Szakrális Kisemlék Archívum

A Szakrális Kisemlék Archívum és a Temető Dokumentáció az Etnológiai Központ gyűjteménye, közel 1600 objektumot és több mint 7000 fotót, térképet, rajzot valamint dokumentumot tartalmaz

Kálvária – Muzsla [Mužla]
Kálvária – Muzsla [Mužla]
Település: Muzsla [Mužla]

Típus: kálvária / szakrális kisemlékek

Anyag: / bádog

Hely: templom mellett

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típuskálvária / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Helyi megnevezésKálvária
Anyag / bádog
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1905
TelepülésMuzsla [Mužla]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József, Psenák Emese, psenak.emese1@gmail.com
FeliratIsten dicsőségére
a muzslai hiveknek
örök emlékül csináltatták
ZALABA FERENC
templomatya és neje
LENÉKA JULIANNA
néhai ZALABA IGNÁC
neje LENÉKA PETRONELLA
néhai LENÉKA ALAJOS
és neje MAKÓ ILONA
1905
LeírásA római katolikus templom előtt, beton talapzaton áll a Krisztus- és a két lator mészkőből készült keresztje. Fém Krisztus-korpusz. Előtte mészkőből készült, oszlopszerű, vasszerkezettel záródó persely. (L.J. 2010) Kő feszület és mellette kő keresztek. A feszület talapzatán felirat található. A Krisztus öntöttvas és fekete színű. A feszület melletti keresztek a jobb és baloldalon kisebbek és hátrébb helyezkednek el. Az objektumok előtt virágágyás található, melyet körbebetonoztak. A feszület előtt egy persely található. (P.E. 2016)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA kálváriát 1905-ben állítatta a Zalaba Ferenc és Ignác testvérpár és feleségeik a szintén testvérpár Lenéka Julianna és Petronella. Módos parasztgazda család voltak, azonban mindkét házasság terméketlen és felhalmozódott vagyonukból több szakrális kisemléket is állítattak a faluban. Az objektumot a falu gondozza. Mindenszentekkor és halottak napján gyertyát gyújtanak itt.
Az adatfelvétel ideje2016. 8.
Rövid URL
ID28405
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Képoszlop – Muzsla [Mužla]
Képoszlop – Muzsla [Mužla]
Település: Muzsla [Mužla]

Típus: képoszlop / szakrális kisemlékek

Anyag: tégla

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusképoszlop / szakrális kisemlékek
Helytemető
Helyi megnevezésMária kép
Anyagtégla
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1912 (7)
TelepülésMuzsla [Mužla]
MegyeEsztergom
GyűjtőPsenák Emese, psenak.emese1@gmail.com
FeliratA fájdalmas Szűz Mária ide várja az ő híveit
…. paradicsom kertbe Kérjed a …. szentség és
…. megnyug…… lelkéér hogy
………………drágalátós szent vé
rével s …….mindnyájan az üdvöz
ültek országát, hogy Jézus, Mária
mindnyájan…. szinre láthassák az
üdvözültek országában
minden szentekkel és a szent angyalokkal együtt
ZALABA FERENC templomatya
1912? május 3.-án
LeírásMária képoszlop. A képoszlop anyaga tégla, teteje háromszögben záródik, ajtaja üveg, a szobrot viszont belőle ellopták ezért most csak egy kép található benne. A kép mellett egy kis feszület, valamint művirágok találhatóak. Az objektum a temető bejáratánál található.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA képoszlopot a muzslai Zalaba Ferencz templomatya állítatta 1912 (7?). május harmadikán. Sajnos a felirat és az évszám sem olvasható ki pontosan csak nagyjából. Az objektum mellett egy fűzfa található előtte pedig élővirágok vázában. A képoszlopot a falusiak gondozzák.
Az adatfelvétel ideje2016. 8.
Rövid URL
ID28394
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Muzsla [Mužla]
Feszület – Muzsla [Mužla]
Település: Muzsla [Mužla]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag: / öntöttvas

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Helyi megnevezésLáncos kereszt
Anyag / öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésMuzsla [Mužla]
MegyeEsztergom
GyűjtőPsenák Emese, psenak.emese1@gmail.com
FeliratMISSICS ISTVÁN
Muzslai plébános
Élt 75 évet. Megh. 1836 márc.5
Béke hamvaira!
R. 1900
LeírásKő kereszt, talapzata márvány a feszület és az INRI jel öntött vas. A talapzaton felirat található. A feszület mögött két sorban egymással szemben oszlopok találhatóak, melyeket összeköt egy vastag vaslánc, továbbá az objektum területe le van kövezve.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaMissics István 1796-tól volt Muzslán plébános. A keresztet még ő állítatta életében saját magának, valamint ez alatt a kereszt alatt is van eltemetve. A feszületet a falusiak ápolják. Mindenszentekkor és halottak napján itt mécsest gyújtanak.
Az adatfelvétel ideje2016. 8.
Rövid URL
ID28391
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Temetői feszület 1. – Muzsla [Mužla]
Település: Muzsla [Mužla]

Típus: feszület / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemető
Helyi megnevezésKereszt
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésMuzsla [Mužla]
GyűjtőPsenák Emese, psenak.emese1@gmail.com
FeliratItt várják a boldog feltámadást Istenben boldogultak LENÉKA ALAJOS meghalt 1863. október 11.-én élt 43 évet és neje MAKÓ ILONA meghalt 1909 Január 11.-én élt 91 évet és édesanya SZŰCS KATALIN meghalt 1863 február 19.-én élt 61 évet Állítatta ZALABA FERENCZ veje volt templom atya LENÉKA JULIANNA ÉS PETRONELLA LEÁNYAI Nyugodjanak békében Jézus, Mária nevében
LeírásKő kereszt, talapzatán felirat. A feszület és az INRI jel öntöttvas, színe fekete. A kereszt végei díszítettek. A Krisztus egyik keze hiányzik. Az objektum művirággal, mécsesekkel, szobrokkal díszített.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaA feszületet a Lenéka Petronella és Julianna állítatta édesapjuk Lenéka Alajos és édesanyjuk Makó Ilona emlékére. A Lenéka család egyébként módos parasztgazda család volt. A keresztet a helyiek ápolják, mindenszentekkor és halottak napján itt mécsest gyújtanak.
Az adatfelvétel ideje2016. 8.
Rövid URL
ID28388
Módosítás dátuma2019. január 23.

Kereszt – Nagyfödémes [Veľké Úľany]

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Anyagfa
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1908
TelepülésNagyfödémes [Veľké Úľany]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
Felirat1908
1928
1942
MENTSD MEG LELKEDET
1948
LeírásA templom falára felerősített, háromkaréjos végződésű, barnára festett fa kereszt. A felirat betűi fémből.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID28299
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szentháromság – Nagygyőröd [Veľký Ďur]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
TelepülésNagygyőröd [Veľký Ďur]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
FeliratFellner J. Nyitrán
LeírásA római katolikus templom bejárata előtt (a templomra néz) egylépcsős beton alapon áll a gránitból készült, tagolt, négy, felfelé egyre keskenyedő hasábból összeállított talapzatra helyezett, dór oszlop kiszélesedő, négyzetes platóján nyugvó fehér márvány Szentháromság-szobor. Az Atyaisten jobbján álló (!) Fiúisten jobb kezét áldóan előre nyújtja, baljával egy nagyméretű keresztre támaszkodik, ami kettejük közt magasodik, s előtte a Szentlélek kiterjesztett szárnyú galambja lebeg. Az Atyaisten karfás trónusban ül, jobb kezében jogar, baljában országalma. A lábaik alatt gomolygó felhők közt két szárnyas angyalfej. A talapzat homlokzati részén mintha korábban lett volna felirat, de gondosan lecsiszolták. A legalsó, legszélesebb szelvény jobb sarkában a készítő szignója.
Az adatfelvétel ideje2015
Rövid URL
ID28267
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Donát – Nagymácséd [Veľká Mača]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyA Cigány utcában
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő, kovácsoltvas kerítés
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1910
TelepülésNagymácséd [Veľká Mača]
MegyePozsony
FeliratIMÁDKOZZÁL ÉRETTÜNK
SZT. DONÁT
PÜSPÖK ÉS VÉRTANU
HOGY MEGMENEKEDJÜNK
AZ ÉGIHÁBORUTÓL
ÉS VILLÁMCSAPÁSTÓL
FELÁLLITOTTA
A NAGY-MÁCSÉDI
ÉLŐRÓZSAFŰZÉRTÁRSULAT
1910-ik évben
LeírásA Cigány utcában áll. A szépen rendben tartott szobrot kovácsoltvas kerítés veszi körben. Az általa határolt kiskertben rózsabokrok. Mellette két olajfa.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaEredetileg a Fő utca közelében állt, s csak a negyvenes évek második felében helyezték át ide. Az öreg néni gondozza, akinek a háza előtt áll. A Jézus-szíve körmenet alkalmával oltárt állítottak itt fel, ahol a litániát tartották. A háború előtt volt ez így, majd a kilencvenes évektől ismét.
IrodalomBalázs Klára – Hrbácsekné Noszek Magdaléna: Nagymácséd. Látnivalók. Komárom 1997, 11, 14, Kovács Eszter: Szent Donát. Nagymácsédi Közlöny 1996/5, 9.o.
Rövid URL
ID28219
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Temetői feszület – Nagyszelmenc [Veľké Slemence]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típustemetői feszület
Helytemető
Anyagbádog / egyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1901
TelepülésNagyszelmenc [Veľké Slemence]
MegyeUng
GyűjtőLiszka József
FeliratÁLLÍTTATTA ISTEN DICSŐSÉGÉRE PETRO MÁRIA 1901
LeírásMűkő kereszten festett bádog korpusz. A talapzaton szív alakú mezőben a felirat. A szívet pirosra festett horgony tartja. Művirág koszorúk.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID28091
Módosítás dátuma2019. március 7.

Út menti feszület – Nagytárkány [Veľké Trakany]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Egyéb helyA településen belül az útkereszteződés mellett
Anyagöntöttvas
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1901
SimbólumINRI
TelepülésNagytárkány [Veľké Trakany]
MegyeZemplén
GyűjtőLiszka József, Turcsányi Dániel
FeliratAtyám! Bocsáss meg nekik. Luk. 23.34. [Hátlap:] E kereszt az Ámerikában dolgozó, nagy- tárkányi plébániai hivek adakozásából emeltetett. 1901-ik évben.
LeírásAz evan. templom kertjében áll egylépcsős beton alapon, felfelé keskenyedő, tagolt, hasáb formájú talapzaton öntöttvas feszület, fehérre festve. A korpusz és a feliratmező arany (a hátulsó fehér). A kereszt reliefszerű díszítő keretmotívumai mind az elő-, mind a hátlapon megjelennek. A felirat a talapzaton. Láncos korláttal körbevéve. (L.J. 2004) Az objektum többszörösen tagolt. Alapja beton vagy kő, melyen fehér festés/meszelés erősen pattogzik. A talpazat mind a négy oldalán körbefutó díszítés látható, mely valószínűleg gipszből készült. A talpazat mellső fele sötétszürke színezetű, melyen felirat látható. A talpazatot körülvevő szegélyek fémből készültek. A feszület és a rajta lévő korpusz fémből készültek. A feszület színe fehér, a korpuszé szürke, de utóbbin felfedezhetőek a sárgabronz festés maradványai. A korpusz felett INRI-tábla. A kereszt végein gótikus díszítés figyelhető meg. A díszítés színe a feszülettel együtt fehér. Az objektum körül négyzet alaprajzú beton alap fut körbe, melybe rudak vannak bebetonozva, rajtuk lánc lóg, melyeknek színe fehér volt, de mára erősen lekopott és rozsdás. (T.D. 2016)
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaNégy fenyőfa. (L.J. 2004), A mellső és bal oldali szegély találkozásánál a szegélyek erősen rozsdásak. A középső és a felső talpazat között is korrózió látható. A festés a kereszten és a korpuszon erősen kopott, lepattogzott. Az objektum körül rendbetartott virágágyak. Tövében baloldalt a földbe helyezett művirág látható. A feszületen tövében madzaggal rögzített művirág csokor látható. (T.D. 2016)
Az adatfelvétel ideje2004; 2016
Rövid URL
ID27990
Módosítás dátuma2017. november 27.

Szobor – Nepomuki Szent János – Nemesnebojsza [Galanta-Nebojsa]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm homokkő, a talapzatban márvány tábla
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1908
TelepülésSzobor – Nepomuki Szent János – Nemesnebojsza [Galanta-Nebojsa]
MegyeNyitra
FeliratÁllítatták tisztelői
Tomecsek István
és neje
Valabek Erzsébet
?
?
1908
LeírásA falun keresztülvezető kis ér partján áll, a gányi útkereszteződésben, vaskerítéssel körbevéve. Mögötte egy hársfa.
Az adatfelvétel ideje1999.5.28.
Rövid URL
ID27860
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent Vendel – Nyárasd [Topoľníky]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő
Állapot
Datálás1918 előtt
TelepülésNyárasd [Topoľníky]
MegyePozsony
LeírásAz Ekecs felé vezető, széles út mentén áll Szent Vendel homokkő szobra. A pásztorruhában, kis kalappal a fején, tarisznyával a vállán, imára kulcsolt kezekkel álló szent lábainál királyi jogar és korona, ill. bárány hever. Felirat, datálás nincs, stílusa alapján századunk elejére keltezhető.
IrodalomLiszka József: Szent Vendel kultusza… Ethn. 1994, 113, Liszka József: “Szent képek…” Dunaszerdahely 1995, 80-81, Liszka József: Állíttatott keresztinyi… Dunaszerdahely 2000, 99-100
Az adatfelvétel ideje1995
Rövid URL
ID27828
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szűz Mária – Nyékvárkony [Vrakúň]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagpolichróm mészkő
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1905
TelepülésNyékvárkony [Vrakúň]
MegyePozsony
FeliratÜDVÖZLÉGY
MÁRIA!
KÉSZÜLT
CSAPLÁR MIHÁLY
buzgalmából
az Úrnak 1905. évében.
LeírásA falu központjában, útkereszteződésben áll a szobor. A felirat fölött üres szoborfülke egy gyertyacsonkkal. Vaskerités.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID27812
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Harangláb – Nyírágó [Nýrovce]

Részletek

Típusharangláb / szakrális kisemlékek
Helyegyéb hely
Egyéb helyÁgó településrész főutcáján
Anyagöntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésHarangláb – Nyírágó [Nýrovce]
MegyeBars
GyűjtőLiszka József
LeírásA település Ágó falurészében fémkonstrukciós harangláb, bádogból készült sátortetővel, rajta fém kereszt. Három harang.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaHasználatban.
Az adatfelvétel ideje2012.5.12.
HozzászólásA harangokon van ugyan felirat, de nem sikerült felkapaszkodni és elolvasni őket.
Rövid URL
ID27798
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szűz Mária – Nyitracsehi [Čechynce]
Szobor – Szűz Mária – Nyitracsehi [Čechynce]
Település: Nyitracsehi [Čechynce]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1910
TelepülésNyitracsehi [Čechynce]
MegyeNyitra
Felirat1910
LeírásMagas, hasáb alakú talapzatanon áll a lourdesi Szűz Mária polichróm kőszobra. A talapzat fehér, a felső, párkányszerű rész barnára festve. A feliratból csak az állíttatás évét (1910) sikerült kivenni.
Az adatfelvétel ideje2000. 4.
Rövid URL
ID27775
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szűz Mária – Nyitraivánka [Ivanka pri Nitre]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Anyag
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1916
TelepülésNyitraivánka [Ivanka pri Nitre]
MegyeNyitra
FeliratEx voto
Mária Horňanská
1916
LeírásA polichróm homokkő szobor Alsóköröskény és Nyitraivánka között, az Érsekújvárból Nyitrára vezető főút jobb oldalán áll. Fölötte tetőszerkezet.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaNyitraivánka s Alsóköröskény között az országút mentén december közepe óta egy szépséges és művészi kőszobor a Patrona Hungaria szobra váltja ki a csodálat és áhítat érzelmeit az arra utazókból. A szobor Krause József országos hírű selmecbányai szobrász remeke és egy tardoskeddi hajadonnak néhai Hornyánszky Máriának megtakarított adományából s a környékbeli áldozatkészségből létesült. Összes költsége 1600 K.-t meghalad, mindamellett művészi értékét s nagyságát tekintve igen jutányos. Megáldása december 25-én ment végbe. (Nyitramegyei Szemle 1916. január 9., 5. p.) 2000-ben renoválták.
Irodalom(Nyitramegyei Szemle 1916. január 9., 5. p.)
Az adatfelvétel ideje2000, 2001
Rövid URL
ID27755
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Út menti feszület – Pered [Tešedíkovo]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típusútmenti kereszt
Helyegyéb hely
Egyéb helyEgy ház előkertjében
Anyagöntöttvas / egyéb anyag
Egyéb anyagsüttői márvány
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1901
TelepülésPered [Tešedíkovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratBűnös ember szállj szivedbe, sirasd meg vétkeidet fontold meg, hogy az Isten fia volt aki érted így meghalt! Krisztus Jézus légy velünk! VÁSZONDI MIHÁLY és SZEKERES MARGIT peredi hívek emelték. 1901 évben BARTOSS JÁNOS peredi lelki pásztor
LeírásEgy ház előkertjében áll ma, ám az állíttatás idején még nem voltak itt házak. Az adatközlő férje dédszülei emeltették földjük végére. Mivel a növekvő forgalom már veszélyeztette, 1961-ben behozták az időközben ide épült ház előkertjébe. Korábban egyszer belecsapott a villám. Adatközlő: Borsányi Jánosné Szabó Aranka (70 év körüli). Pered h.sz. 807
Az adatfelvétel ideje1998
Rövid URL
ID27707
Módosítás dátuma2017. szeptember 11.

Út menti feszület – Pered [Tešedíkovo]
Út menti feszület – Pered [Tešedíkovo]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típusút menti feszület
Helyhatár
Anyagegyéb anyag
Egyéb anyagműkő
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
TelepülésPered [Tešedíkovo]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratDicsértessék az úr Jézus Krisztus Isten dicsőségére állíttatta egy család Oh minnyájan kik az úton jártok figyeljétek és látjátok a kint melyet az Úr Jézus értünk szenvedett
LeírásA feszületet 1972-ben javították. Műkőből készült. A korpusz, amely minden bizonnyal fém volt, hiányzik. Vaskerítés veszi körül.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaNem messze a Szent Donát-szobortól van egy határbeli feszület, amelyet szintén villámcsapás emlékére állíttattak. Egy illető állataiba, miközben Szeli felől hajtotta őket Pereden keresztül, beléjük vágott itt a villám (Pásztor Árpád polgármester). A közelében áll egy hatalmas nyárfa csonkja. 1992 nyarán csapott bele a villám. Az a tény, hogy a keresztet 1972-ben, Szent Donát szobrát pedig 1993-ban felújították, azt bizonyítja, hogy Pereden a villámcsapás elleni szentek segítségül hívása még mindig elevenen él.
IrodalomLiszka József: “Szent képek tisztelete…” Dunaszerdahely: Lilium Aurum 1995, 115-116. p.
Az adatfelvétel ideje1995
Rövid URL
ID27703
Módosítás dátuma2017. szeptember 11.

Út menti feszület – Pinc [Pinciná]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Egyéb típusút menti feszület
Helyhatár
Anyagöntöttvas / egyéb anyag
Egyéb anyaghomokkő, öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
TelepülésPinc [Pinciná]
MegyeNógrád
GyűjtőLiszka József
LeírásA falutól kissé távolabb, Losonc irányában, jobb oldalt, enyhe emelkedésen áll a homokkő lábazatba állított ntött vas feszület. Kovácsoltvas kerítés, művirág koszorúk.
Az adatfelvétel ideje2000
Rövid URL
ID27586
Módosítás dátuma2019. február 15.

Szobor – Nepomuki Szent János – Pinc [Pinciná]

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén / egyéb hely
Egyéb helyaz Ipoly partján, híd közelében
Anyagbeton / öntöttvas
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumKereszt szimbólum / Könyv
TelepülésPinc [Pinciná]
MegyeNógrád
GyűjtőLiszka József; L. Juhász Ilona (fotó)
LeírásA falu szélén, az Ipoly partján, enyhe mesterséges emelkedésen áll a szobor. Beton lábazaton a szent szobra vasból öntve és befestve. Leengedett jobb kezében könyvet tart, baljával egy keresztet emel a magasba. Lábához kötve egy műanyag doboz, benne virágok. Körülötte orgonabokrok.
IrodalomL. Juhász Ilona - Liszka József: Szakrális kisemlékeink. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006, 65. p. /Jelek a térben 1./
Az adatfelvétel ideje1997; 2013; 2018
Rövid URL
ID27577
Módosítás dátuma2019. február 15.

Temetői feszület – Csallóközkürt [Ohrady]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett / temető
Anyag
Állapotrossz
Datálás1918 előtt
TelepülésCsallóközkürt [Ohrady]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA templom és a temetői kápolna között áll. Körülötte virágok, művirág-koszorúk, tehát szemmel láthatóan kultikus szerepét betölti, ám ennek ellenére rendkívül elhanyagolt állapotban van az állaga.
Az adatfelvétel ideje1998
Rövid URL
ID27563
Módosítás dátuma2017. november 23.

Képoszlop – Fél-Madarász [Tomášov-Malý Madars]

Részletek

Típusképoszlop / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Anyag / tégla
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumSzív
TelepülésKéposzlop – Fél-Madarász [Tomášov-Malý Madars]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
LeírásA falu szélén, Fél irányában áll a képoszlop. Sátortetős csúcsán szív-motívumból kinövő kovácsoltvas hármas kereszt. Három szoborfülke, jelenleg (2010) üres.
Az adatfelvétel ideje2002.7.17., 2010
Rövid URL
ID27547
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Farnad [Farná]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezéscsekei úti kereszt
Anyag / öntöttvas
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
TelepülésFarnad [Farná]
MegyeEsztergom
GyűjtőCsonka Ákos, Liszka József
FeliratÁllíttatta
a teljes Szentháromság tiszteletére
özv. TALLÓSI JÁNOSNÉ
sz. Mácsadi Anna
1926.
LeírásRészketes leírást lásd a mellékletben!
Az adatfelvétel ideje2012.5.10.
Rövid URL
ID27531
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Páduai Szent Antal – Fajkürt [Dedinka]
Szobor – Páduai Szent Antal – Fajkürt [Dedinka]
Település: Fajkürt [Dedinka]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: temető

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytemető
Anyag
Állapotfelújításra szorul
Datálás1918 előtt
TelepülésFajkürt [Dedinka]
MegyeBars
GyűjtőL. Juhász Ilona
FeliratA D 1823 RENOV 2005
LeírásTemetőben, sírok között álló szobor, nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy eredetileg sírjelként került-e oda vagy szakr. kisemlékként.
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID27523
Módosítás dátuma2017. november 25.

Egyházfa [Kostolná pri Dunaji]

Részletek

Típusszakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Anyag / beton
Állapot
Datálás1918 előtt
TelepülésEgyházfa [Kostolná pri Dunaji]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
Felirat19
33
MISSIO
LeírásA templom mellett található a terméskövekből kialakított mesterséges barlangban Szűz Mária és a kis Bernadett pilochróm gipsz szobra. A barlang bejárata üveglappal fedve.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaRendben tartott, gondozott. Az élővirágok, mécsesek élő kultuszról tanúskodnak (2011).
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID27497
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Egyházfa [Kostolná pri Dunaji]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helyhatár
Anyag
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1902
TelepülésEgyházfa [Kostolná pri Dunaji]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratIsteni Megváltó
nagyobb dicsőségére felállíttaták
MATUSS FLÓRIÁN ÉS FARKAS BORBÁLA
házastársak
1902ki évben.
166
LeírásA település szélén a határban áll a mellékalakos homokkő feszület. A fémből készült korpusz egy ugyancsak fémből készült keresztre applikálva, s az egész úgy került a kő keresztre. A talapzata szoborfülkében öntöttvasból készült, aranyra festett Szűz Mária-szobor. A felirat süttői mészkő táblán. Mellett, körülötte fák, tuják. Újabb drótkerítés.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaViszonylagos rendben, újrafestve, művirág koszorúk (2011
Az adatfelvétel ideje2011
Rövid URL
ID27495
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szobor – Szent József – Ebed [Obid]
Szobor – Szent József  – Ebed [Obid]
Település: Ebed [Obid]

Típus: szobor / szakrális kisemlékek

Anyag:

Hely: templom mellett

Datálás: 1918 előtt

Részletek

Típusszobor / szakrális kisemlékek
Helytemplom mellett
Anyag
Állapot
Datálás1918 előtt
Egyéb datálás1913
TelepülésEbed [Obid]
MegyeEsztergom
GyűjtőLiszka József; Vataščin Péter; L. Juhász Ilona (fotó)
FeliratA szobor lábánál: Szent JÓZSEF A talapzaton: Isten dicsőségére emeltette SZABÓ JÓZSEF és Neje GÓRA ANNA 1913
LeírásA szobor a római katolikus templom bejárata előtt, kissé jobbra áll. Kovácsoltvas kerítés övezi, virágok. Szépen restaurálva. A talapzaton második világháborús lövedéknyomok. (L.J. 2003) A helyi templom balján található, tökéletes állapotban. Vaskerítés veszi körül, belül rózsák és virágok láthatóak. (V.P. 2009)
Az adatfelvétel ideje2003; 2009
HozzászólásA virágok miatt nehezen hozzáférhető, de időnként megtalálhatóak mellette gyertyák és mécsesek. (V.P. 2009)
Rövid URL
ID27488
Módosítás dátuma2019. január 23.

Harangláb – Dunaújfalu [Nová Dedinka, Nová Ves pri Dunaji]

Részletek

Típusharangláb / szakrális kisemlékek
Helyútkereszteződés
Anyag / beton / tégla
Állapot / felújított
Datálás1918 előtt
TelepülésHarangláb – Dunaújfalu [Nová Dedinka, Nová Ves pri Dunaji]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratE tornyot
Isten dicsőségére hálából
emeltette
JUSZA ANDRÁS
és neje született
POLLÁK FRANCISKA
1913 Május 1én

Építette Nisznánsky A.
LeírásHarangtorony a falu közepén, kereszteződésben. A bejárattal szemben lévő oldal szoborfülkéjében Szentháromság-relief (1), a másik két oldalt stilizált lourdes-i barlang (2), ill. a felirat (3).
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaGondozott, nemrég tatarozva.
Az adatfelvétel ideje2000, 2011
Rövid URL
ID27481
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Kereszt – Dunahidas [Most pri Bratislave]

Részletek

Típuskereszt / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Anyag
Állapotrossz
Datálás1918 előtt
TelepülésDunahidas [Most pri Bratislave]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratElöl:

Báró Vay Imre emlékére

Hátul:

VAY IMRE BÁRÓ + 1909. JUL. 1.
„Mi Atyánk,
ki vagy
A Mennyekben
LeírásValószínűleg halálhelyjelként felállított kereszt a falu szélén, Dunaszerdahely irányában, a közút mellett áll.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírásaRongált, bár most is van mellette friss virág.
Az adatfelvétel ideje1997.4.23.
Rövid URL
ID27476
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Feszület – Dercsika [Jurová]

Részletek

Típusfeszület / szakrális kisemlékek
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésJézus szobra
Anyagfa / bádog
Állapotfelújított
Datálás1918 előtt
SimbólumINRI
TelepülésDercsika [Jurová]
MegyePozsony
GyűjtőDia: 4224–4226
D-188

Liszka József
Leírás1998:
A falu határában, Móroczkarcsa irányában, egy csatorna partján és egy mezei út, valamint főút kereszteződésében áll a feszület. A falu felé néz. Szépen festett pléh Krisztus és Fájdalmas Szűzanya képpel. Körülötte beton alapon vascső-kerítés, zöldre festve.

2011:
Érdemi változás nincs.
Az állíttatással kapcsolatos eredetmondák, a kapcsolódó kultusz, a karbantartás, ápolás leírása1998:
Virágok: krizantém, muskátli.

2011:
Művirágcsokor, mécses.
Az adatfelvétel ideje1998, 2012
Rövid URL
ID27458
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Lourdesi barlang – Dercsika [Jurová]

Részletek

Típusszakrális kisemlékek / lourdesi barlang
Helytelepülés szélén
Helyi megnevezésSzűzanya
Anyag
Állapot
Datálás1918 előtt
SimbólumKereszt szimbólum
TelepülésDercsika [Jurová]
MegyePozsony
GyűjtőLiszka József
FeliratKét, fehér márványból készült hálatábla, beépítve a talapzatba: Szűz Mária tiszteletére emeltette SZEMES és REFFY CSALÁD ??? „SZŰZ ANYÁNK megsegített KÉRÜNK SEGÍTS továbbra is.” Sz. cs.
Leírás1998: Inkább csak imitált Lourdes-i barlang műkőből, a falu szélén, egy csatorna partján, fákkal körbeültetve. Az állaga jó, a környezet nem néz túlzottan gondozottnak. 2011: Műkőből készült, imitált barlang előtt Szűz Mária gipsz szobra, oltárszerűen kiképezett talapzaton. A szobor alatt 2 hálatábla. A faluból kivezető út mellett, egy csatorna partján, fákkal körülvéve. Az út túlsó oldalán, vele szemben házsor, ezen az oldalon már nincsenek házak.
Az adatfelvétel ideje1998, 2011
Rövid URL
ID27455
Módosítás dátuma2019. március 22.