Szakrális Kisemlék Archívum

A Szakrális Kisemlék Archívum és a Temető Dokumentáció az Etnológiai Központ gyűjteménye, közel 1600 objektumot és több mint 7000 fotót, térképet, rajzot valamint dokumentumot tartalmaz
1 4 5 6 7
181 találat

Kereszt – Rimaszécs [Rimavská Seč]

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helytemető
Helyi megnevezésTemetői kereszt,
temetői nagykereszt
Anyagöntöttvas
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésRimaszécs [Rimavská Seč]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőGecse Annabella
Barca 42, 982 51,
gecsea72@gmail.com
LeírásA kereszt a temető egy különösebben kiemelt helyén áll, a sírok között van. Régi kőalapja van, öntöttvasból készült, amely mára erősen elszíneződött, berozsdásodott. A szárak végén geometrikus szerkesztésű áttört minta. A korpusz is fémből van, ez is rozsdás. A kereszt lábánál lévő angyal (vagy Mária?) ezüstre festett, szintén fémből készült. A keresztet egy, a földön (nem a kőalapon) támaszkodó vasrúd tartja hátulról.
A keresztről 8 db fotó készült, a RIMASZÉCS fotómappa 97 -104. sz. fotói.
Méretekkel ellátott sematikus rajzot mellékelek.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA keresztet láthatóan nem gondozzák, a legutóbbi állagmegóvó beavatkozás az angyal ezüstre festése volt.
Az adatfelvétel ideje25.06.2010
Rövid URL
ID26470
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Út menti feszület – Rárósmulyad [Muľa]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésRárósmúlyad [Muľa]
MegyeNógrád
GyűjtőL. Juhász Ilona
Felirat1910
LeírásHomokkő feszület a templom előtt, öntöttvas korpusszal és INRI-táblával.
Az adatfelvétel ideje2001
Rövid URL
ID26445
Módosítás dátuma2017. december 19.

Szobor – Szentcsalád – Pozsonyvezekény [Vozokany]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Helyi megnevezésSzentháromság
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésPozsonyvezekény [Vozokany]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratIsten dicsőségére emeltette Nagy Ferencz és neje Nagy Anna 1908
LeírásA római katolikus plébániatemplom bejárata előtt, kétlépcsős beton alapon áll a téglalap alaprajzú, hasáb formájú, széles talapzat (lábazat). Szűz Mária, Szent József és a gyermek Jézus polichróm szobra fölött lebeg a Szentlélek kiterjesztett szárnyú, bádogból készült galambja. Az egész fölött félköríves bádog tetőzet. A talapzat felső peremén, kovácsoltvas mécsestartó. A felirat mészkőtáblán. Hat kőoszlopon nyugvó fém kerítés.
Az adatfelvétel ideje2010; 2015
HozzászólásMécsesek, virágok élénk kultuszra mutatnak.
Rövid URL
ID26414
Módosítás dátuma2017. december 3.

Feszület – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésfehér kereszt, fehér kép
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésFeszület – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratIsten dicsőségére állíttatta
Sill Jakab és neje szül. Füle Zsófi
1913
LeírásA falu szélén, Dunahidas irányában, jobb oldalt áll a homokkő feszület, a kereszt anyagából készült korpusszal és INRI-táblával. A talapzatban szoborfülke, Mária-szoborral (szintén a talapzat anyagából kifaragva). Kovácsoltvas kerítés.

Hild L. soproni kőfaragó

2015.12,11-én áthelyezve és újraszentelve a falu belterületén, a Vám téren
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaElhanyagolt, gondozatlan.
2015-ben áthelyezve, felújítva, újraszentelve (2015.12.11.). A tudósítás képei alapján újabb felirat is került rá, de ez ebben a forrásban olvashatatlan.
IrodalomHideghéthy Andrea: Csallóközcsütörtökön felavatták a Fehér Kereszt emlékművet
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/58071-csallokozcsutortokben-felavattak-a-feher-kereszt-emylekmuvet (letöltve: 2015.12.12.)
Az adatfelvétel ideje2011, 2015
Rövid URL
ID26336
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag
Állapot
Datálás1918 előtt
TelepülésKereszt – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratSzeretetnek szent forrása
Oh Szüz lelked bánkódása
Add lelkeme is legye
1913
LeírásHomokkő kereszt, a talapzatnál Szűz Mária, ölében a halott Krisztussal. A temető szélén található, szemmel láthatóan most újítják fel a környezetet.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaEgy műanyag vázában művirág. Egyébként elhanyagolt.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID26327
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szentháromság – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyA falu közepe
Anyag
Állapot / felújított
Datálás1918 előtt
TelepülésSzobor – Szentháromság – Csallóközcsütörtök [Štvrtok na Ostrove]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratA jubileumi szent év emlékére
Emeltette csütörtök
Mezőváros gazdaközössége
1900

Lejjebb, egy másik (fehér) márvány táblán:

Felújíttatta a község
önkormányzata 2000-ben
LeírásA település széles, kelet-nyugati irányú főutcáján (orsószerű településszerkezetet képezve, annak közepén) az r. kat. templomtól keletre áll a Szentháromság szobor (nyugat felé néz). Egylépcsős beton alapon áll a tagolt, hasáb formájú homokkő talapzaton nyugvó, szögletes korinthoszi oszlop felső platóján elhelyezett, egy tömbből kifaragott Szentháromság-ábrázolás. Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül. Fejük fölött dicsfényben lebeg a Szentlélek galambja (aranyozás nyomaival). A Fiúisten jobb kezében hosszú szárú keresztet tart, bal kezét a térdén nyugtatja. Az Atyaisten jobb kezében jogar, bal tenyerében eredetileg talán országalma. Lábuknál három, aranyozott szárnyú angyalfigura-relief. Lefele haladva, a pillér és a talapzat találkozási vonalán Szent Anna harmadmagával ábrázolás. A középen álló Kisjézus emlékeztet a Prágai Jézus-ábrázolásokra, a két oldalt álló Szent Annát és Szűz Máriát, a Jézus-alakot is bekerítő, dupla gyöngysor-lánc (rózsafüzér?) kapcsolja egybe. A szélesebb talapzat egy-egy sarkán Szent Péter és Szent Pál szobra kapott elhelyezést (az adatfelvétel idején – 2010.5.13. – csak a jobb sarkon álló Szent Péter szobor volt a helyén). A talapzat homlokzati oldalán fehér mészkőbe vésett, aranyozott betűs felirat. A talapzat homlokzati részének alsó mezejében fekvő téglalap alakú, fehér márványba vésett felirat.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaÁpolt, a környezete is rendszeresen karbantartva
Az adatfelvétel ideje2008, 2010
Rövid URL
ID26297
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Bódvavendégi [Hosťovce]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Helyi megnevezésTemetői kereszt
Anyagöntöttvas
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI / Egyéb szimbólum
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőDr. Bodnár Mónika
3630 Putnok
Rákóczi Ferenc u. 66.
Tel.: 00-36-30-521-1995
bodnarm3@gmail.com
FeliratINRI


ISTEN
DICSŐSÉGÉRE
1906
LeírásA községi temető K-i, katolikus részének közepén áll, Ny felé, a falu irányába néz.
100 cm magas, négyszögletes, felül kiszélesedő kőtalapzaton álló, 200 cm magas, feketére festett öntöttvas kereszt. A kereszt három csúcsa csipkeszerű áttört díszítésű. A szárak találkozásában ezüstre festett INRI felirat olvasható. A vaskorpusz és a kereszt alsó szárában levő vasangyal relief szintén ezüstre vannak színezve. A kőtalapzat Ny-i, falu felé néző oldalán egy gótikus hatású csúcsíves keretben a talapzat kövébe vésett felirat olvasható, melynek betűi gondosan feketére vannak festve. A kőtalapzat felső, kiszélesedő peremét feketére festett vaskeret erősíti, melynek két oldalára 1-1 cseréptartót, elejére pedig egy 17 cm széles polcot helyeztek. A két cseréptartóban egy-egy cserép virág látható, közepébe tűzött színes művirágokkal. A polc közepére egy egy márványlap van erősítve, melyhez egy szürke műanyag vázát rögzítettek, ebben is színes művirágok vannak. A váza mellett és a talapzat előtt mécsesek állnak. A kereszt ÉK-i sarkán hatalmas, öreg fenyőfa áll, attól D-re egy bokor, mely tetszetős hátteret kölcsönöz a keresztnek. A talapzat közvetlen környékét és a kereszthez vezető rövid utat az utóbbi években díszkő burkolattal látták el, két oldalán fiatal buxus tövek díszlenek.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA község temetője eredetileg a falu központjában, a templomkertben volt. Béres Gábor, helyi születésű r. kat. plébános, helytörténész feltételezése szerint a reformáció idején, amikor megszűnt a vallásegység, a megreformált vallást követő reformátusok új temetőt nyitottak a falu szélén. A katolikusok továbbra is templomuk köré temetkeztek, egészen a megrokkant templom lebontásáig és az új templom építéséig. A ma is álló templomot 1836-ban szentelték fel, tehát ez előtt néhány évvel, a régi templom lebontásakor mérhették ki a már működő református temető mellett a katolikus temetőt, s ekkor állíthatták az új temető közepére a szokásos temetői nagykeresztet. Ez – Béres Gábor emlékei szerint – tölgyfából faragott kereszt volt, de a fát az idő foga megette, ezért helyére hetven év után, 1906-ban felállították az időtálló, ma is látható vaskeresztet.

A kereszt fontos szerepet játszik a népi vallásosságban. Gyakran megállnak mellette imádkozni, rendszeresen tesznek mellé virágot, mécsest. Mindenszentekkor közös imádkozás helyszíneként is szolgált, ugyanis kb. az 1970-es évek közepéig az volt a szokás, hogy délután a falu népe összegyűlt a templomban, ahonnét egy rövid ájtatosság után közösen, énekszóval vonultak ki a temetőbe, ahol mindenki felkereste elhunyt hozzátartozóinak a sírját, melyet már korábban virággal feldíszített, most pedig gyertyát, mécsest gyújtott rajta. Ezt követően a temetői nagykeresztnél ismét összegyűltek, imádkoztak, és közösen visszamentek a templom előtti kereszthez, csak ezután indult mindenki hazafelé.
Az adatfelvétel ideje2011 nyara-ősze
HozzászólásMéretarányos rajz és fénykép mellékelése is szükséges. Egy-egy település adatlapjaihoz csatolandó egy, az adott település bel- és külterületét is fölvázoló szerkezeti rajza, a legfontosabb útvonalakkal, a templom(ok) és a dokumentációba fölvett szakrális kisemlékek elhelyezkedésének a bejelölésével.
Rövid URL
ID26229
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Bódvavendégi [Hosťovce]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén / útkereszteződés
Helyi megnevezésHaraszti kereszt
Anyagöntöttvas
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
SimbólumEgyéb szimbólum
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőDr. Bodnár Mónika
3630 Putnok
Rákóczi Ferenc u. 66.
Tel.: 00-36-30-521-1995
bodnarm3@gmail.com
FeliratIsten dicsőségére
állíttatta
HARASZTY JÓZSEF
és neje
BURINDA MÁRIA
1912
LeírásA faluból É-i irányba kivezető út végén, ahol az a mai országhatárt képező útba torkollik, az egykori vasútállomás mellett áll a kereszt, az út túloldalán, vagyis a Magyarországhoz tartozó oldalon. A vasútállomás épületét néhány évvel ezelőtt lebontották (előtte évtizedekig funkciótlanul árválkodott), a síneket már jóval korábban felszedték, hiszen Trianon óta a Bódva-völgyi vonalon a vonat csak Tornanádaskáig közlekedik, a bódvavendégi állomásig már nem engedték (ezáltal a Magyarországhoz tartozó Hídvégardó is vasút nélkül maradt).
A kereszt fehérre meszelt szilárd, felfelé obeliszk-szerűen keskenyedő, majd fent hirtelen újra kiszélesedő, 130 cm magas talapzaton áll. A talapzat alsó része 90 x 95 cm, felső része 60 x 65 cm. Az ezüstre festett díszes öntöttvas kereszt magassága 190 cm. A rajta levő korpusz a kereszttel azonos színűre van festve. A kereszt talapzata körbe van betonozva. 205 x 205 cm-es, barnára festett, kovácsolt vaskerítés veszi körbe, a tetején felfelé mutató díszek ezüstszínűek. A vaskerítés útra néző oldalán a fél kerítés nyitható kapuként szolgál.
A talapzat út felé néző oldalán bemélyített, drapp színűre festett, táblaszerű kiképzésben olvasható a felirat.
A kereszt hátulról két vasrúddal is ki van támasztva, az egyik a talapzathoz van rögzítve, a másik a kerítés vasához.
A kerítés ÉNY-i sarkában hársfa áll.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaMivel az a határrész, ahol a kereszt is áll, a trianoni határállítás után a magyarországi részre esett, a falut pedig Csehszlovákiához csatolták, a kereszt a faluból gyakorlatilag megközelíthetetlenné vált, így nem tölthetett be szerepet a közösség vallási életében. Az állíttatók leszármazottai úgy tudják, hogy Burinda Mária testvérének a leszármazottai, a magyarországi Hídvégardóban élő Béresné Burinda Ilon és családja gondozta, gondozza.
A kereszt állításának körülményeiről semmi forrást nem sikerült találni. Ám mivel a falu egyéb szakrális kisemlékeit (templom előtti kereszt, kápolna) Amerikába kivándorolt vendégiek állíttatták, nem tartjuk kizártnak, hogy e kereszt állítása is összefügg az amerikai kivándorlással, hiszen tudjuk, hogy Burinda József is megjárta Amerikát.
Az adatfelvétel ideje2011 nyara-ősze
HozzászólásMéretarányos rajz és fénykép mellékelése is szükséges. Egy-egy település adatlapjaihoz csatolandó egy, az adott település bel- és külterületét is fölvázoló szerkezeti rajza, a legfontosabb útvonalakkal, a templom(ok) és a dokumentációba fölvett szakrális kisemlékek elhelyezkedésének a bejelölésével.
Rövid URL
ID26222
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kápolna – Bódvavendégi [Hosťovce]

Részletek

Típuskápolna / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés / határ
Helyi megnevezésKápolna
Állapot
Datálás1918 előtt
Simbólumcsillag / Horgony / Szív
TelepülésBódvavendégi [Hosťovce]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőDr. Bodnár Mónika
3630 Putnok
Rákóczi Ferenc u. 66.
Tel.: 00-36-30-521-1995
bodnarm3@gmail.com
Felirat1907

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉPÍTETTE BÉRES ISTVÁN
ÉS NEJE BÉRES KATALIN
1907
LeírásVendégiből Ny felé kivezető mezei út, az ún. Nagycsapás és a szlovák-magyar közös út kereszteződésében, a szlovák oldalon, tehát a faluhoz közelebb eső felén áll.
Szilárd falú építmény, K-i oldalán egy 50 x 88 cm-es, felső végén ívesen végződő ablaknyílással. A kápolna ablaka Vendégi, bejárata Ardó felé néz. A kápolnát 3 oldalról vascső korlát veszi körül, ezt 1969-ben csináltatta Béres Ferenc, a kápolna építtetője testvérének leszármazottja, a kápolna gondozója. A kápolna déli oldala az ajtó magasságáig ki van csempézve. A kétszárnyú bejárati ajtó előtt kétszárnyú vasrács van, az ablaknyíláson is vasrács van. Az ajtó fölött, annak szélességében egy 40 x 120 cm-es kőtábla, aranyozott felirattal. Felette, a vakoltba vésve is olvasható az 1907-es évszám. A kápolnába két beton lépcsőfokon lehet bejutni, az alsó gyakorlatilag a földdel van egy szintben. A kápolna tetejét pléh borítja. A tetőnek a bejárat feletti csúcsán, egy sárgára festett, négyszögletes oszlopszerű kiszögelésen egy vaskereszt áll. A bejárattól kb. 3,5 m-re egy kis lóca áll, mindkét oldalán egy-egy hársfa található.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA kápolnát az Amerikába kivándorolt Béres István és neje, Béres Katalin állíttatta. Egy levél nyomán született visszaemlékezésből tudjuk, hogy Béres István édesanyja valamikor az 1870-80-as években mondta akkor még gyermekkorú kisfiának, hogy milyen szép volna itt, a templomföld végén, a sarkon egy kápolnácska. Sok-sok év múlva, szülőfaluját elhagyva, de arra mindig szeretettel gondolva a szándék tetté érett, az óhazát elhagyva, az amerikai Pittsburgban meglelve boldogulásukat 1907-ben megépíttették a kápolnát, melyet páduai Szent Antal tiszteletére 1908. május 11-én szentelt fel Mester Károly, akkori hídvégardói esperes plébános. (Bódvavendégi ebben az időben Hídvégardó filiája volt.) Építésének századik évfordulóján, 2007. augusztus 26-án a kápolnát özvegy Béres Ferencné és családja újította fel, az újraszentelést Sipos György tornagörgői és tornaújfalusi plébános végezte Szemenyei Péter hídvégardói plébános és Zsóka János bódvavendégi születésű papnövendék közreműködésével. (Bódvavendégi ma Tornaújfalu filiája.) A háború előtti években, amikor a környékbeli falvak lakói még gyalogosan, proseccióval jártak a barkai búcsúra, a hídvégardóiak és mások is, akiknek útba esett, megálltak a proseccióval, elmondtak egy fohászt, úgy folytatták útjukat Barka felé, a Szádelői-völgyön keresztül. A kápolnát gondozó Eperjesi László megkísérelte ezt a hagyományt feléleszteni, de mivel már autóval, nem pedig gyalogosan mennek a búcsúsok, nem sikerült. 1947-ben kivitték a kápolnához a missziós keresztet, ezt korabeli felvételek is tanúsítják. Az 1990-es évek végén szervezett lelkigyakorlaton résztvevő gyerekek is fáklyákkal, gyertyákkal vonultak ki a kápolnához imádkozni. Napjainkban a kápolna egyfajta emlékhelyként szolgál, mely nemcsak a falu kereszténységére utal, de felhívja a figyelmet az elődök tiszteletér és a magyarság összetartozására is. Erre utalnak az eredeti berendezésen (Szent Antal, Szűz Mária, Jézus Szíve szobrok) túl az utóbbi években benne elhelyezett fotók és relikviák, mint az állíttató házaspár fotója, a kápolnát sokáig gondozó rokon házaspár régi sírfelirata, az EU-s határnyitás fotója és az egykori határsorompó egy darabja és a magyar nemzeti trikolorból készült kokárda.

Adatközlők

Eperjesi László, sz. 1942. Bódvavendégi
Haraszti László, sz. 1972. Bódvavendégi
IrodalomEperjesi László: Kápolnaszentelés – Bódvavendégi. In: Remény. Katolikus hetilap. XVIII. évf. 40. sz. 2007. október 7.
Béres Gábor: A mi kápolnánk. In: A Bódva mellől I. Bódvarákó, 1961. Gépirat. 143-145.
Az adatfelvétel ideje2011 nyara-ősze
HozzászólásMéretarányos rajz és fénykép mellékelése is szükséges. Egy-egy település adatlapjaihoz csatolandó egy, az adott település bel- és külterületét is fölvázoló szerkezeti rajza, a legfontosabb útvonalakkal, a templom(ok) és a dokumentációba fölvett szakrális kisemlékek elhelyezkedésének a bejelölésével.
Rövid URL
ID26178
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Nepomuki Szent János – Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Anyag / bádog
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1914
TelepülésBátorkeszi [Bátorove Kosihy]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
FeliratNEP SZT JÁNOS KÉSZÜLT 1904
LeírásNepomuki Szent János polichróm homokkő szobra (a pálmaág az újrafestésnél a papi ruha fekete színét kapta), a szentet a gyónási titok őrizőjeként, jobb mutatóujjával a száján ábrázolták. Magas, hasáb alakú talapzat, nyilván újabb bádog tetőszerkezettel. Betonkereten kovácsoltvas kerítés, azon belül virágágyás. A szobor a talapzaton olvasható keltezéssel szemben régebbinek tűnik.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA virágágyás előtt két jukka bokor. Bent élővirágok, tuja.
Az adatfelvétel ideje2012
Rövid URL
ID26078
Módosítás dátuma2018. január 5.

Temetői feszület – Baraca [Barca]
Temetői feszület – Baraca [Barca]
Település: Baraca [Barca]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag: / öntöttvas

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag / öntöttvas
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
TelepülésBaraca [Barca]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőLiszka József
LeírásA kő talapzaton álló, öntöttvas feszület a temetőben áll. A vasrész feketére festve, néhány kiemelt rész (felirattábla, korpusz, térdeplő angyal) ezüst kályhafestékkel lemázolva.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaElhanyagolt
Az adatfelvétel ideje2004
Rövid URL
ID25973
Módosítás dátuma2018. december 31.

Út menti feszület – Bagota [Hurbanovo-Bohatá]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett / temető
Anyag / öntöttvas
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1901. július 26.
TelepülésBagota [Bohatá]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTE ÉS ALAPITATTA ÖZV. STERNOCZKI JÁNOSNÉ SZÜL. PETRIK BORBÁLA 1901. JULIUS HÓ 26.
LeírásA templom bejárata mellett áll jobbra a mészkőből készült, fém korpusszal ellátott feszület. Egyszersmind temetői nagykeresztként is funkcionál valószínűleg, mivel a temető közvetlenül a templom mögött van.
IrodalomBagin Árpád: Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 163–164. p.
Az adatfelvétel ideje2001
Rövid URL
ID25926
Módosítás dátuma2017. szeptember 16.

Út menti feszület – Bagota [Hurbanovo-Bohatá]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett / temető
Anyag / öntöttvas
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1912
TelepülésBagota [Bohatá]
MegyeKomárom
GyűjtőLiszka József
FeliratÉDES JÉZUSUNK LÉGY MINDIG VELÜNK ÉS IRGALMAZZ MINEKÜNK! 1912
LeírásA templom bejárata mellett áll balra a süttői mészkőből készült, fém korpusszal ellátott feszület. Egyszersmind temetői nagykeresztként is funkcionál valószínűleg, mivel a temető közvetlenül a templom mögött van.
IrodalomBagin Árpád: Ógyalla és Bagota kataszterének szakrális kisemlékei. Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), 161–163. p
Az adatfelvétel ideje2001
Rövid URL
ID25923
Módosítás dátuma2017. szeptember 16.

Út menti feszület – Alsószemeréd [Dolné Semerovce]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén / útkereszteződés
Anyag / beton
Állapot / felújított
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésAlsószemeréd [Dolné Semerovce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József; Bényi Klaudia (2008)
Felirat1909-1997
LeírásA településhez bekötő út mellett áll az 1997-ben felújított, 2008-ban kis kerítéssel is ellátott kő feszület. Rajta, ezüst kályhafestékkel lemázolt korpusz és INRI-felirat.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaRendben tartott, gondozott. Mindig van rajta művirág koszorú, a helyiek időnként élővirágot is tesznek oda, ill. nem ritka, hogy kisebb pénzérméket is oda tesznek (2008).
Az adatfelvétel ideje2004; 2008
Rövid URL
ID25804
Módosítás dátuma2018. augusztus 22.

Szobor – Keresztelő Szent János – Alsóbodok [Dolné Obdokovce]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Egyéb típusJézus
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1911
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
MegyeNyitra
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratEz az én szerelmes fiam kiben nekem kedvem telt. Máté 3.17 Isten dicsőségére és ker. szent János tiszte- letére emelték a község kath. hivei 1911dik évben
LeírásA római katolikus templom előtt, beton alapon, magas, mészkő lábazaton áll a polichróm szobor-jelenet üvegszekrényben (Jézust Keresztelő János kereszteli meg).
IrodalomFehér Sándor: Alsóbodok. Alsóbodok 1997, 118-119. p.
Az adatfelvétel ideje2000; 2011
Rövid URL
ID25777
Módosítás dátuma2018. január 15.

Temetői feszület – Alistál [Dolný Štál]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag / öntöttvas
Egyéb anyagmészkő
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1909
SimbólumINRI
TelepülésAlistál [Dolný Štál]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratAZ ÚR BÉKÉJE VELÜK! SZŰZ MÁRIA SZ. JÓZSEF, SZ. BORBÁLA HALDOKLÓK PÁRTFOGÓI KÖNYÖRÖGJETEK ÉRETTÜNK! Alatta, egy másik táblán: Emelték + KANOVICS FERENC ÉS FEKETE MÁRIA 1909
LeírásA felistáli temetőben, egylépcsős beton alapon helyezkedik el a felfelé keskenyedő, három mészkő hasábból összeállított talapzaton nyugvó, mészkőből készült feszület, öntöttvas korpusszal és INRI-táblával. A feliratok a talapzat anyagába vésve, a legalsó, lapos talapzatrész tanúsága szerint az objektum RÉTHY győri műhelyében készült.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaSzépen gondozva, előtte vágott- és ültetett virágok (büdöske).
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID25754
Módosítás dátuma2018. január 9.

Szobor – Szentháromság – Ebed [Obid]
Szobor – Szentháromság – Ebed [Obid]
Település: Ebed [Obid]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag: / bádog

Hely: egyéb hely

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Egyéb típusSzentháromság
Helyegyéb hely
Egyéb helya falu főutcája
Anyag / bádog
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1902
TelepülésEbed [Obid]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József; Vataščin Péter; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratEmeltette Isten dicsőségére GUNYA KATALIN férjezett MORVAI JÓZSEFNÉ 1902.
LeírásA falu központjában található. Homlokzata az út irányával párhuzamos, mivel az ötvenes években az utca északi részén található házakat sövények és gyep telepítésére kötelezték, így az út nyomvonala a kisemléktől jobbra került. A fejezeten festett Szentháromság szobor található. Az Atya és a Fiú kőből vannak kifaragva. A szentlelket egy vaslapból kivágott és kifestett galambalak jelképezi. Kovácsoltvas kerítés veszi körül. (V.P. 2009)   A falu főutcáján, beton alapon, hasáb formájú homokkő talapzaton nyugvó, szintén hasábos, magas karcsú homokkő oszlop felső részén párkányszerűen kiszélesedő platón van elhelyezve a polichróm homokkő szobor. Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson ül. Fejük felett lebeg a Szentlélek bádogból készült galambja. A Fiúisten jobb kezével átkarolva letört végű keresztet tart, bal kezét a szívére helyezi. Az Atyaisten jobb kezében eredetileg jogar (jelenleg hiányzik), baljában országalma. Felirat süttői vörös mészkő táblán a talapzaton. (L.J. 2010)  
IrodalomLiszka József: Szent Háromság egy Isten dicsőségére…A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében. Somorja–Komárom: Fórum Kisebbségkutató Intézet–Etnológiai Központ 2015, 216 p. /Jelek a térben 5./, 24, 25, 29, 43, 49, 50, 81, 108. p.
Az adatfelvétel ideje2009; 2010
HozzászólásA központi fekvés ellenére nincs különösebben gondozva, a néhány szokásos gyertyán, mécsesen és kisebb koszorún kívül más nem található az aljánál. Néhány éve a falu három szobor típusú kisemlékét kifestette, így ezt is. Keresztjáró napokon a falu népe felkereste. (V.P. 2009)
Rövid URL
ID25243
Módosítás dátuma2019. január 23.

Szobor – Őrangyal – Ebed [Obid]
Szobor – Őrangyal – Ebed [Obid]
Település: Ebed [Obid]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Egyéb típusŐrangyal
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1906 (1949)
TelepülésEbed [Obid]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József; Vataščin Péter; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITATTA SZABÓ MIKLÓS ÉS NEJE HEGEDŰS VERONIKA 1906 UJITATTÁK 1949 ÉVBEN SZABÓ MIHÁLY ÉS NEJE GÓRA ANNA
LeírásA falu északnyugati részén fekszik, vaskerítéssel van körülvéve, azon belül lebetonozva. Anyaga műkő, egy Schulhoff nevű nyergesújfalusi kőfaragó alkotása. Mészkő szobor, rozoga vaskerítés.
Az adatfelvétel ideje1997; 2003; 2009
HozzászólásA falubeliek általában nagy szeretettel beszélnek róla, nyilvánvalóan az ábrázolt alak, és annak funkciója miatt. Ünnepnapokon sosem hiányzik mellőle a gyertya, mécses. Keresztjáró napokon a falu népe felkereste.
Rövid URL
ID25224
Módosítás dátuma2019. január 23.

Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Szobor – Szűz Mária – Bély [Biel]
Település: Bély [Biel]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésBély [Biel]
MegyeZemplén
GyűjtőTurcsányi Dániel
FeliratOH MÁRIA JÉZUS ANYJA ATE OLTALMADBA ÉS IMÁDBA AJÁNLOM MAGAMAT ÉS ENYÉIMET   SZŰZ MÁRIA ÉDES SZÍVE LÉGY MENEDÉKEM   300 napi Búcsú
LeírásSzűz Mária szobra egy fülkében látható, fejen sárgabronz párta(?). Jobb keze bal mellkasára helyezve. Két keze mellmagasságban egymásra helyezve. Egymásra helyezett kezeiben testéhez szorítva liliomot tart, melynek fölső, virágos része jobb vállára borul. A fülke belseje és külseje világoskék színű. A fülke tetején sárgabronz színű kereszt. A talpazaton vésett, sárgabronz festékkel kiemelt szöveg látható. A talpazat színe szürke, melynek anyaga talán beton. Az objektum mögött fémből készült félkörív látható, melynek átmérője kb. 3,5-4 m lehet. Az objektumot beton és fehér tégla alapzatú, szürke színű fémkerítés veszi körbe, melynek alaprajza négyzet formájú. Évszám nem található rajta.
Az adatfelvétel ideje2016
HozzászólásA szobor viszonylag ép. A rajta lévő fehér festés enyhén töredezett. A fülke belső részének festéke helyenként lepattogott. Az objektum mögött álló fém félkörív mögött orgonabokor található. Az objektum mellett kétoldalt szépen formára igazított puszpáng bokor áll. Az objektum előtt gyertyák, mécsesek állnak, továbbá egy szürke színű fém virágtartón cserépben, kettévágott műanyag flakonokban, illetve befőttes üvegben virágok láthatóak. Feltehetően a ´Sennyey grófok állították még 1945 előtt. A szobor melletti mai lakóházban működött a Keresztény Ifjúsági Egylet, illetve a grófi család alkalmazottai gondozták a szobrot és annak környékét. Más szóbeli források szerint az említett házban a Mária Kongregáció, és a Legényegylet működött.
Rövid URL
ID24722
Módosítás dátuma2019. március 5.

Képoszlop, Nepomuki Szent János szobra – Zétény [Zatín]

Részletek

Típusképoszlop / szobor / egyéb típus / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Egyéb helyfoly partján
Anyag / beton / tégla
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésZétény [Zatín]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratVélhetően egy Tice-holtág fölött átívelő híd előtt áll, beton alapra helyezett, zömök, alighanem téglából készült, szoborfülkés képoszlop. Szinte lapos, bádoggal fedett tetővel. A szoborfülke üvegezett ajtóval zárva, mellette-előtte, két oldalról egy-egy beton virágcserép. Benne művirág. A szoborfülkében Nepomuki Szent János polichróm szobra. A 2012-ben készült google-térkép tanúsága szerint felújítva, beépítve a szintén felújított híd konstrukciójába.
Az adatfelvétel ideje2000; 2012
Rövid URL
ID23848
Módosítás dátuma2018. december 30.

Út menti feszület – Almágy [Gemerský Jablonec]
Út menti feszület – Almágy [Gemerský Jablonec]
Település: Almágy [Gemerský Jablonec]

Típus: feszület

Anyag: / beton / öntöttvas

Hely: egyéb hely

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusfeszület
Egyéb típusSzűz Mária, Mária Magdolna
Helyegyéb hely
Egyéb helya település főutcája
Anyag / beton / öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1901
TelepülésAlmágy [Gemerský Jablonec]
MegyeGömör-Kishont
GyűjtőFoglár Gabriel
FeliratISTEN DICSŐSÉGÉRE állítatta TÓTH JÓZSEF és neje BÁLINT MÁRIA 1901
LeírásA falu főutcáján, beton alapon, műkő (?) lábazaton áll az öntöttvas feszület. A kereszt feketére, a korpusz aranyra, egyéb kiegészítő részek (pl. Szűz Mára és Mária Magdolna, valamint angyal mellékalakok) ezüstre festve. Magán az öntöttvas kereszt lábán is egy ovális felirattábla, de az lefestve, azon nem látszódik felirat. Maga a felirat a lábazat elülső részén, kőbe vésve. Újabb, csővázas, szürkére festett kerítéssel körbevéve. Élő- és művirágokkal gazdagon díszítve. A feszületet a Palkovič-házaspár gondozza. 2006-ban felújítva.
Az adatfelvétel ideje2009
Rövid URL
ID23709
Módosítás dátuma2019. április 18.

Út menti feszület – Jablonca [Silická Jablonica]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típusMária
Helytemplom mellett
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1903
SimbólumINRI
TelepülésJablonca [Silická Jablonica]
MegyeAbaúj-Torna
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratIsten dicsőségére Amerikából LESKÓ JULIANNA 1903.
LeírásA római katolikus templomhoz vezető lépcső alján, terméskő keretű, gondozott virágágyásban, beton alapon, homokkő lábazatra helyezve áll az öntöttvas feszület. A lábánál látható Mária-relief, és a korpusz is öntöttvas.
IrodalomL. Juhász Ilona–Liszka József: Szakrális kisemlékeink. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 43. p. (Jelek a térben 1./ Liszka József: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez. In Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Folklore Tanszék 2005, 269–276. p. /Folcloristica 9./ Liszka József: Postavené z kresťanskej horlivosti? Dodatky k poznatkom o príčinách stavania malých sakrálnych pamiatok. In Maďarská literatúra a literárna veda na Slovensku v menšinovom a stredoeurópskom kontexte. Ondrej Mészáros szerk. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa 2008, 149–161. p. Liszka József: Zur Ehre Gottes… oder? Errichtungsanlässe sakraler Kleindenkmäler. In Andacht und Erinnerung. Gegenstand – Symbol – Handlung. Hg. von Bärbel Kerkhoff-Hader. Bamberg: Lehrstuhl für Europäische Ethnologie 2012, 123–133. p. /Bamberger Beiträge zur Europäischen Ethnologie 8./
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID23495
Módosítás dátuma2019. március 7.

Temetői feszület – 2 – Királyhelmec [Kráľovský Chlmec]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típuslourdesi Szűz Mária
Helytemető
Anyag / bádog
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI / Kehely
TelepülésKirályhelmec [Kráľovský Chlmec]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásBeton alapon, hasábos műkő lábazat, rajta a bádog feszület. A lábazatban üveggel borított szoborfülke, lourdesi barlangként kialakítva, benne a lourdesi Mária porcelán szobra. Fölötte plasztikus kehely-motívum, kereszt-szimbólumos ostyával. Bádog esővédő borító. Kovácsoltvas kerítés, a feszület két oldalán a kerítés anyagából kinövő egy-egy vas oszlopon virágtartó. Kehely-szerű cserepekben művirág.  Művirág-koszorúk.
Az adatfelvétel ideje2004
Rövid URL
ID23444
Módosítás dátuma2019. március 14.

Út menti feszület – Köbölkút [Gbelce]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Anyagfa / öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésKöbölkút [Gbelce]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József
LeírásVöröses barnára festet fa feszület öntöttvas korpusszal, valamikor a falu szélét jelezhette. Az Új sor elején áll, egy családi ház előkertjében.
Az adatfelvétel ideje1998
Rövid URL
ID23304
Módosítás dátuma2017. október 24.

Szobor – Szent Anna a gyermek Máriával – Nagykövesd [Veľký Kamenec]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1904
TelepülésNagykövesd [Veľký Kamenec]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
Felirat1904   Lejjebb: Restaurálva 2004-ben
LeírásY alakú kereszteződésben, beton alapon, vízszintesen tagolt homokkő lábazaton áll Szent Anna és a gyermek Mária mészkő szobra. 2004-ben felújítva. Feketére festett kovácsoltvas kerítés (2004). A környezet is rendezett.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID23125
Módosítás dátuma2018. október 8.

Út menti feszület – Nagysalló [Tekovské Lužany]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésNagysalló [Tekovské Lužany]
MegyeBars
FeliratNÉZZED EMBER MINT HALT MEG ÉRETTED ISTENED.
Rövid URL
ID23066
Módosítás dátuma2019. március 25.

Temetői feszület – Palást [Plášťovce]
Temetői feszület – Palást [Plášťovce]
Település: Palást [Plášťovce]

Típus: szakrális kisemlékek

Anyag: fa / bádog / öntöttvas

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszakrális kisemlékek
Helytemető
Anyagfa / bádog / öntöttvas
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésPalást [Plášťovce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
LeírásA Gárdonyi temetőben áll a vörösre festett, öntöttvas korpusszal és szintén öntöttvas INRI-táblával, valamint bádog esőborítóval ellátott fa feszület.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaHalottak napján tömegesen égetnek ott a helybéliek a távolabbi halottaik emlékére gyertyát, mécsest.
IrodalomCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában I. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2008, 94–95. p.
Az adatfelvétel ideje2003
Rövid URL
ID22681
Módosítás dátuma2017. szeptember 5.

Szobor – Szentháromság – Palást [Plášťovce]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Egyéb helyA falu főutcáján, a templomdombhoz vezető mellékút kereszteződésében
Anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1901
TelepülésPalást [Plášťovce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratEMELTETTE RENDEK ERZSÉBET 1901
LeírásBeton alapon nyugvó, vízszintesen tagolt, masszív kő lábazaton található a homokkő szobor. Az Atyaisten jobbján a Fiúistennel felhőtrónuson (vagy a földgömbön) ül. A felhők között két angyalfej (a kompozíció némileg emlékeztet Rubens híres festményére). Fejük felett, vas rúdra erősítve, fémből készült dicsfényben lebeg a Szentlélek, talán szintén kőből készült, kiterjesztett szárnyú galambja. Jézus jobb kezével átkarolva hosszú szárú (fa)keresztet tart, bal kezét a szívére helyezi. Az Atyaisten bal kezében jogar, jobbjában országalma lehetett, de ezek már hiányoznak. A lábazat második emeletén, neogótikus ablakkeretben Szűz Mária megkoronázott szobra. Az egész objektum fölött bádog esővédő, körülötte egyszerű, vaskeretes drótkerítés.
IrodalomCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában I. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2008, 99
Az adatfelvétel ideje1998; 2003
Hozzászólás„A késő barokk Szentháromság-szobor a mostani szlovák iskola közelében áll. Az Atyaisten s a feltámadt Jézus lábánál egy-egy angyalfej, a szobrot tartó oszlop gótikus mintájú ablakkeretes bemélyedésében pedig Mária szobra látható. Jelenlegi kőtalapzatát Rennek Erzsébet emeltette1901-ben. Régen Szentháromság napján lelkipásztorukkal jöttek ide a hívek, később már csak előimádkozójukkal ment a nép. Ha valami baj volt a faluban, mindig kijöttek a Szentháromsághoz imádkozni.” (Csáky 2008, 99)
Rövid URL
ID22657
Módosítás dátuma2019. január 16.

Út menti feszület – Palást [Plášťovce]

Részletek

Típusszakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1904
SimbólumINRI
TelepülésPalást [Plášťovce]
MegyeHont
GyűjtőLiszka József; Fotó: L. Juhász Ilona
FeliratA KERESZTREFESZÍTETT MEGVÁLTÓ IMÁDÁSÁRA   _._   EMELTETTÉK A PALÁSTI HÍVEK 1904
LeírásA beton talapzaton, hasábos, klasszicizáló lábazaton álló műkő feszület a római katolikus templom bejárata közelében, attól balra, háttal a templomnak található. A korpusz és az INRI-tábla szintén kőből. A felirat a lábazat anyagába vésve, arany betűkkel kiemelve. Fölötte angyalfej dombormű. Körülötte négyzet alakban járólapokkal fedett. Kb. 3 x 3 m nagyságú terület, két oldalán egy-egy műkő virágcserép.
IrodalomCsáky Károly: Szakrális emlékeink nyomában I. Dunaszerdahely: Lilium Aurum 2008, 94. p.
Az adatfelvétel ideje2003
Hozzászólás"Egykor a búcsúra indult hívek szentmise után még itt imádkoztak, itt váltak el a zarándokok az otthon maradottaktól, s ide tértek meg akkor is, amikor a több napig tartó út után hazagyalogoltak.” (Csáky 2008, 94)
Rövid URL
ID22654
Módosítás dátuma2017. szeptember 5.

Temetői feszület 3 – Perbenyik [Pribeník]
Temetői feszület 3 – Perbenyik [Pribeník]
Település: Perbenyik [Pribeník]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag
Egyéb anyagmágránit
Állapot
Datálás1918 előtt
TelepülésPerbenyik [Pribeník]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József
LeírásBeton alapon, vízszintesen tagolt műkő (műgránit) lábazaton álló, ugyanolyan anyagból késült kereszt. Rajta öntöttvas feszület. Kétoldalt egy-egy puszpáng-bokor, előtte büdöskék és művirágok.
Az adatfelvétel ideje2008
Rövid URL
ID22635
Módosítás dátuma2018. augusztus 31.

1 4 5 6 7
181 találat