még egyszer nézni), mészkő talapzaton. Elöl bemélyített keretben a felirat, fölötte az elesett katona porcelánképe. A szent kezében műliliom. A szobor a temetőt átszelő, a központi kereszthez vezető útra néz, pontosan kilencven fokos eltéréssel van tájolva, mint a sírok. Nem jelképes sírnak szánták.
Az adatfelvétel ideje2009
MegjegyzésKék festékkel lefestve a szobor is, talapzat is. Az az öregasszony gondozza akinek hozzátartozói sírjai is a közelben vannak. Nincs rokonságban az elhunyttal.
Rövid URL
ID28660
Módosítás dátuma2019. február 14.

Szobor – Szent Vendel, Nagycsalomja [Veľká Čalomija]
Szobor – Szent Vendel, Nagycsalomja [Veľká Čalomija]
Település: Nagycsalomja [Veľká Čalomija]

Fő téma: szobor

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1940 (?)
Szimbólumbárány / borjú / pásztorbot / pásztortáska
TelepülésNagycsalomja [Veľká Čalomija]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József
FeliratAZ / ISTEN / DICSŐ / SÉGÉRE / ÁLLITATA / [PILO?] / ANSZKI / JÁNOS / 1940
LeírásA szobor a templomkertben áll. Valószínűleg másodlagos elhelyezés.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID28324
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – Szent Vendel, Nagymánya [Veľká Maňa]
Szobor – Szent Vendel, Nagymánya [Veľká Maňa]
Település: Nagymánya [Veľká Maňa]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: egyéb hely

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely
Egyéb helyEgy ház előkertjében
Anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1935
TelepülésNagymánya [Veľká Maňa]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratKU CTI A CHVALE / BOŽEJ A NA PAMIATKU / PARCELACIE PREVEDENEJ / V ROKU 1929 / POSTAVITI DALI PRIDELCY Z VELKEJ MÁŇI / 1935/ [Lent a talapzaton:] / ELLNER ZL. MORAVCE
LeírásEgy családi ház előkertjének sarkában áll (hsz. 88) a szent ülő alakos szobra. Pásztorruhában, ölében fekete, széles karimájú kalap, drótból készült juhászkampó a bal kezében. Jobb kezét a szívére teszi, jobb lábánál egy bárány hever.
IrodalomLegeza László – Szacsvay Péter: Felvidéki utakon. 3. Szakolcától Esztergomig. Budapest 1996, 115. kép
Az adatfelvétel ideje1999
Rövid URL
ID28203
Módosítás dátuma2021. február 21.

Szobor – I. világháborús emlékmű, Negyed [Neded]
Szobor – I. világháborús emlékmű, Negyed [Neded]
Település: Negyed [Neded]

Fő téma: szobor / egyéb típus

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor / egyéb típus
MelléktémaI. világháborús emlékmű
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás1945 előtt
Szimbólumkereszt
TelepülésNegyed [Neded]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
Felirat1914 – 1918 / LEGYEN / ÁLDOTT / EMLÉKETEK
LeírásA templomkertben, háromlépcsős beton alapon áll a vízszsintesen tagolt műkő lábazaton nyugvó, homokkőből készült első világháborús emlékmű. Egy allegorikus női alak nagyjából derékmagasságú feszületre támaszkodik. Előtte egy rohamsisak.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID27902
Módosítás dátuma2021. március 24.

Szobor – Szentháromság – Nyitracsehi [Čechynce]
Szobor – Szentháromság – Nyitracsehi [Čechynce]
Település: Nyitracsehi [Čechynce]

Fő téma: szobor

Anyag: / tégla

Hely: település szélén

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Anyag / tégla
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1931
Szimbólumszőlőfürt
TelepülésNyitracsehi [Čechynce]
MegyeNyitra
FeliratSZENTHÁROMSÁG
EGY ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS A VILÁGHÁBORÚBAN
1914-18. ÉVBEN
ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE
ÁLLITATTA
HAJDÚ JÓZSEF
AZ ÚRNAK 1931. ÉVÉBEN
A HŐSÖK NEVEI:
CSÁMPAI BERTALAN CZUPAK JÁNOS
FÖLDESI KÁLMÁN KLUKA IGNÁCZ
MÉSZÁROS JÁNOS NAGY FERENCZ
NÉMETH MIHÁLY PÓCSIK ANDRÁS
PÓCSIK PÉTER SUBA FERENC
SUBA PÁL SUBA IMRE
SZÁRAZ JÓZSEF
LeírásA szobor a templomkertben áll.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaSzépen karbantartva, előtte művirág-csokor.
Az adatfelvétel ideje2000. 4.
Rövid URL
ID27761
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szentháromság – Pereszlény [Preseľany n/Ipľom]

Részletek

Fő témaszobor
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésSzentháromság
Egyéb helyA község főutcája
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1933
Szimbólumalma / galamb / jogar / kereszt / egyéb szimbólum
TelepülésSzobor – Szentháromság – Pereszlény [Preseľany n/Ipľom]
MegyeHont
GyűjtőBendík Márta, J. Kráľa 37, Ipolyság, tel.:0908-789 882 b.szabo.marta@gmail.com
FeliratISTEN
DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTATTA
Özv. GYEBNÁR JÁNOSNÉ
SZÜL-BALLA MÁRIA
1933 ISTEN DICSŐSÉGÉRE
FELÚJÍTATTA
A HALÁSZ CSALÁD
2008
LeírásA Szentháromság-szobor a község főutcáján áll, kétlépcsős talapzatra helyezett magas, téglalap alakú oszlopon. Az ábrázoláson a Fiú és az Atya felhőtrónuson ül, lábukat a földgolyón nyugtatják, az alattuk kavargó felhőből három angyalarc tekint ki. Fejük felett sugárözönben lebeg a Szentlélek galambja. Jézus jobb kezében hosszú szárú keresztet tart, bal kezét a térdén nyugtatja, feje körül aranyozott, kerek glória látható. Az Atyaisten jobb kezében aranyozott jogar, bal kezében aranyozott országalma, feje felett háromszög alakú aranyozott glória van. A talapzat oszlopfőjére a felújításkor új kovácsoltvas koszorútartót erősítettek. Az első ajánlás bekarcolt és feketével kihúzott szövege fölé fehér márványtáblát tettek, erre vésték aranyozott betűkkel az újabb dedikációt.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA 2008-as felújításkor a szobor környezetét alaposan megtisztították az elburjánzott növényzettől, mindössze a jobb oldalon maradt egy futórózsabokor, a talapzat köré pedig krizantémot (Chrysanthemum) ültettek. A kisemlék ápolását a közelben lakó Halász család végzi.
Az adatfelvétel ideje2011.11.15.
Rövid URL
ID27606
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Nepomuki Szent János, Perse [Prša]
Szobor – Nepomuki Szent János, Perse [Prša]
Település: Perse [Prša]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1932
Szimbólumcsillag / kereszt / pálmaág
TelepülésPerse [Prša]
MegyeNógrád
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (foto)
FeliratSZENT JÁNOS / KÖNYÖRÖGJ / ÉRETTÜNK / 1932
LeírásA római katolikus templom előtt, képoszlopszerű objektum szoborfülkéjében áll Nepomuki Szent János népies, polichróm homokkő szobra. A képoszlop szárán a felirat.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaRendben van, de kultusz nyomai nem fedezhetőek fel.
Az adatfelvétel ideje2005
Rövid URL
ID27601
Módosítás dátuma2021. március 14.

Szobor – Nepomuki Szent János, Farnad [Farná]
Szobor – Nepomuki Szent János, Farnad [Farná]
Település: Farnad [Farná]

Fő téma: szobor

Anyag: fa / beton

Hely: település szélén

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésNepomuki Jankó
Anyagfa / beton
Állapotfelújított
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1933
TelepülésFarnad [Farná]
MegyeEsztergom
GyűjtőCsonka Ákos; Liszka József
FeliratElöl: ISTENNEK / DICSŐSÉGÉRE / EMELTETETT / NEPOMUCENUS / SZENT JÁNOS / TISZTELETÉRE / 1833-ik / ESZTENDŐBEN / FELÚJÍTVA / 2014-BEN / Hátul: FARAGTA / BUJÁK VINCE / A MAGYAR KULTÚRA / LOVAGJA / FARNAD / DÍSZPOLGÁRA / DESAT NORBERT / VÍG VIKTOR / HARANGOZÓ GYULA
LeírásA régebbi, 1933-ban emelt kő szobrot, ami tökrement (lásd a megjegyzésekben) fa szoborra cserélték 2014-ben.  
Az adatfelvétel ideje2012; 2020
MegjegyzésNepomuki Szent János szobor (Nepomuki Jankó) A falu Nyírágó felőli megközelítésével a falutáblán alig áthaladva, jobb oldalon egy 179 éves szakrális kisemlékkel találkozhatunk. Illetve már csak maradványaival sajnos. A kereszteződésben az egyik ház udvarának sarkán, egy tujafa árnyékában áll maradványaiban Nempomuki Szent János szobra. Mára sajnos már csak a talpazat van a helyén, maga a ’szobor’ illetve annak maradványai a talpazat mellett a földön hever. Megrongáltsága olyan mértékű, hogy lényegében csak egy betondarabnak tűnik a hajdani szent szobor. Adatközlőink eredetéről semmit sem tudtak elmondani, de nem is tudhattak, mert ahogy a talpazat feliratának maradványait megvizsgáljuk, rájöhetünk, hogy a szobor 1833-ben látta meg a napvilágot. A felirat a következő: ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE EPES …E…………N …TÉTET NEPOMUCENUS SZENT JÁNOS 1833-ik ESZTENDŐBEN Sajnos a talpazat is eltört, bár valószínűleg ezt még helyrehozták, de a középső két-három sor szinte teljesen olvashatatlanná vált ez által. Lauko Erzsébet (sz. 1935) adatközlőnk szerint még a világháborúba (minden bizonnyal a II. világháborúra gondolt – a szerző megjegyzése) rongálódott meg, elmondása szerint viszont akkor csak a feje törött le, a szobor csonkból sajnos teljesen megállapíthatatlan mindez. Ha a feje letörhetett, akkor, nem kizárt, hogy a további roncsolódások is ekkor keletkezhettek, illetve az óta eltelt évek során. A ház melynek udvarában megtalálható a szobor hosszú évek óta lakatlan, elmondások szerint pozsonyi tulajdonban van. Bánovzsky Izabella (sz.1942) szerint, amíg farnadiak laktak a házban a szobor is viszonylag rendben volt tartva, ám ennek már sok éve. Pedig még a búzaszentelő körmenet állomáshelyéül is szolgált ez a szobor, erre adatközlőnk így emlékezik: „Vót olyan is, hogy búzaszentelés, ezek keresztjáró napok vótak, ez is tavasszal vót, rendesen lobogókkal, kereszttel, prosecióval (énekölve, imádkozva, rozsfüzért mondva) elmentünk ezekhez és ahol közelben búza volt vagy valami termés azt a pap meg is áldotta. Cseke felé egész nem mentünk ki mer messze van, de ide a Nepomuki Szent János szoborhoz igen.” Lauko Erzsébet (sz. 1935) szerint ezen a területen régen még temető is volt, bár erre utaló nyomokat, semmit sem találtunk. Ennek felderítése további kutatásokat igényelne. A szent szobor állapotát tekintve mára a megsemmisülés peremére került, ahonnan már nagy valószínűséggel nincs visszaút, ezért e dolgozat állít végső emléket a szobornak. (Csonka Ákos szakdolgozatából, SJE – 2012)
Rövid URL
ID27538
Módosítás dátuma2021. március 13.

Szobor – Szentháromság – Farnad [Farná]
Település: Farnad [Farná]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás1945 előtt
TelepülésFarnad [Farná]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
LeírásA római katolikus templom kertjében, a templom mögött található a műkő alapon nyugvó, ugyancsak műkőből készült hasábos talapzaton elhelyezkedő dór oszlop, rajta a homokkő Szentháromság-szobor. Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül (lábukkal a földgolyón). Fejük fölött dicsfényben lebeg a Szentlélek kiterjesztett szárnyú galambja. A Fiúisten jobb kezében hosszú szárú keresztet tart (felső része letörve), bal kezét a térdén nyugtatja. Az Atyaisten jobb kezében jogar (hiányzik), bal kezében országalma. A felhők között kis angyalfejek. A felirat a műkő talapzatba vésve:

Vö. Melléklet: Farnad_04a
Az adatfelvétel ideje2012.5.10.
Rövid URL
ID27532
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Ferenc, Érsekújvár [Nové Zámky]
Szobor – Szent Ferenc, Érsekújvár [Nové Zámky]
Település: Érsekújvár [Nové Zámky]

Fő téma: szobor

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaszobor
Helytemplom mellett
Anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő, restaurálás után (2002-ben) már monochróm
Állapotfelújításra szorul
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1926
Szimbólumkereszt / könyv
TelepülésÉrsekújvár [Nové Zámky]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratIn memoriam septimi centenarii SPN Francisci Seraphice erexit familia Conventus Nové Zámky 1226-1926 SPN Francisce ora pro familia tua Seraphici
LeírásA Ferenc rendi templom bejárata mellett áll a málladozó festésű polichróm homokkő szobor (1998). 2002-re restaurálták, meghagyva a kő természetes színét. Viszont a szent alakja, kéztartása megváltozott. Nyilván új szobrot faragtak, s nem az eredeti mintájára!
Az adatfelvétel ideje1998; 2002
Rövid URL
ID27513
Módosítás dátuma2022. szeptember 10.

1 2
47 találat