Szakrális Kisemlék - szakrális kisemlékek
15 találat

Kereszt – Bély [Biel]
Kereszt – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag: fa

Hely: egyéb hely

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyA római katolikus templom északi falára rögzítve
Anyagfa
Állapotelpusztult
Datálás1989 előtt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
LeírásA Nagytárkányba vezető út mellett, a parkban, a ´Sennyey kastély mellett, a volt grófi kápolna, ma róm. kat. templom északi falára erősítve állt a fakereszt, mely kb. 1970-ben készült, és kb. 1980-ban lett a templom falára erősítve. Készítője: Bodnár László (1929-2003).
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaAz 1968-as események után az állam engedékenyebb lett a vallásgyakorlással szemben. Ezért a helyi plébános, Manczos Antal, felkérte Bodnár Lászlót, hogy készítsen egy fából készült búcsújáró keresztet. Ezzel nemcsak bélyi róm. kat. templom búcsúján jártak körmenetre, hanem a szomszédos falvak (Nagytárkány, Bacska, Battyán, Lelesz) templomának búcsúján is. 1971 őszén Manczos Antal plébánost a róm kat. egyház áthelyezte Jánokra (Janík). Utódja Vaňo Ernő lett. Az ő működése alatt a búcsújárás be lett tiltva, ezért a fakeresztet a templom falára erősítették.Körülbelül 4-5 évvel ezelőtt ismeretlenek lefeszítették a keresztet a templom faláról, és elpusztították.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31096
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Béla [Belá]
Kereszt – Béla [Belá]
Település: Béla [Belá]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: egyéb hely

Datálás: 18. század

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésHugyosároki kereszt
Egyéb helyKöbölkút felé vezető fő ót mentén
Anyag
Állapotelpusztult
Datálás18. század
TelepülésBéla [Belá]
MegyeEsztergom
GyűjtőPsenák Emese, psenak.emese1@gmail.com
LeírásKő kereszt, melynek már csak a talapzata áll. A talapzat tetején kő imitáció látható.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA valamikori kereszt helyét azért hívják hugyos ároknak, mivel az istállókból innen folyt le a szennyvíz és az esővíz is. A kereszt a Köbölkút felé vezető fő út mentén található. Egyébként ez a kereszt egy másik utat jelölt, ugyanis itt vezetett egy út Muzsláról fel Bélára.Az állíttatásról nem tudtam meg semmit. Azonban az első katonai felmérés térképén a kereszt már jelen van.
Az adatfelvétel ideje2016.8.
Rövid URL
ID31031
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Egyéb típus – Tornahorváti [Chorváty]

Részletek

Típusegyéb típus / szakrális kisemlékek
Egyéb típusSzoborfülke
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésSzoborfülke
Egyéb helyA ház oromzatán
Állapotelpusztult
Datálás19. század
TelepülésTornahorváti [Chorváty]
MegyeTorna (Abaúj-Torna)
GyűjtőDr. Bodnár Mónika3630 PutnokRákóczi Ferenc u. 66.Tel.: 00-36-30-521-1995bodnarm3@gmail.com
LeírásA 19-20. század fordulóján a faluban a házak egy részének az oromzatán szoborfülke volt. Napjainkban már csak egyetlen ilyen ház található, ugyanis a front után minden házat renováltak, a szoborfülkék egy része bizonyára ekkor tűnt el. A templomtól a második, az ún. Dányi-féle ház (Dániel István volt a tulajdonos) szoborfülkéje azonban megvan, de ma már üres, nincs benne szobor, s a falu lakói arra sem emlékeznek, hogy milyen szobor állhatott benne.
Az adatfelvétel ideje2010. 8.
HozzászólásAdatközlő: Pallai János, sz. 1922. Horváti és Pallai Jánosné Köteles Mária, sz. 1930. TornaújfaluLaknak: Horvátiban
Rövid URL
ID30581
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kápolna – Komárom [Komárno]

Részletek

Típuskápolna / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Helyi megnevezésSárkány-kápolna
Egyéb helyA Pokol vendéglő közelében, a mai hídlejárat táján
Állapotelpusztult
Datálás19. század
Egyéb datálás1815 (újjáépítve 1900/1901)
TelepülésKomárom [Komárno]
MegyeKomárom
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírása“A Pokol vendéglő közelében, a mai hídlejárat táján egy kis kápolna állt, melyet a Sárkány testvérek, János és István emeltettek 1815-ben Nepomuki Szent János tiszteletére, miért viharba került hajóikkal megmenekültek. A fogadalmi kápolnát a csapóhíd építése előtt lebontották”.(Mácza 1992, 60. Foto: 115.o.) Új kápolna a szigeten. Erzsébet-szigetünk régi kis kápolnája, a szent-János kápolna, a melyet a hívők májusi ájtatossága idején annyi szeretettel és buzgósággal szoktak látogatni, eltűnt szemünk elől, leromboltatott. De persze e rombolás azért történt, hogy a régi helyébe ujabb, csinosabb épüljön. A története különben a dolognak az, hogy a kis kápolna mély fekvése miatt úgyszólván évről-évre ki volt téve a Duna pusztító árjának, s e végből most az új kápolna magas töltésre épül, nehogy az árvíz veszélyének legyen a jövőben is kitéve. Az új kápolna alapozási munkálata már javában folyik s mint halljuk az épülő kis kápolna május végével fel is fog szenteltetni.Komáromi Lapok 21. évf. 13. szám, 3. o., (1900.3.31.)Mi lesz a Sárkány-kápolnával? A szigeti kis kápolnát, melyet a régi helyén teljesen újra építettetett a róm. kath. egyházi elöljáróság, noha már kerek egy esztendeje áll készen, mindekkorig sem szentelték föl s adták át rendeltetésének. A régi kápolnát, mint tudjuk, mély fekvésénél fogva gyakorta öntötte el a Duna áradása s ép ezért is kellett leromboltatni s ezért épült az új kápolna magas vízmentes alapra, de most meg, mint halljuk, az a baj, hogy a kápolnát övedző területet kellene feltölteni, mivel így vagy 5 lépcsőn juthatni csak föl a kis imaházba, a melyhez pedig annyi szeretettel járultak a multban az arra járó utasok és a kertjeikben foglalatoskodók egy-egy buzgó fohászra!... De a szokásos májusi ájtatosságok alkalmával is meg volt a kis kápolnának az ő maga buzgó közönsége s most hiába való minden buzgósága az áhítatos lelkeknek, mert a kápolna új ajtaja zárva van, nem akar megnyílni!... Hát biz ez nincs rendén, sőt határozottan rosszul van, mert hisz az isten házait az emberek lelki vigaszára szokták fölépíteni s épen nem azért, hogy aztán azok zárva maradjanak s ne legyenek hozzáférhetők. Ha csak az az akadály, hogy a kápolna környékét magasabbra kell tölteni, az még nem olyan elháríthatatlan nehézség, melyért zárva kellene tartani ezt a kis hajlékát az Úrnak, ép ezért arra kérjük az illetékes tényezőket, hogy a hivő lelkek örömére szenteljék föl s nyissák meg valahára újból ezt a kis kápolnát!Komáromi Lapok 22. évf. 16. szám, 4. o. , (1901.4.20.)Mi lesz a Sárkány-kápolnával? czím alatt a Komáromi Lapok 16-ik számában felszólal valaki, s kikel a miatt, hogy a róm. kath. egyházi előljáróság által teljesen újraépített szigeti kis kápolnát — noha már kerek egy esztendeje áll készen, — mindekkorig sem szentelték fel s adták át rendeltetésének. Miután a kápolnát nem a hitközségi előljáróság, hanem a családi alapítványból mint gondnok én építtettem újra, s a felszentelés idejének meghatározása is rajtam állván, annak késleltetésében is csak én vagyok a hibás, szükségét látom annak, hogy a hitközségi előljáróságról a felelősséget magamra hárítsam, egyidejűleg a felszólalót felvilágosítsam, hogy a felszentelés azért késik, mert a kápolna falazata kevés szellőztetés folytán a festésre még ezideig eléggé ki nem száradt, továbbá mert a föltöltési munkálat még nincs befejezve, és végre mert a jelen helyzet mellett az előtér sem rendezhető. De eltekintve ezektől és attól is, hogy mi sem indokolná azt, miszerint az alapítvány ideiglenes lépcsőzet költségeivel terheltessék, nem lehetett a kápolnát rendeltetésének ezideig átadni még azért sem, mivel az apadással a föltöltés azonnal kezdetét veszi, a reggeli és délutáni ájtatosságokat pedig ott, a hol a köveket egész napon át törik, zúzzák, a földet hangos lármával naphosszat talicskázzák — úgy sem lehetett volna megtartani. Hát lehet hogy igaza van a tisztelt ájtatoskodónak, midőn azt írja, hogy ”biz ez nincs rendjén, sőt határozottan rosszul van” de arra kérem gyakoroljon ezúttal egy kis keresztényi türelmességet, s ha már ”áhitatos lelke” annyira szomjúhozza a ”megvigasztalást” addig is mig a földmunkálathoz a Duna apadása folytán megfelelő anyag kerül rendelkezésre, legyen kegyes az Úrnak többi hozzáférhető hajlékába, esetleg a Szent József kápolnába elfáradni, a hol a szigeti kápolna szokásos ájtatosságai ez évben is az alapítványi levélben meghatározott időben naponkint rendesen megtartatni fognak. Sárkány Ferencz alapitványi gondnok..Komáromi Lapok 22. évf. 17. szám, 4.o. , (1901.4.27.)Ájtatosságok a szigeti-kápolnában- az ünnep nyolcada alatt naponta este fél hétkor ájtatosságok, litániák (május 15-től 22-ig)- május 16-án, csütörtökön, reggel negyed 8-korKatolikus Értesítő 8. évf., 7-8. szám, 5.o., (1940.5.1.)Május 16-án, Nepomuki Szent János napján reggel egynegyed 8 órakor szentmise lesz az Erzsébet-szigeti kápolnában. Május 15-én, az ünnep nyolcada alatt pedig délután fél 6 órakor litániák lesznek.Katolikus Értesítő 10. évf., 9-10. szám, 3.o., (1942.5.1.)
IrodalomKatolikus Értesítő 1940, 1942Komáromi Lapok 1900, 1901Liszka József: A hallgatag mártír komáromi emlékei. Nepomuki Szent János tisztelete városunkban. Komáromi Lapok 1998/19, 7Mácza Mihály: Komárom. Történelmi séták a városban. Madách, Pozsony 1992
Rövid URL
ID29300
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Út menti kereszt – Cakó [Cakov]

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésKereszt
Állapotelpusztult
Datálás1989 előtt
Egyéb datálás1950-es évek
TelepülésCakó [Cakov]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőGecse Annabella
LeírásNem létező kereszt helye. A házban az 1950-es években egy cigány ember élt, ő állíttatott keresztet a háza elé, nagyjából a 67. fotón látható, frissen ültetett orgonafácska helyére. A keresztet a rozsnyói püspök fel is szentelte az egyik cakói búcsú (Mária Nevenapja, szeptember 12.) alkalmával. Informátor: Gecse Zoltán, Baraca 42., (született 1946-ban). Az esemény azért maradt meg az emlékezetében, mert gyerekkorában ministránsként részt vett ezen a szertartáson.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID27561
Módosítás dátuma2018. december 31.

Kereszt – Farnad [Farná]
Település: Farnad [Farná]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag: fa

Hely: határ

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helyhatár
Anyagfa
Állapotelpusztult
TelepülésFarnad [Farná]
MegyeEsztergom
GyűjtőCsonka Ákos
LeírásBánovszky Izabella (sz. 1942) szerint már a falun kívül Kural felé jobb oldalt bent a határ közepén is volt valaha egy fa kereszt: „Kural felé, ahol a szőlőhegy kezdődik, bent a mező közepén régen volt egy fa kereszt, tudom mert nekünk arra volt szőlőnk régen, de az talán már Kuralhoz is tartozott, mert kuraliak ápolták, gondozták. Nagyjából Ölved és Kural és Farnad között vót. De én azt már nagyon régen nem láttam, szerintem az már elpusztult, vagy elvitték onnan.” A megnevezett helyen semmit sem találtunk, ezért okkal feltételezhetjük, hogy a szakrális kisemlék mára már nem létezik.
(Csonka Ákos szakdolgozatából, SJE – 2012)
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID27539
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szőgyén [Svodín]
Település: Szőgyén [Svodín]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: határ

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyhatár
Anyag
Állapotelpusztult
TelepülésSzőgyén [Svodín]
MegyeEsztergom
Leírás„Hajdan volt egy Mária-szobor a rendeskúti pusztán”.
(Gábris 1995, 163)
IrodalomGábris József: Szőgyén. Szőgyén 1995, 163. p.
Rövid URL
ID27428
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Szőgyén [Svodín]
Település: Szőgyén [Svodín]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Hely: határ

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helyhatár
Helyi megnevezésLehotkayi kereszt
Állapotelpusztult
Datálás1945 előtt
TelepülésSzőgyén [Svodín]
MegyeEsztergom
LeírásA rendeskúti puszta közelében „jobb oldalt állott az 1930-as években emelt Lehotkai kereszt, melynek már a nyoma sem lát-ható.”
(Gábris 1995, 163)
IrodalomGábris József: Szőgyén. Szőgyén 1995, 163. p.
Rövid URL
ID27427
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Anna – Szőgyén [Svodín]
Település: Szőgyén [Svodín]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: határ

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyhatár
Anyag
Állapotelpusztult
TelepülésSzőgyén [Svodín]
MegyeEsztergom
Leírás„A rendeskúti pusztára a Paskonyokon keresztül vezető hajdani út kezdetén, a Község felől haladva, bal oldalt Szent Anna-szobor állott, melyből már csak a téglából épült alapzat látható.” (Gábris 1995, 163)
IrodalomGábris József: Szőgyén. Szőgyén 1995, 163. p.
Rövid URL
ID27426
Módosítás dátuma2017. december 29.

Kápolna – Szőgyén [Svodín]

Részletek

Típuskápolna / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Állapotelpusztult
Datálás18. század
TelepülésSzőgyén [Svodín]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
LeírásAz Almavölgyben egykor létezett kápolnáról lásd a mellékletben: Szogyen_10a
IrodalomGábris József: Szőgyén. Szőgyén 1995, 161. p.
Szabó József: Visszaemlékezés Szölgyénre. Magyar Sion 3, 1865, 334–359, 414–425. p.
Az adatfelvétel ideje1998
Rövid URL
ID27418
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop – Udvard [Dvory nad Žitavou]

Részletek

Típusképoszlop / szakrális kisemlékek
Anyagfa
Állapotelpusztult
TelepülésUdvard [Dvory nad Žitavou]
MegyeKomárom
LeírásÉrsekújvár felé vezető út mellett áll a vékony fa oszlopra erősített Mária-ház.
Az adatfelvétel ideje29.05.1999
Rövid URL
ID27386
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Vendel szobra – Vásárút [Trhová Hradská]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyi megnevezésVendelénusz
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotelpusztult
Datálás19. század
TelepülésVásárút [Trhová Hradská]
MegyePozsony
LeírásA falu szélén, a Nádszeg felé vezető út mentén, a Réten, “a vásárúti hivők által tett alapítványból” (az adatot a helyi önkormányzaton található szoborjegyzékből vettem) állíttatták Szent Vendel (Vendelénusz) szobrát. Ma már csak a ledöntött, függőleges bordázatú talapzat található ott meg. Hiányzik belőle az a márványtábla [?] is, amelyen egykoron a felirat lehetett. A szobrot a hatvanas években a helyi orvos (dr. Koncz Lajos) a kertjébe szállíttatta, s ma is ott látható. Feje hiányzik, szakszerűtlenül pótolva, egyébként szabályos pásztoröltözékben, köpenyben, tarisznyával a vállán, imára kulcsolt kezekkel ábrázolta a szentet a szobor készítője.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 116
Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 88-89
Az adatfelvétel ideje1993
Rövid URL
ID27055
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop – Tejfalu [Mliečno]

Részletek

Típusképoszlop / szakrális kisemlékek
Állapotelpusztult
Datálás19. század
Egyéb datálás1899
TelepülésTejfalu [Mliečno]
MegyePozsony
LeírásKéső klasszicista képoszlop, felújítva 1899-ben. A szoborfülkében a Szentháromság, Szent János evangélista és Szent Vendel egy-egy plasztikája — írja róla a műemlékjegyzék (SPS-II, 324). Ezzel szemben a helybéliek segítségével sem sikerült rábukkannom, s a helység monográfusa, Presinszky Lajos sem tud róla.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 115
Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely Liszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 115
Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 87
Az adatfelvétel ideje1994
Rövid URL
ID26756
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop – Gúta [Kolárovo]
Képoszlop – Gúta [Kolárovo]
Település: Gúta [Kolárovo]

Típus: szakrális kisemlékek

Anyag: tégla

Hely: határ

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Típusszakrális kisemlékek
Helyhatár
Anyagtégla
Állapotfelújításra szorul / rossz / elpusztult
Datálás1945 előtt
Egyéb datálás1925
TelepülésGúta [Kolárovo]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József (rajz); Tornóczi Nagy Andrea (foto, 2011); Katarína Vajliková (foto, 2019)
FeliratRÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK EMELTETTE 1925 ÉVBEN FORRÓ PÁL és neje KÜRTI MÁRIA
LeírásNemesócsa és Bogyarét felől, Gúta irányában, a főútról egy tanya felé nyíló dűlőút leágazása mellett állott egykor a képoszlop (emlékszem rá, a nyolcvanas évek közepe táján még ép volt, s mintha Mária-szobor is lett volna benne), ám ma már csak a téglából készült talapzat maradt meg (magasság: 120 cm), s az is rettenetesen rossz állapotban. Csak a talapzat egy része látható (egy koszorútartó fém kampóval), s a fent megadott magasság is erre vonatkozik. A feliratot tartalmazó süttői vörös mészkő tábla még a helyén. Tornóczi Nagy Andrea 2011-ben még rosszabb állapotban találta, majd Katarína Vajliková 2019-es felvételén az objektum helyét már csak téglamaradványok és egy háromszögelési pont jelzi.
Az adatfelvétel ideje1998; 2011; 2019
Rövid URL
ID23657
Módosítás dátuma2019. március 5.

15 találat