Szakrális Kisemlék - szakrális kisemlékek
6 találat

Út menti feszület – Csicser [Čičarovce]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típusArma Christi
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumArma Christi (szegek, kalapács, fogó, lándzsa, létra, töviskoszorú, kockák, szivacs) / Kehely / Koponya, csontváz / Szív
TelepülésCsicser [Čičarovce]
MegyeUng
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATA HARAJDA ISTVÁN ÉS NEJE BELLOVICS JULIANNA [Hátul:]Azoknak kik Istent szeretik minden javakra szolgálnak. Róm. 8.28
LeírásA görög katolikus templom előtt áll a mészkőből készült, bádog korpusszal ellátott feszület. A felirat a lábazat homlokzati oldalán, ill. hátul (az idézet helyesen? „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál”). A homlokzati felirat fölött Ádám koéonyája, a fölött lámpás.Két oldalt az Arma Christi szimbólumai domborműves kivitelben, sötétbarna festékkel kiemelve.Kovácsoltvas kerítés.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID31165
Módosítás dátuma2019. március 14.

Kereszt – Bély [Biel]
Kereszt – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag: / egyéb anyag

Hely: egyéb hely

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyAz egykor a két falut összekötő út szélén.
Anyag / egyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1913
SimbólumKehely / Kereszt szimbólum / Egyéb szimbólum
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTATTA
FEKETE ILONA
SZEDLÁK ISTVÁN
FEKETE FERENCZ
1913
LeírásA ma már szinte használaton kívüli út mellett áll, mely egykor Bély és Bacska községet kötötte össze. Az egész objektum homokkőből készült, többszörösen tagolt. A talpazat és a kereszt közötti rész mind a négy oldala háztető formájú. A talpazaton lévő vésett, valaha fehér festékkel kiemelt felirat nehezen olvasható.A feszület tövében dombormű: ablakban kehely, benne ostya. Az ostyába egy keresztet véstek bele, mely nagyon nehezen vehető ki.Láthatóan volt rajta korpusz, de mára már eltűnt. A korpuszt tartó csavarok(?) helyei jól kivehetőek a feszületen.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA feszület alsó részén körbefutó drót látható, mely valószínűleg a virágok rögzítésére szolgál(t). Az objektum tövében, régi, használt mécsesek láthatóak.Az objektum körül nagy az akácos bozót. Az útról nehezen vehető észre. Fényképet körülményes készíteni róla.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31066
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Bély [Biel]
Feszület – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag: / beton / bádog

Hely: temető

Datálás: 19. század

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag / beton / bádog
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1892
SimbólumIHS / INRI / Kehely / Szőlőfürt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS A BÚS SZÍVEK
MEGVIGASZTALÁSÁRA
ÁLLÍTATTA
SIMKO JÁNOS
ÉS HITVES TÁRSÁVAL
SZAKSZON MÁRIÁVAL

1892. Szeptember havában
LeírásA Kisdobráról a faluba vezető út jobb oldalán, a falu szélén, az új temető bejáratánál található a gör. kat. feszület. Talpazata kő vagy beton. Középső talpazata fehérre meszelt. A talpazat bal oldalán sárgabronz színű szimbólumok: Középen egy pellengérszerű objektum, melynek oldalán lánc lóg, s tetején vizeskorsó van. Jobb oldalának létra van támasztva. Bal oldalán korbács(?) látható. Ezek alatt kis díszítés. A talpazat bal oldalán szintén szimbólumok: Középen két lándzsa egymással keresztbe helyezve. A bal oldali lándzsa végére talán szivacs van szúrva. A két lándzsa között fölül kalapács. A lándzsák alatt talán szivacs. Bal oldalon harapófogó, jobb oldalon pénzes zacskó.A kereszten lapos, bádogból készült festett korpusz látható, felette ugyanúgy bádogból készült táblán felirat: INRI.Az objektum tövében, a virágok takarásában még egy szimbólum fedezhető fel: Középen serleg, melyben ostya látható. Az ostyában IHS felirat. Az ostya két oldalából szőlőfürtök nőnek ki, melyeknek levelei és szőlőfürtjei a kehely két oldalán helyezkednek el.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaAz objektum előtt műanyag virágtartókban, vázákban élő és művirágok, továbbá az objektum előtt mécsesek vannak elhelyezve.Az elmondások alapján Perhács Árpád (Perhács Ferenc fia) festette le a lapos bádog korpuszt, és festette újra, újította fel az egész objektumot. Perhács Árpád festi a mai napig a görög katolikusok számára az ikonosztázokat, mivel ő is görög katolikus felekezetű.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31048
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Béd [Pohorany-Bádice]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1989 előtt
Egyéb datálás1973
SimbólumINRI / Kehely / Kereszt szimbólum
TelepülésFeszület – Béd [Pohorany-Bádice]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratIMÁDUNK TÉGED KRISZTUS
ÉS ÁLDUNK TÉGED
MERT A TE SZENT KERESZTED
ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD
A VILÁGOT.
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
FÖL EMELTÉK
1973-BAN

GÁL LAJOS ÉS
VALENTINY IMRE CSALÁDJUK
LeírásAz r. kat. templomom bejárata előtt, attól kissé balra áll, beton alapon a műgránit feszület. Az INRI-tábla és a korpusz ezüstre festett öntöttvas. A felirat mészkő táblán, alatta egy női alakot (vélhetően Eklézsiát) ábrázoló, ezüstre festett, öntöttvas dombormű, amely jobb kezével egy keresztet tart átölelve, a baljában kelyhet, ostyával.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID30951
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Egyéb típus – Bódvavendégi [Hosťovce]

Részletek

Típusegyéb típus / szakrális kisemlékek
Egyéb típusvilágháborús emlékmű
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésVilágháborús emlékmű
Egyéb helytelepülés központja
Állapot
Datálás1989 után
Simbólumalma / Kehely
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőDr. Bodnár Mónika
3630 Putnok
Rákóczi Ferenc u. 66.
Tel.: 00-36-30-521-1995
bodnarm3@gmail.com
FeliratA bódvavendégi világháborús emlékmű felirata:


AZ I. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAI

1919

BALÁZS BÁLINT
CS. BALÁZS ISTVÁN
BENE FERENC
G. BALÁZS GÁBOR
Ifj. BALÁZS ISTVÁN
Id. BALÁZS ISTVÁN
BALÁZS PÁL
JESO ANDRÁS
KIRÁLY ISTVÁN
MATO BENJAMIN
RECSKI ISTVÁN
SZILASI ANDRÁS
SZABÓ ISTVÁN
ZSÓKA ISTVÁN
ZSÓKA JÓZSEF


A II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAI

1945

BALÁZS FERENC
BALÁZS JÁNOS
DOMONKOS BÉLA
HORNYÁK JÁNOS
HARASZTI JÁNOS
ROHÁLY JÁNOS
TURÓCY ISTVÁN
TURÓCY LÁSZLÓ
VISZOKI ISTVÁN
VISZOKI JÁNOS


ÁLLÍTATTA VENDÉGI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
LeírásA r. katolikus templomtól É-ra levő téren, a település központjában, egy 90 cm magas lebetonozott kőtalapzaton álló emlékmű, mely 137 cm szélességben és 166 cm magasságban egy nyitott könyvet formáz. Rajta az egyik oldalon az 1., másik oldalon a 2. világháború áldozatainak nevei olvashatók. A két oldalt középen egy gravírozott leveles nyírfaág választja el, melynek másik ága a jobb oldali névsor alá hajlik. A nyitott könyv mellett mindkét oldalon egy-egy 40 cm átmérőjű, 156 cm magas félhenger formájú gránittömb látható. A bal oldalsóba a koronás magyar címer és az emlékmű állításának az évszáma, a jobb oldalsóba a katolikus és a református jelképek, a kereszt és a kereszt szárába applikált kehely vannak belegravírozva.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaMindenszentekkor mécsest gyújtanak előtte, és virágot is helyeznek mellé.

A világháborús emlékművet Lukács János szepsi kőfaragó és fia készítette.

A rendszerváltást követően, 1995-ben már állítottak egy kopjafát a világháború áldozatainak emlékére, de azon a nevek nem szerepelnek. Ez a kopjafa a temető melletti halottasház előtt található. Készítője Király József helyi ezermester.
Az adatfelvétel ideje2011 nyara-ősze
HozzászólásMéretarányos rajz és fénykép mellékelése is szükséges. Egy-egy település adatlapjaihoz csatolandó egy, az adott település bel- és külterületét is fölvázoló szerkezeti rajza, a legfontosabb útvonalakkal, a templom(ok) és a dokumentációba fölvett szakrális kisemlékek elhelyezkedésének a bejelölésével.
Rövid URL
ID26212
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Temetői feszület – 2 – Királyhelmec [Kráľovský Chlmec]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típuslourdesi Szűz Mária
Helytemető
Anyag / bádog
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI / Kehely
TelepülésKirályhelmec [Kráľovský Chlmec]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásBeton alapon, hasábos műkő lábazat, rajta a bádog feszület. A lábazatban üveggel borított szoborfülke, lourdesi barlangként kialakítva, benne a lourdesi Mária porcelán szobra. Fölötte plasztikus kehely-motívum, kereszt-szimbólumos ostyával. Bádog esővédő borító. Kovácsoltvas kerítés, a feszület két oldalán a kerítés anyagából kinövő egy-egy vas oszlopon virágtartó. Kehely-szerű cserepekben művirág.  Művirág-koszorúk.
Az adatfelvétel ideje2004
Rövid URL
ID23444
Módosítás dátuma2019. március 14.

6 találat