Szakrális Kisemlék - szakrális kisemlékek
18 találat

Harangláb – Bély [Biel]
Harangláb – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: harangláb / szakrális kisemlékek

Anyag: tégla

Hely: útkereszteződés

Datálás: 19. század

Részletek

Típusharangláb / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Anyagtégla
Állapotfelújított
Datálás19. század
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
LeírásA harangláb a falu központjában, a Fő utcát és a Park utcát elválasztó kereszteződésben áll. Valószínűleg téglából épült, a négyzet alaprajzú, téglatest formájú objektum, melynek mind a 4 oldalán ablak van. Tetőszerkezetét tekintve sátortetős, melynek csúcsán kereszt látható. Bejárati ajtaja fából készült. Építése a 19. századra tehető, mivel az objektum jelenléte már a második katonai felmérés térképén is jelezve van. Felújítására körülbelül 3-4 évvel ezelőtt került sor, mikor is a harangláb szigetelést, új tetőszerkezetet, ereszt kapott. A tetőszerkezetet szurkos zsindellyel fedték.Funkcióját (napi háromszori harangozást) a mai napig betölti.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaAz objektumot fém kerítés veszi körbe.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31099
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Bély [Biel]
Kereszt – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag: fa

Hely: egyéb hely

Datálás: 1989 előtt

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyA római katolikus templom északi falára rögzítve
Anyagfa
Állapotelpusztult
Datálás1989 előtt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
LeírásA Nagytárkányba vezető út mellett, a parkban, a ´Sennyey kastély mellett, a volt grófi kápolna, ma róm. kat. templom északi falára erősítve állt a fakereszt, mely kb. 1970-ben készült, és kb. 1980-ban lett a templom falára erősítve. Készítője: Bodnár László (1929-2003).
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaAz 1968-as események után az állam engedékenyebb lett a vallásgyakorlással szemben. Ezért a helyi plébános, Manczos Antal, felkérte Bodnár Lászlót, hogy készítsen egy fából készült búcsújáró keresztet. Ezzel nemcsak bélyi róm. kat. templom búcsúján jártak körmenetre, hanem a szomszédos falvak (Nagytárkány, Bacska, Battyán, Lelesz) templomának búcsúján is. 1971 őszén Manczos Antal plébánost a róm kat. egyház áthelyezte Jánokra (Janík). Utódja Vaňo Ernő lett. Az ő működése alatt a búcsújárás be lett tiltva, ezért a fakeresztet a templom falára erősítették.Körülbelül 4-5 évvel ezelőtt ismeretlenek lefeszítették a keresztet a templom faláról, és elpusztították.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31096
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Bély [Biel]
Kereszt – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag: / egyéb anyag

Hely: egyéb hely

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyAz egykor a két falut összekötő út szélén.
Anyag / egyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1913
SimbólumKehely / Kereszt szimbólum / Egyéb szimbólum
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTATTA
FEKETE ILONA
SZEDLÁK ISTVÁN
FEKETE FERENCZ
1913
LeírásA ma már szinte használaton kívüli út mellett áll, mely egykor Bély és Bacska községet kötötte össze. Az egész objektum homokkőből készült, többszörösen tagolt. A talpazat és a kereszt közötti rész mind a négy oldala háztető formájú. A talpazaton lévő vésett, valaha fehér festékkel kiemelt felirat nehezen olvasható.A feszület tövében dombormű: ablakban kehely, benne ostya. Az ostyába egy keresztet véstek bele, mely nagyon nehezen vehető ki.Láthatóan volt rajta korpusz, de mára már eltűnt. A korpuszt tartó csavarok(?) helyei jól kivehetőek a feszületen.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA feszület alsó részén körbefutó drót látható, mely valószínűleg a virágok rögzítésére szolgál(t). Az objektum tövében, régi, használt mécsesek láthatóak.Az objektum körül nagy az akácos bozót. Az útról nehezen vehető észre. Fényképet körülményes készíteni róla.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31066
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Bély [Biel]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyA vasút területén, egykor a falu szélén.
Anyagöntöttvas
Állapotfelújításra szorul
SimbólumINRI
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTATTA
PERHÁCS JÁNOS
ÉS NEJE
ERZSÉBET
LeírásA feszület a vasút mai területén, az út szélén áll, ahol az út két oldalán lakóházak álltak az 1970-es évekig. A tiszacsernyi átrakodó állomás kiterjesztésével Bély község a vasút másik oldalára eső telkeit, termőföldjeit az állami vasutak fölvásárolták, és a lakóházakat lebontották. Azonban a kereszt a mai napig fennmaradt.Az objektum talpazata hasáb alakú, amely többszörösen tagolt, és erősen rongálódott. A talpazat felső részén szürke fémszegély fut körbe. A talpazaton, fekete márványtáblán felirat olvasható. Évszám nincs. A felirat lehet, hogy később került rá. A feszületet feketére festett kovácsoltvas kerítés veszi körbe. A fekete színű kovácsoltvas feszület a talpazatba van rögzítve. A korpusz fémből készült, sárgabronz festékkel van lefestve. A korpusz felet felirat: INRI. A feszület végein szép kovácsoltvas díszítés látható.A feszület alján Szűz Mária látható egy sárgabronz keretű, fekete alapú ablakban(?). Karjai a mellkasán keresztbe téve.A korpusz és Szűz Mária között, a kereszt középső részén fekete, ovális fémtábla található, melynek szélén leveles növény fut körbe. A táblán felirat nincs. A korpusz, Szűz Mária és az őt körülvevő ablak(?)keret sárga bronzfestékkel van lefestve. A feszület mögött fekete színű fém támaszték, melynek alsó vége a talpazatba van rögzítve, felső vége fémcsavarral van rögzítve a kereszt hátsó oldalához.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA talpazat vakolata rongálódott, erősen hullik. A talpazaton a korábbi szürkés festés még látszik, de már erősen kopik, hullik a vakolattal együtt. A feszület kovácsoltvas része ép, szépen rendbe van tartva.A feszület tövében, a talpazaton, Szűz Mária előtt, testét kicsit eltakaró befőttes üvegben lévő virágcsokor van elhelyezve. A befőttes üveg dróttal van a kereszthez rögzítve. A virág mellett mécses van elhelyezve. Az elmondások alapján jelenleg Perhács Ferenc és családja gondozza a feszületet.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31059
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Bély [Biel]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyagöntöttvas / egyéb anyag
Egyéb anyagműkő
Állapot
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratFELTÁMADUNK
LeírásAz új temető dombjának tetején, szinte az egész temető közepén áll a műkőből készült róm. kat.feszület, mely többszörösen tagolt. A korpusz fémből készült. Színe a bronz és réz színe között lehet. A talpazaton lévő felirat félkörívben van belevésve: FELTÁMADUNK. A felirat alatt kereszt szimbólum. Évszám, készítő neve nincs feltüntetve.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaAz objektum előtt mécsesek, műanyag vázákban élő-, és művirágok találhatóak.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31055
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Bély [Biel]
Feszület – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag: / beton / bádog

Hely: temető

Datálás: 19. század

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag / beton / bádog
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1892
SimbólumIHS / INRI / Kehely / Szőlőfürt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS A BÚS SZÍVEK
MEGVIGASZTALÁSÁRA
ÁLLÍTATTA
SIMKO JÁNOS
ÉS HITVES TÁRSÁVAL
SZAKSZON MÁRIÁVAL

1892. Szeptember havában
LeírásA Kisdobráról a faluba vezető út jobb oldalán, a falu szélén, az új temető bejáratánál található a gör. kat. feszület. Talpazata kő vagy beton. Középső talpazata fehérre meszelt. A talpazat bal oldalán sárgabronz színű szimbólumok: Középen egy pellengérszerű objektum, melynek oldalán lánc lóg, s tetején vizeskorsó van. Jobb oldalának létra van támasztva. Bal oldalán korbács(?) látható. Ezek alatt kis díszítés. A talpazat bal oldalán szintén szimbólumok: Középen két lándzsa egymással keresztbe helyezve. A bal oldali lándzsa végére talán szivacs van szúrva. A két lándzsa között fölül kalapács. A lándzsák alatt talán szivacs. Bal oldalon harapófogó, jobb oldalon pénzes zacskó.A kereszten lapos, bádogból készült festett korpusz látható, felette ugyanúgy bádogból készült táblán felirat: INRI.Az objektum tövében, a virágok takarásában még egy szimbólum fedezhető fel: Középen serleg, melyben ostya látható. Az ostyában IHS felirat. Az ostya két oldalából szőlőfürtök nőnek ki, melyeknek levelei és szőlőfürtjei a kehely két oldalán helyezkednek el.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaAz objektum előtt műanyag virágtartókban, vázákban élő és művirágok, továbbá az objektum előtt mécsesek vannak elhelyezve.Az elmondások alapján Perhács Árpád (Perhács Ferenc fia) festette le a lapos bádog korpuszt, és festette újra, újította fel az egész objektumot. Perhács Árpád festi a mai napig a görög katolikusok számára az ikonosztázokat, mivel ő is görög katolikus felekezetű.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31048
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Bély [Biel]
Kereszt – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag: egyéb anyag

Hely: templom mellett

Datálás: 1989 után

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Egyéb típusgörög katolikus kereszt
Helytemplom mellett
Egyéb helya templom mellett a templom udvarán
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagcsiszolt gránit
Állapot
Datálás1989 után
Egyéb datálás2016
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratIsten dicsőségére
állítatta
a Rózsafüzér társulat
és a gör. kat. hívek.

Bély 2016.
LeírásA Tiszacsernyőbe (Čierna nad Tisou) vezető út mellett, az „ócska” temetővel átellenben, a gör. kat. templom udvarán áll a 2016-ban felállított gör. kat. kereszt. Alapja beton, középső talpazata és maga a kereszt csiszolt gránitból készült.A hívek elmondása alapján Péter és Pál napján (június 29.) avatták fel.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA talpazat tetején, a kereszt előtt műanyag virágcserépben virág. Az objektum körül műanyag virágcserepekbe és földbe ültetett virágok, melyek szépen rendbe vannak tartva.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31045
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Bély [Biel]
Kereszt – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: kereszt / szakrális kisemlékek

Anyag: / öntöttvas

Hely: temető

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag / öntöttvas
Állapotfelújításra szorul
Datálás1945 előtt
Egyéb datálás1920
SimbólumINRI
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
Felirat1920
LeírásA régi temető alsó felében, a református fejfák, sírjelek közelében áll az objektum, mely többszörösen tagolt. Alapja hasított kövekből áll, melyeknek kocka és más formájuk van. A középső talpazat is kőből készült, benne vésett, sárgabronz festékkel kiemelt évszám: 1920.A középső talpazat kőből készült, melynek bal oldala gyengébben, hátsó oldala erősen repedezett. Ezt leszámítva jó állapotban van. A fém kereszt a talpazatba van rögzítve. A kereszt és korpusz fémből készült. A kereszt szép kovácsoltvas mű, tele kovácsoltvas díszítésekkel. A kereszt alsó részén Szűz Mária látható, melle felett két karja keresztbe téve, körülötte félköríven körbefutó kovácsoltvas rózsák. Szűz Mária, a korpusz és a körbefutó rózsák szürke színűek. A kereszten Szűz Mária és korpusz között ovális fém tábla található, melyen valószínűleg egykor felirat volt.A keresztet egy kovácsoltvas rúd támasztja meg hátulról, melynek alsó vége a talpazatba, felső vége csavarral van a kereszt hátsó oldalához rögzítve.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA kereszt első és hátsó részén madzaggal, illetve szalaggal rögzített műanyag koszorúk találhatóak. A talpazaton, a kereszt tövében mécsesek állnak.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31040
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Út menti feszület – Bély [Biel]
Út menti feszület – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1916
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratÁLLITATTA BREZO JÁNOS ÉS NEJE SKOVICS JULIANNA 1916
LeírásA régi temető közepén áll az objektum. Csak a talpazat maradt meg. Az elmondások alapján a feszület fémből volt, és valószínűleg fémkereskedés céljából lopták el, mely jelenség gyakori volt a régi temető területén 4-5 évvel ezelőtt.Mára csak a talpazat maradt meg, melyen vésett, bár kopott, de olvasható felirat látható.A talpazat körül három nagyobb törött darab található az objektumból.A talpazat tetejének jobb alsó sarkában fekete festékkel, vagy korommal vagy szénnel írott felirat:K.R.(?) BÉLY
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31036
Módosítás dátuma2019. március 6.

Út menti feszület – Bély [Biel]
Út menti feszület – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag: / beton / öntöttvas

Hely: temető

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag / beton / öntöttvas
Állapot
SimbólumINRI
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
LeírásA Tiszacsernyőbe (Čierna nad Tisou) vezető út mellett található a már használaton kívüli régi, más néven „ócska” temető. A feszület a temető lépcsős bejáratától pár méterre található. Az objektum többszörösen tagolt. A talpazat valószínűleg beton. A középső talpazat fehérre meszelt, felirat nincs. A meszelés kopott. A kereszt és a korpusz fémből készült. A kereszt formája, díszítése a falu központjában lévő róm. kat. feszülettel hasonlatos. A kereszt színe fekete, a végein lévő gótikus díszítések szürke színűek. A korpuszt sárgabronz festékkel festhették le, mely mára erősen lepattogzott és lekopott. A korpusz felett felirat:I.N.R.I.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA kereszt alsó részén madzaggal odaerősített műanyag koszorú, tövében műanyag virágtartóban művirágok láthatóak. Az objektum előtt mécsesek vannak.
Az adatfelvétel ideje2016.9.27.
Rövid URL
ID31033
Módosítás dátuma2019. március 6.

Út menti feszület – Bély [Biel]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Anyagbádog / egyéb anyag
Egyéb anyagműkő
Állapot
Datálás1945 előtt
Egyéb datálás1936
SimbólumINRI
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József; Turcsányi Dániel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTÁK A BÉLYI GÖR.KAT. HÍVEK 1936
LeírásA falu belterületén áll a műkő feszület, pléh-Krisztussal. A környezet szépen ápolt. (L.J. 2005) A falu központjában, a teniszpálya mellett, a református templom és az első világháborús emlékmű között, az út mellett található. Az objektum többszörösen tagolt. A talpazat és maga a kereszt műkőből készült. A talpazat alsó része feltűnően sötétebb az objektum többi részétől. A kereszten lévő színes, festett korpusz, lapos bádogból készült, mely fém csavarokkal van rögzítve a műkő kereszthez. Az objektum mellső részén, az talpazat jobb alsó sarkában vésett nehezen kiolvasható felirat: JEHOREK. Talán a készítő neve(?) (T.D. 2016)
Az adatfelvétel ideje2005; 2016
HozzászólásA feszület drótkerítéssel van körbekerítve, és csak elölről közelíthető meg, szépen rendbetartott járólapokon. A kerítés belső oldalán a kereszt körül többféle, szépen rendbetartott virág, bokor található. A feszület tövében mécsesek, műanyag vázában művirág látható. Magán a feszületen madzaggal rögzített műanyag koszorú található. A feszület középső talpazata két oldalt megrepedt. Egyik oldalán, és a talpazat alján körbefutó javításnyomok, ragasztónyomok figyelhetőek meg. (T.D. 2016)
Rövid URL
ID26148
Módosítás dátuma2018. október 8.

Út menti feszület – Bély [Biel]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Anyagöntöttvas
Állapot
Datálás19. század
Egyéb datálás1888
SimbólumINRI
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József; Turcsányi Dániel
FeliratJöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megnyugtatlak titeket. Máté 11.28.
LeírásA falu belterületén, egy y-alakú útkereszteződésben áll a fehérre festett, öntöttvas feszület. Kovácsoltvas kerítéssel övezve. A betonban: 1888 (L.J., 2005) A község központjában, a Fő utcát kettészelő kereszteződésben, a Harangláb előtt áll többszörösen tagolt, római katolikus feszület. Alapja kő, talpazata tégla vagy agyag. A talpazat mind a négy oldalát fém szegély veszi körül. Az oldalakon valószínűleg gipszből készült aranybronz festésű díszítés fut körbe. A talpazat mellső oldalán valószínűleg gipszből készült aranybronz festésű felirat olvasható Máté evangéliumából. Maga a kereszt és a korpusz fémből készült. A kereszt fehér színű, a korpusz aranybronz festésű. A kereszt végein gótikus stílusú díszítés figyelhető meg. A kereszt felső végein ezek a díszítések aranybronz festésűek, az alsó részén lévők fehér színűek. A korpusz felett INRI-tábla. Állapota jó. Néhány helyen az aranybronz festés, és a díszítés lekopott. (T.D. 2016)
Az adatfelvétel ideje2005; 2016
HozzászólásA fém feszület alsó részén fémből készített virágtartó van, benne befőttes üvegben virágcsokor. A talpazat előtt egy cserép földben művirág, mellette mécsesek és virágcsokor elhelyezésére szánt befőttes üveg található. A feszület körüli meghagyott talajon szépen ápolt virágok vannak. (L.J. 2005) A feszület eredetileg kelet felé nézett. Most dél felé néz. Az objektumot fehérre festett kovácsoltvas kerítés vette körül. (T.D. 2016)
Rövid URL
ID26131
Módosítás dátuma2018. október 8.

Szobor – Szent Vendel – Bély [Biel]
Szobor – Szent Vendel – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 18. század

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás18. század
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásA helyi hagyomány alapján a falu birtokos családja, a Sennyeyek állíttatták. A templom mellett ma is látható a szobor ledöntött homokkő talapzata, bár eredetileg – az elmondások alapján – a falu Nagytárkány felőli végén, a „nagy kanyarban”, háttal a kastélynak, az úton haladók felé nézve állott. Előoldalán egy téglalap alakú bemélyedés, amelybe eredetileg vagy egy márványtáblán lehetett a felirat, vagy magába a homokkőbe vésve. E bemélyedés fölött egy félkör záródású, hasonló vájat, amely mintha egy dombormű keretét adná. A nehezen kivehető relief egy állat(bárány?) körvonalait mutatja. A második világháború alatt annyira megrongálódott (a helybéliek szerint a szovjet katonák céltáblaként használták), s további vandál rongálások veszélyének is ki volt téve, ezért a r. kat. lelkész azt tanácsolta, hogy a megszentelt szobrot inkább ássák el valahol a kastély kertjében. Ez meg is történt, s csak az 1980-as évek második felében ásták ki újra. Egy helyi gyógyszerész szerette volna megjavíttatni, de olyan rossz állapotban találták, hogy erről lemondott. Az életnagyságot megközelítő, mészkőből készült, késő-barokk (rokokó) szobor ma egy magánkertben áll. Hiányzik a feje, bal karja is le van törve, botjának is csak egy kis töredéke látszódik, de így is pontosan felismerhető, hogy Szt. Vendelt ábrázolja. Stilizált, rokokós pásztorruhában, tarisznyával az oldalán, jobb kezét a szívére téve látjuk a szentet. Lábainál ugyancsak alaposan megrongált két apróállat (kutya és/vagy bárány) hever. (L. J. 2005)   Egy bélyi magánporta udvarán található Szent Vendel nagyon rossz állapotban lévő szobra. A szobor homokkőből készült. Talpazata a bélyi róm. kat. templom mellett található. Feje hiányzik. Felirat se a szobron, se a talpazaton nem olvasható. Szt. Vendel pásztoröltözékben látható. Vállán köpeny, hátul a derekán hatalmas tarisznya, hátán hátulra csúsztatott széles karimájú, erősen rongálódott kalap. Jobb karja letört, de jobb keze megmaradt, melyet a szívére helyez, ujjai azonban letöredeztek. Feje hiányzik: az elmondások alapján a II. világháború alatt egy orosz harckocsi csöve verte le a fejét. Bal karja lefelé hajlik, de keze letört, valószínűleg pásztorbotot tartott benne. Lábainál kétoldalt vélhetőleg bárányok. A bal lába melletti bárány feje/pofája(?) erősen rongálódott. A jobb lába melletti bárány viszonylag ép állapotban van. Bal lába előrelépő pozícióban van, így két lába között talán egy pásztorkutyát vélhetünk felfedezni.(T.D. 2016)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírása„Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. A mondás a Bélyben, egykor a falu szélén álló Vendel-szoborra utal (nagytárkányi forrás). Arra, hogy a mondás pontosan mit takar, szabatos választ nem kaptam. Egy alkalommal, állítólag, amikor a marhavész nagy károkat okozott az állatállományban, a szobrot, büntetésből megfordították. A történetet a bélyiek nem erősítették meg.
IrodalomLiszka József: „Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. Adalék a Vendel-kultusz kárpát-medencei elterjedéséhez. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve XVI. Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007, 165–168. p.
Az adatfelvétel ideje2005
Hozzászólás„Áll, mint Szent Vendel a bélyi faluvégen”. A mondás a Bélyben, egykor a falu szélén álló Vendel-szoborra utal (nagytárkányi forrás). Arra, hogy a mondás pontosan mit takar, szabatos választ nem kaptam. Egy alkalommal, állítólag, amikor a marhavész nagy károkat okozott az állatállományban, a szobrot, büntetésből megfordították. A történetet a bélyiek nem erősítették meg. (L.J. 2005) A szobor keletkezése eddig ismeretlen. Valószínűleg a helyi,´Sennyey grófi család állíthatta a 20. század elején vagy a 19. század folyamán. Az elmondások alapján a szobor eredetileg a Nagytárkányba vezető út kanyarja mellett állt a park szélén. Állapota nagyon rossz. (T.D. 2016)
Rövid URL
ID26127
Módosítás dátuma2018. október 8.

Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratOH MÁRIA JÉZUS ANYJA ATE OLTALMADBA ÉS IMÁDBA AJÁNLOM MAGAMAT ÉS ENYÉIMET   SZŰZ MÁRIA ÉDES SZÍVE LÉGY MENEDÉKEM   300 napi Búcsú
LeírásSzűz Mária szobra egy fülkében látható, fejen sárgabronz párta(?). Jobb keze bal mellkasára helyezve. Két keze mellmagasságban egymásra helyezve. Egymásra helyezett kezeiben testéhez szorítva liliomot tart, melynek fölső, virágos része jobb vállára borul. A fülke belseje és külseje világoskék színű. A fülke tetején sárgabronz színű kereszt. A talpazaton vésett, sárgabronz festékkel kiemelt szöveg látható. A talpazat színe szürke, melynek anyaga talán beton. Az objektum mögött fémből készült félkörív látható, melynek átmérője kb. 3,5-4 m lehet. Az objektumot beton és fehér tégla alapzatú, szürke színű fémkerítés veszi körbe, melynek alaprajza négyzet formájú. Évszám nem található rajta.
Az adatfelvétel ideje2016
HozzászólásA szobor viszonylag ép. A rajta lévő fehér festés enyhén töredezett. A fülke belső részének festéke helyenként lepattogott. Az objektum mögött álló fém félkörív mögött orgonabokor található. Az objektum mellett kétoldalt szépen formára igazított puszpáng bokor áll. Az objektum előtt gyertyák, mécsesek állnak, továbbá egy szürke színű fém virágtartón cserépben, kettévágott műanyag flakonokban, illetve befőttes üvegben virágok láthatóak. Feltehetően a ´Sennyey grófok állították még 1945 előtt. A szobor melletti mai lakóházban működött a Keresztény Ifjúsági Egylet, illetve a grófi család alkalmazottai gondozták a szobrot és annak környékét. Más szóbeli források szerint az említett házban a Mária Kongregáció, és a Legényegylet működött.
Rövid URL
ID24722
Módosítás dátuma2019. március 5.

18 találat