Szakrális kisemlék - képoszlop
16 találat

Képoszlop, Karva [Kravany nad Dunajom]
Képoszlop, Karva [Kravany nad Dunajom]
Település: Karva [Kravany nad Dunajom]

Fő téma: képoszlop

Anyag:

Hely: egyéb hely

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop
Helyegyéb hely
Egyéb helyMária-major, Bottka-major
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Pontos datálás1900
Szimbólumkereszt
TelepülésKarva [Kravany nad Dunajom]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
FeliratA szoborfülke fölött, fekete márványtáblán: AVE MÁRIA   Az oszlop lábazatán, fekete márványtáblán: 1900 2015
Leírás„A Bottka majorban (egykori Mária-major) álló képoszlopot 1916-ban a lábatlani cementgyár cementkeménységi mintáiból emelték. Az építmény kiszélesített fülkéjében Szűz Mária képe látható. Ugyanabból az anyagból készültek a külső virágtartók is.” http://www.kravany.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=19&lang=hu [utolsó megtekintés: 2021. 07. 04.] A jelenlegi tulajdonos elmondta, hogy a birtok korábban dr. Szőke, budapesti ügyvéd nyári laka volt, a képoszlopot is ő állíttatta. A második világháború után a képoszlopot „a kommunisták” alaposan megrongálták, majd 2015-ben ők hozták rendbe. Nem tudja, eredetileg milyen szobor lehetett bene (szerint talán lourdesi Mária), ezt a csodás érem Máriáját már ő helyezte el benne.
Az adatfelvétel ideje2021
Rövid URL
ID102237
Módosítás dátuma2021. július 7.

Képoszlop – Gútor [Hamuliakovo]
Képoszlop  – Gútor [Hamuliakovo]
Település: Gútor [Hamuliakovo]

Fő téma: képoszlop / Deponia pia

Anyag: / tégla

Hely: útkereszteződés / temető

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaképoszlop / Deponia pia
MelléktémaMadonna; Szent József
Helyútkereszteződés / temető
Anyag / tégla
Állapot / felújított
Datálás19. század
Szimbólumkereszt
TelepülésGútor [Hamuliakovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásSzoborfülkés képoszlop a temető közelében, egy útkereszteződésben. A fő oldali szoborfülkében szép, polichróm népies Madonna-szobor, az oldalsó szoborfülkében Szent József ugyancsak népies, ugyancsak polichróm szobra. A maradék két oldalon is van „vak” szoborfülke. Nyeregtető, fém kettőskereszttel.
Az adatfelvétel ideje1998; 2019
Rövid URL
ID31996
Módosítás dátuma2021. február 14.

Képoszlop – Illésháza [Nový Život – Eliášovce]

Részletek

Fő témaképoszlop
Helyútkereszteződés
Anyagtégla
Állapotfelújított
Datálás19. század
Pontos datálás1873
TelepülésKéposzlop – Illésháza [Nový Život – Eliášovce]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
Felirat18 Csináltatta 73
Keszőcze Imre és Katona Rozál

[Fekete gránit táblán:]Transpisitio – Renovatio
1988. VIII. 9. – 1990. VI. 15.-29.
LeírásKereszteződésben (alighanem máshonnan ide áthelyezve) beton alapon áll a monumentális, sárgára festett, szoborfülkés képoszlop, amelyet 2011-ben restauráltak. A bádoggal borított nyerges tetőből is következő, elöl timpanonos záródású képoszlop üvegajtóval elzárt szoborfülkéjét két oldalról egy-egy, műkőből öntött, növényi ornamentikával díszített, fehér, függőleges sáv keretezi. A szoborfülkében egy Skadra (Vélhetően Skadra Jánosról van szó, aki 1883-tól talán 1905-ig volt a falu plébánosa. Vö. http://www.eliasovce.fara.sk/historia/knazi-vo-farnosti (letöltve: 2015. 3. 2.) szignóval ellátott, 1901-re keltezett, Rubens Szentháromságját idéző, díszes keretbe helyezett olajfestmény. Nyilvánvaló, hogy másodlagosan került a képoszlop szoborfülkéjébe (A 2011-es adatfelvételünk idején, még a restaurálás előtt, a kékre festett szoborfülke üresen állt).A szoborfülke íves záródású felső része felett, a képoszlopot lezáró timpanon alatt olvasható a vakolatdíszként bevájt felirat. A szoborfülke alatt, fekete gránit táblán egy másik felirat.Az objektumot kovácsoltvas kerítés övezi.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaElhanyagolt, a szoborfülkében viszont vázákban művirágok.
Az adatfelvétel ideje2011, 2015
Rövid URL
ID30420
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop – piéta, Komáromfüss [Trávnik]
Képoszlop – piéta, Komáromfüss [Trávnik]

Részletek

Fő témaképoszlop
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésMária kíp
Anyagtégla / bádog / egyéb anyag
Egyéb anyagmajolika
Állapotfelújított
Datálás19. század
Pontos datálás1851
Szimbólumkereszt
TelepülésKomáromfüss [Trávnik]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (foto)
Felirat[A majolika-kép alatt apró betűkkel:] MÁTRAI L. 1939 [Alatta]:{IRG}ALMAK.ANYJA.LÉGY.OLTALMUNK.
LeírásA falu Tany felé eső szélét jelző képoszlop téglából épült 1851-ben, a képfülkében egy majolika dombormű (piéta), alatta fából készült virágtartó, bádogtető, kovácsoltvas kereszt a csúcson. Körülötte orgonabokrok. A kép előtt gyertyaviasz maradványok. Lehullott vakolat, felszakadt bádogtető, rendezetlen környezet (1997); 2000 tavaszán rendbe hozva, felújítva.
Az adatfelvétel ideje1997; 2000
MegjegyzésA helyi kántortanító, Hideghéthy Nándor, aki 1953-ig élt a faluban, majd Somorjára költözött, egy verset is írt a Mária-kíp-hez: Faluvégén / Faluvégén áll a szentkép, / Szűz Mária képe. / Dal és illat zengi körül, / túlvilági béke. / Boldogasszony, Szűz Mária, / Ő az Isten anyja. / Kis Jézuskát az ölében / szeretettel tartja. / Beteg s árva, elhagyatott, / leborul előtte, / S könnyebbülve, új erővel / távozik el tőle. / Talál nála minden vigaszt, / minden szerencsétlen, / s könyörög ő mindenkiért / ott a faluvégen. / (Elmondta: özv. Soós Gyuláné Komjáthy Anna, sz. 1933. Komáromfüss 141, aki még kisiskolás korában tanulta)
Rövid URL
ID29209
Módosítás dátuma2021. április 6.

Mária-képoszlop, Marcelháza [Marcelová]
Mária-képoszlop, Marcelháza [Marcelová]
Település: Marcelháza [Marcelová]

Fő téma: képoszlop

Anyag: tégla

Hely: település szélén

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop
MelléktémaSzűz Mária
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezéskápolna
Anyagtégla
Állapotfelújított
Datálás1945 előtt
Szimbólumkereszt
TelepülésMarcelháza [Marcelová]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
LeírásA szoborfülkés képoszlop (Kurtakeszi falurészben), amelyet a helybéliek kápolnának hívnak, ma Fazekasék háza előtt áll (Posta u. 5.). Korábban két házzal odébb állott, de az ottani cigány lakosok teljesen tönkretették, s mivel valamikor az is Fazekas-porta volt, Fazekasék úgy döntöttek, hogy mai házuk előtt ismét felállítják. Az eredeti vas kereszt (amelybe az eredeti állíttatás dátuma is be volt vésve) annyira el volt már rozsdásodva, hogy nem tudták helyrehozatni. Ezért bebetonozták a képoszlopba. Helyette egy nikkelezett vaskereszt került. A képoszlop eredetileg különben nem is az előző helyén állott, hanem a temető közelében, ahol egy homokbányát megnyitva veszélybe került léte. Adatközlőm férjének dédapja 1920 előtt ezért szállíttatta akkori házuk, a Fazekas-porta elé. Akkor még Fájdalmas Szűzanya szobor volt benne (sasvári piéta?), de az időközben elveszett, s mivel nem tudtak most ilyet beszerezni, egy lourdesi típusú Mária-szobor került a mostaniba. (1998.10.9.) Adatközlő: Fazekas Istvánné Dobrocsányi Margit sz. 1923, Marcelháza–Kurtakeszi 353.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaSzépen gondozott, rendben tartva (2011). Karácsony után sok mécses (2018)
Az adatfelvétel ideje1998; 2011; 2018
Rövid URL
ID28717
Módosítás dátuma2022. szeptember 11.

Képoszlop, Muzsla [Mužla]
Képoszlop, Muzsla [Mužla]
Település: Muzsla [Mužla]

Fő téma: képoszlop

Anyag: fa

Hely: település szélén

Részletek

Fő témaképoszlop
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésMária kép
Anyagfa
Állapotfelújított
TelepülésMuzsla [Mužla]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József, Psenák Emese; L. Juhász Ilona (foto)
LeírásA falu szélén, a szőlőhegy felől érkező út jobb oldalán egy kanyarban áll a rusztikus, deszkából összetákolt képoszlop, benne egy olajnyomattal (Szűz Mária a Kisjézussal), művirággal. A fa alkotóelemek barnára festve. A 2000. esztendő első felében a képszekrény kicserélve, s egy újjal helyettesítve. Színe világosabb barna, mint az előző volt, egyébként ugyanolyan. (L.J. 2000) Fa képoszlop, mely tetővel végződik. Barnára festett, belsejében Mária a Kis Jézussal kép található, amely bekeretezett, üveggel borított. A kép körül művirágok találhatóak. (P.E. 2016)
Az adatfelvétel ideje1998; 2000; 2016
MegjegyzésA képoszlopot a falusiak gondozzák, az oszlop körül fűzfák találhatóak. Egy helyi lakos elmondása szerint az oszlop szobrát Sasvárról hozták, ez a muzslai lakosok búcsújáró helye. Viszont a szobrot ellopták, és most helyette egy kép áll az objektumban. Sajnos az állíttatásról és felújításról semmit sem tudni. Rajz: Liszka József (16b)
Rövid URL
ID28444
Módosítás dátuma2022. augusztus 28.

Képoszlop – Nagyabony [Veľké Blahovo]
Képoszlop – Nagyabony [Veľké Blahovo]
Település: Nagyabony [Veľké Blahovo]

Fő téma: képoszlop

Anyag: / tégla / bádog

Hely: templom mellett

Részletek

Fő témaképoszlop
Helytemplom mellett
Helyi megnevezésSzentháromság szobor
Anyag / tégla / bádog
Állapotfelújított
TelepülésNagyabony [Veľké Blahovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA római katolikus templommal szemben elhelyezkedő, háromszög alaprajzú képoszlopon Szent Vendel, Jézus az olajfák hegyén és Szent Anna a gyermek Máriával-képek. A falu népe Szentháromság szobor-nak mondja. A néhány évvel ezelőtti renoválás előtt valószínűleg Szentháromság-kép is volt rajta, ahogy a közeli templom dedikációja is a Szentháromság.
Az adatfelvétel ideje1997.4.23.
Rövid URL
ID28365
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop – Szentháromság, Egyházgelle [Holice]
Képoszlop – Szentháromság, Egyházgelle [Holice]
Település: Gelle [Holice]

Fő téma: képoszlop

Anyag: beton / tégla / bádog

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaképoszlop
Helytelepülés szélén
Anyagbeton / tégla / bádog
Állapotfelújított
Datálás19. század
Pontos datálás1802
TelepülésGelle [Holice]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratHátul a talapzat betonanyagába írva: 1802
LeírásA település szélén (Bacsfa irányában) a 2011-es adatfelvétel alapján vélhetően téglából épített, beton talapzatú, négyzet alaprajzú, barokkos oromzatú, bádogtetős képoszlop áll (2. kép). Hátul a talapzat betonanyagába írva: 1802. A frontális oldalon egy rossz állapotú Szentháromság-kép a képfülkében. Az ábrázolás már csak nehezen kivehető, annyi azonban jól látszódik, hogy az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül, lábukkal a földgolyón. Fejük fölött, elmosódva, de azért kivehető dicsfényben a Szentlélek kiterjesztett szárnyú galamb képében lebeg. Jézus (feje fölött kerek glória?) bal (?) kezében hosszú szárú keresztet tart, a másik keze nem látszódik. Az Atyaisten feje fölött/mögött háromszög alakú dicsfény, kezei nem látszódnak. A képoszlop két oldalán egy-egy, üres, barnára festett képfülke. Hátul hatalmas, bemélyített, ugyancsak barnára festett kereszt. 2015 tavaszán a megsüllyedt és általában véve is rossz állapotban lévő objektumot lebontották, majd a régi méreteit, formáját leutánozva újraépítették id. Viola László és családja jóvoltából. A három képfülkébe egy-egy, üveggel fedett olajfestmény került: a homlokzati részbe egy Szentháromság-ábrázolás, tőle jobbra (nyugat felé) egy Jézus, a jó pásztor-, balra (kelet felé) egy Szűzanya-kép. Mindhárom a nagyszarvai Radványi Ida, másodéves képrestaurátor hallgató munkája. A Szentháromság-ábrázolás, úgy tűnik, az eredeti, pléhre festett képet próbálja rekonstruálni. Felszentelésére 2015. május 30-án, a Szentháromság vasárnapja előtti szombat délután került sor.
Az adatfelvétel ideje2011; 2015
Rövid URL
ID27499
Módosítás dátuma2021. június 8.

Képoszlop – Dercsika [Jurová]
Képoszlop – Dercsika [Jurová]
Település: Dercsika [Jurová]

Fő téma: képoszlop

Anyag: / tégla / bádog

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaképoszlop
MelléktémaSzentháromság, Szent Flórián, Szent Vendel és Szent Antal
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésSzentháromság-szobor
Anyag / tégla / bádog
Állapotfelújított
Datálás19. század
TelepülésDercsika [Jurová]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásAz 1998-as adatfelvétel idején a falu szélén álló, levágott élű, hasáb formájú, a felső, fülkés résznél kiszélesedő, bádog sátortetővel fedett képoszlop, négy képfülkéjében a Szentháromság, Szent Flórián, Szent Vendel és Szent Antal pléhre festett olajképe volt látható . Az objektum csúcsán kovácsoltvas kereszt. A Szentháromság-képen egy lefelé fordított, a Földet jelképező félgömb látható, ehhez kapcsolódik egy felfelé fordított, ugyanilyen méretű félkör, ahol az Atyaisten, jobbján a Fiúistennel látható. Utóbbi jobb kezében hosszú szárú kereszt, balját hívóan előre nyújtja. Az Atyaisten bal kezében jogar, a jobbját pedig a Fiúisten vállán nyugtatja. Mindkettejük feje fölött kerek glória. A két félgömb találkozási pontja fölött fejjel lefelé lebeg a Szentlélek fehér galamb formájában. Belőle sugarak szóródnak a Földre. 2011-ben viszont, miután magát az objektumot tatarozták, a képfülkékből hiányoznak a képek.
Az adatfelvétel ideje1998; 2008; 2011
Megjegyzés1932: Szobor felszentelés. A dercsikai hivek az idén is nagy ünnepélyességgel tartják meg augusztus 15-én templomuk védőszentjének napját: Nagy Boldogaszonyt. Ez alkalomra nagyon szivesen fogadják Szűz Mária tisztelőit. A főistentisztelet d.e. 10 órakor kezdődik, délután 3 órakor a Szent Háromság szobor felszentelése. Csallóközi Lapok 33/62 (1932.8.10.), 3. p. 1998: Az úrnapi körmenet során előtte is felállítottak egy úrnapi sátrat. Adatközlő: egy 70 év körüli asszony a temetőben. További információk kaphatóak: Mészáros Mária (templomgondnok), a bakai úton, a csatorna előtt balra, egy lapostetejű házban, a falu szélén. 2008: Helyi legenda szerint eredetileg ide tervezték építeni a falu templomát, ide volt már készítve az építkezési anyag is. Egy éjszaka azonban valaki áthordta arra a helyre, ahol ma is áll a templom. (Morvay Darina gyűjt.)
Rövid URL
ID27454
Módosítás dátuma2019. március 22.

Képoszlop – Vágsellye [Šaľa]
Település: Vágsellye [Šaľa]

Fő téma: képoszlop

Anyag: egyéb anyag

Datálás: 1989 után

Részletek

Fő témaképoszlop
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagtégla, beton, gipsz szobor
Állapotfelújított
Datálás1989 után
Pontos datálás1998
TelepülésVágsellye [Šaľa]
MegyeNyitra
FeliratMATKA BOŽIA
ORODUJ ZA NÁS
OBNOVILA rod. MIŠKOVIČOVÁ ŠAĽA
1998
Az adatfelvétel ideje06.11.1998
MegjegyzésA képoszlop lezárt szoborfülkéjében egy Mária Szíve-szobor.
Rövid URL
ID27352
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szoborfülkés képoszlop – Nepomuki Szent János, Zsély [Želovce]
Szoborfülkés képoszlop – Nepomuki Szent János, Zsély [Želovce]
Település: Zsély [Želovce]

Fő téma: képoszlop

Anyag: fa / tégla

Hely: templom mellett / útkereszteződés

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop
MelléktémaNepomuki Szent János
Helytemplom mellett / útkereszteződés
Anyagfa / tégla
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Szimbólumkereszt
TelepülésZsély [Želovce]
MegyeNógrád
GyűjtőL. Juhász Ilona (2000); Terbócs Attila (2022)
Leírás2000: A falu közepén, a Zichy-kastély előtt, a templom közelében szoborfülkés képoszlop Nepomuki Szent János polichróm szobrával. Kovácsoltvas ráccsal zárva. A közelmúltban a tetőzet oromzati része “makoveczesen”, gerendavázas megoldással felújítva. 2022: A szobrot a 2010-es évek elején ellopták, a fülke belső, hátsó falán, fehér háttéren fekete, enyhén stilizált festéknyomat ábrázolja a korábbi szobrot. (Terbócs Attila gyűjt.)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírása2000: Friss virágok. 2022: A fülkében művirág és kődarabok, a környezet gondozatlan.
Az adatfelvétel ideje2000; 2022. nov. 10.
Rövid URL
ID27219
Módosítás dátuma2022. november 12.

Képoszlop – Tornaújfalu [Turnianska Nová Ves]
Képoszlop – Tornaújfalu [Turnianska Nová Ves]
Település: Tornaújfalu [Turnianska Nová Ves]

Fő téma: képoszlop

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaképoszlop
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésNepomuki Szent János kápolna,
Faluvégi kápolna,
Tornai kápolna
Anyag
Állapotfelújított
Datálás19. század
Szimbólumkereszt
TelepülésTornaújfalu [Turnianska Nová Ves]
MegyeTorna
GyűjtőDr. Bodnár Mónika
3630 Putnok
Rákóczi Ferenc u. 66.
Tel.: 00-36-30-521-1995
bodnarm3@gmail.com
FeliratÉPÜLT 2008-BAN
építette: G. N.
LeírásA falu É-i végén, az utolsó ház után nem sokkal, a Tornaújfaluból Torna felé vezető dűlőút és a faluból kivezető főút kereszteződésében található.
Négyszögletes (185 x 150 cm) alaprajzú, szilárd falú építmény, bordó lemezcseréppel fedve. Az építmény csúcsán vaskereszt található. A falu felé néző oldalán vaskeretes üvegablak található. Az építmény kívülről kőporozott, a belső fülke meszelt.
A fülkében 60 x 80 cm-es Nepomuki Szent János kép (színes fénymásolat) található. Előtte vázákban művirágok, legelöl egy fehér porcelán nipp, térdeplő angyal. A fülkében belül, bal oldalon egy kis méretű granodiorit tábla van a falnak támasztva, felirattal.
Az építőre utaló monogram feloldása: Görcsös Nándor (ő volt a kőműves, aki 2008-ban építette). A segédmunkás Szepesi Géza volt, mert ő ment neki a munkagéppel.
A kápolnában eredetileg is Nepomuki Szent János kép volt, de később egy faszobor került bele, amit az akkori plébános, Rus hozott valahonnét. Ám ezt ellopták, kiszakították érte az ablakot. Ám a tolvaj valamilyen oknál fogva nem vitte messzire a szobrot, a közeli kukoricásban (az egykori kenderföldön) rejtette el, ahol egy kombajnista ősszel megtalálta és bevitte a helyi postára. Most bent van a templomban, a fájdalmas szűzanya oltárán. Ezt követően egy ideig a Szent Családot ábrázoló olajnyomat (más forrás szerint Szent Annát és a Szűz Anyát ábrázoló kép) volt benne. A mostani Nepomuki Szent János képet Derján Istvánék nagyíttatták egy szentképről.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA fülkében található táblán olvasható évszám a legutóbbi újjáépítés évére utal. Az első kápolna építésének ideje nem ismert. A Honismereti Kiskönyvtár szerint a 19. sz. kezdetén állították az itteni árvizek áldozatainak emlékére. Az 1912. évi Canonica Visitatio említi. 1987-ben felújították, 2008-ban újjáépítették.
„A kápolnát Palóc (Derján) Mari néni (a Pistu anyja) gondozta, de amikor már öreg volt, nem bírta minden évben tapasztani. Utána a lánya, Ilu gondozta.” Az 1940-1950-es években a lányok is hordtak bele friss virágot. Jelenleg a közelben lakó Stráma Béláné Stráma Mária gondozza, mert egyszer Kisasszonyra megtisztította az ablaküveget, meg gyertyát is tett bele, így megbeszélték, hogy ő fogja gondozni. De ő sem akarta tapasztgatni, ezért megkérte Görcsös Nándor kőművest, hogy vakolja be, meg is fizetett érte, adományokat is gyűjtött rá a faluban. A tetőzetet Bartók János ácsmester készítette díjmentesen. Oravecz Pál esperes plébános szentelte fel 1987-ben.
2008-ban elsodorta egy mezőgazdasági munkagép. (Az egyik verzió szerint egy silózó traktor, a másik verzió szerint egy trágyát a földekre vivő teherautó csúszott neki.) Megrepedt a fala, ezért vált szükségessé az újjáépítése. Az újjáépített kápolna kb. 30 fokkal el lett fordítva, eredetileg egyenesen a falu felé nézett, most kissé jobbra, a kertek vagy a határ felé néz.
A kápolnát gondozó Stráma Mária a fülkét rendszeresen kimeszeli, virágot (élőt vagy művirágot) helyez bele, Kisasszonykor és Viliakor rendszeresen „kivilágít” (gyertyát gyújt benne).
Az 1990-es évek közepéig (anyai nagyanyám, Köteles Istvánné Haraszti Mária vezetésével, aki templomi előénekes volt, 1995-ben hunyt el) a falu asszonyai Kisasszonykor (szept. 7-én este) proseccióval mentek mind a 4 kápolnához, olykor a keresztekhez is, imádkozni.
Az adatfelvétel ideje2010 augusztus
Rövid URL
ID26853
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop – Szent Vendel, Csallóközkürt [Ohrady]
Képoszlop – Szent Vendel, Csallóközkürt [Ohrady]
Település: Csallóközkürt [Ohrady]

Fő téma: képoszlop

Anyag:

Hely: település szélén

Datálás: 18. század

Részletek

Fő témaképoszlop
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésfehír kíp
Anyag
Állapotfelújított
Datálás18. század
TelepülésCsallóközkürt [Ohrady]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA falu szélén, a Dunaszerdahely felé tartó út mellett fehérre meszelt, téglából készült képoszlop, amelyet a helybéliek Fehír kípnek neveznek, három oldalán képfülkékben Jézus szíve- és Mária a gyermek Jézussal-kép. Az útra néző oldalon Szent Vendel képe pásztorként, kezében juhászlapáttal, lábainál bárányokkal és pásztorkutyával ábrázolva. Felirat, datálás nincs. Bugár István (sz. 1925) templomatya elmondása szerint a falu határának ezen a részén valamikor legelők voltak, s a szájhagyomány szerint az egyik jószágtartó kürti gazda, Bugár Vendel állíttatta ezt az oszlopot (egyébként az idős korosztály körében meglehetősen kedvelt keresztnév a faluban a Vendel!). A képoszlopon található festmény a nyolcvanas évek végére annyira tökrement, hogy már rajza sem volt kivehető, ezért fel szerették volna újíttatni. Először a felsőpatonyi Mandalík Gy.-t bízták meg 1989-ben, hogy az ekecsi templom oltárképe mintájára fessen egy képet a falu szélén álló képoszlop képfülkéjébe. A festmény két példányban el is készült, azonban nagyobbra sikerült a kelleténél, s így nem fért el a rendeltetési helyen (azóta is Bugár István őrzi mindkettőt). Így egy Pozsonyban élő, kürti származású festő, Végh István készített egy másikat, amelyik ma is látható a képoszlop útra néző fülkéjében. Azt viszont nem tudni, hogy ő milyen előkép alapján dolgozott. A helybeliek nem is tudják, hogy miért tart a szent egy ásószerű eszközt a kezében (mellesleg az ekecsi előképen is juhászlapátot tart a pásztor-szent a kezében). Teteje barnára festve (1998.5.14.)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA mai öregek emlékezete szerint sosem tartottak körmenetet Vendel napján a Fehír kíphez. A körösztjáró napok alkalmával viszont a legutóbbi időkig az első napi célpont éppen ez az objektum volt (a második napon a falu másik szélén álló Vörös kíphez, amely egy út menti feszület, míg a harmadikon a falu szélén álló kis kápolnához, a Rozáliához, mentek körmenettel).
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 105-107. p. Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 70-71. p.
Az adatfelvétel ideje1995; 1998; 2022
Rövid URL
ID26352
Módosítás dátuma2022. szeptember 5.

Képoszlop – Béke [Mierovo]
Képoszlop – Béke [Mierovo]
Település: Béke [Mierovo]

Fő téma: képoszlop

Anyag: / tégla

Hely: útkereszteződés

Datálás: 1945 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop
Helyútkereszteződés
Helyi megnevezésfehérkép
Anyag / tégla
Állapot / felújított
Datálás1945 előtt
Pontos datálás1929
TelepülésBéke [Mierovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratF B 1929
LeírásNégyszög alaprajzú, zömök, vélhetően téglából épített, tagolt, lapos sátortetősre kiképezett tetejű, fehérre meszelt képoszlop. A Somorja–Szenc útról (503), Béke irányába leágazó út kereszteződésében. A képoszlop tetején feketére festett, kőből (?) készült feszület. Magassága nagyjából az egész képoszlop magasságának egy negyede. A képoszlop négy oldalán egy-egy képfülke, olajnyomatokkal. A homlokzatiban skapulárés Szűz Mária-, majd jobbról körbe haladva: Fatimai Szűzanya-, Jézus-szíve- és Szentcsalád-kép. Feltételezem, hogy az objektumon olvasható datálás egy felújítás dátuma (a II. katonai felmérés térképén /1806–1869/ egy bekötőút mellett, talán megegyezik a maival, egy, képoszlopot jelző ikon) „Fekete Benő renoválta 1929-ben” (Szerda 2002)
IrodalomSzerda Mária szerk. (2002): Béke. Fejezetek a község történetéből. Kiadta a békei önkormányzat a Madách-Posonium gondozásában.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID26100
Módosítás dátuma2018. január 4.

Képoszlop – Sasvári pieta, Érsekújvár [Nové Zámky]
Képoszlop – Sasvári pieta, Érsekújvár [Nové Zámky]
Település: Érsekújvár [Nové Zámky]

Fő téma: képoszlop

Anyag: fa / beton / tégla

Hely: település szélén

Datálás: 19. század

Részletek

Fő témaképoszlop
MelléktémaSasvári piéta
Helytelepülés szélén
Anyagfa / beton / tégla
Állapot / felújított
Datálás19. század
Pontos datálás1900
Szimbólumkereszt
TelepülésÉrsekújvár [Nové Zámky]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József
FeliratA FÁJD. SZŰZ tiszteletére az ŐSEINK sz. fogadását megujitva állitották hű UTÓDAIK az 1900dik szent évben F.SZ. ANYÁNK! K.É.
Leírás1995: A nyitrai úton, a városnak egykor a peremén, ma már be van építve, egy magánporta téglakerítésébe építve található a szoborfülkés, neogótikus jellegű képoszlop. Üveges ajtóval ellátott szoborfülkéjében a sasvári piéta festett fa szobra. A fülke alatti, előtti párkányon különböző tartóedényekben virágok. Az alatt egymás mellett három lámpás, illetve az azokra szolgáló füles fogantyú. A lábazati részbe süllyesztett, barokkos süttői mészkő lapon a felirat. Előtte kis virágágyást három oldalról alacsony fa kerítés övez. 2022: Az újabb terepszemle során felújítva, okkersárgára festve, a lámpások eltüntetve, a fa kerítést kovácsoltvasból készült váltotta föl.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA Sasvárra zarándoklók itt vettek búcsút a várostól, s hazaérkezésükkor itt mondtak először imát a szerencsés útért és visszatérésért.
IrodalomLiszka József: “Szent képek tisztelete”. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 38. p. Thain János: Érsekújvár műemlékei. Érsekújvár 1932, 32. p.
Az adatfelvétel ideje1995; 2022
Rövid URL
ID25616
Módosítás dátuma2022. október 17.

Képoszlop, Nepomuki Szent János szobra – Zétény [Zatín]
Képoszlop, Nepomuki Szent János szobra – Zétény [Zatín]
Település: Zétény [Zatín]

Fő téma: képoszlop / szobor / egyéb típus

Anyag: / beton / tégla

Hely: település szélén

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Fő témaképoszlop / szobor / egyéb típus
Helytelepülés szélén
Egyéb helyfoly partján
Anyag / beton / tégla
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésZétény [Zatín]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratVélhetően egy Tice-holtág fölött átívelő híd előtt áll, beton alapra helyezett, zömök, alighanem téglából készült, szoborfülkés képoszlop. Szinte lapos, bádoggal fedett tetővel. A szoborfülke üvegezett ajtóval zárva, mellette-előtte, két oldalról egy-egy beton virágcserép. Benne művirág. A szoborfülkében Nepomuki Szent János polichróm szobra. A 2012-ben készült google-térkép tanúsága szerint felújítva, beépítve a szintén felújított híd konstrukciójába.
Az adatfelvétel ideje2000; 2012
Rövid URL
ID23848
Módosítás dátuma2018. december 30.

16 találat